Treasury Transactions 2014-2015

Institution- Total: 1975

Kodi Institution Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
0000000 Unspecified (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1001001 Presidenca (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1002001 Kuvendi Popullor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003001 Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003016 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (AKSHI) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003017 Autoriteti Kombetar per Certifikimin Elektronik (AKCE) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003018 Agjencia Kombetare per Sigurine Kompjuterike (ALCIRT) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003019 Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor (ASIG) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003020 Departamenti I Administrates Publike (DAP) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003021 Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003022 Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike dhe te Integruara (ADISA) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1003023 Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004001 Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004009 Drejtoria e Akreditimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004076 Drejtoria e Patentave dhe Markave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004083 Agjencia e Trajtimit te Koncensioneve (ATRAKO) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004093 Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004108 Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004109 Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004121 Qendra Kombetare e Licensimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004131 Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (AIDA) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004193 Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004194 Zyrat Shteterore te Turizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004195 Agjensia Kombetare e Bregdetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004196 Qendra Kombëtare e Biznesit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1004197 Inspektoriati Shtetëror i Tregut(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005001 Aparati Ministrise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural (3535)/ish Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005002 Drejtoria e Bujqesise Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005006 Drejtoria e Bujqesise Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005007 Drejtoria e Bujqesise Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005008 Drejtoria e Bujqesise Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005009 Drejtorita e Bujqesise Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005011 Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005015 Drejtoria e Bujqesise Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005018 Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005020 Drejtoria e Bujqesise Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005022 Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005033 Drejtoria e Bujqesise Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005035 Drejtoria e Bujqesise Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005037 Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005039 Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005040 Enti Shteteror i Farnave dhe fidanave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005067 Bordi i Kullimit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005068 Bordi Rajonal i Kullimit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005069 Bordi i Kullimit Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005070 Bordi i Kullimit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005071 Bordi i Kullimit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005072 Bordi i Kullimit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005073 Bordi i Kullimit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005074 Bordi i Kullimit Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005075 Bordi i Kullimit Diber - Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005078 Bordi i Kullimit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005079 Bordi i Kullimit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005080 Bordi i Kullimit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005081 Bordi i Kullimit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005111 Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005112 Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005113 Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005114 Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005115 Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005116 Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005117 Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005118 Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005119 Drejtoria Rajonale AKU Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005120 Drejtoria Rajonale AKU Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005121 Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005122 Drejtoria Rajonale AKU Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005123 Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005124 Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005125 Drejtoria Rajonale AKU Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005126 Drejtoria Rajonale AKU Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005127 Drejtoria Rajonale AKU Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005128 Drejtoria Rajonale AKU Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005129 Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005130 Drejtoria Rajonale AKU Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005131 Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005135 Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005136 Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005137 Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005138 Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005139 Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005140 Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005141 Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005142 Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005144 Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005913 PIU Zhvillimi I Qendrueshem I Zonave Malore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005915 PIU Burimet ujore dhe te ujitjes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005916 PIU Ndertimi i Portit te Peshkimit Durres (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1005917 Projekti "Protokolli Italian 2010-2012" Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006001 Aparati i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise (3535)( ish Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535)) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006047 Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006054 Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006067 Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006077 Drejtoria e Rajonit Verior (Shkoder) (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006079 Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006092 Porti Detar Shengjin (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006093 Porti Detar Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006094 Nderrmarrja e Shfrytezimit Ujor Vau Dejes (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006095 Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006098 Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006099 Instituti Studimeve te Transportit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006100 Inspektoriati Hekurudhor Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006142 Autoriteti i Aviacionit Civil (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006143 Organi Kombetar i Investigimit te Aksidenteve Ajrore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006148 Fondi Shqiptar i Zhvillimit ne Ministrine e Transportit dhe Infrastruktures (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006155 Agjencia Kombetare Berthamore (AKOB) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006156 Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006157 Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006158 Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006159 Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit te Kimikateve te Rrezikshme (QGTK) (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006160 Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (AKPT) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006161 Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit (AQTN)(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006162 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (AKBN) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006163 Sekretariati i nismes per Transparence ne Industrine Nxjerrese (EITI) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006164 Agjencia e Eficences se Energjise (AEE) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006165 Albbaker (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006166 Albkrom (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006167 Albminiera (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006168 Uzina e Plehrave Azotike (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006172 Prodhim Mobilje sh.a Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006173 Prodhim kabllo Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006174 Ndermarrja e prodhim Celiqeve Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006176 Kombinati energjetik Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006187 Agjencia Shtetërore për Shpronësim (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006903 PIU i finacimeve te IDB - ujesjellesave (3535) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006915 PIU Porti Durres (3535) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006917 PIU I Ujit (3535) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006922 Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me qellim social" Fier (0909) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006928 Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006933 Njesia e Manaxhimit te projektit te ndertimit te segmentit rrugor Qukes Qafe Plloce, Lot 1 dhe Lot 2 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006934 Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1006935 Njesia e Menaxhimit te Projektit (NJMP) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010001 Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010002 Dega e Thesarit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010003 Dega e Thesarit Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010004 Dega e Thesarit Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010005 Dega e Thesarit Delvine, (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010006 Dega e Thesarit Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010007 Dega e Thesarit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010008 Dega e Thesarit Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010009 Dega e Thesarit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010010 Dega e Thesarit Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010011 Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010012 Dega e Thesarit Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010013 Dega e Thesarit Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010014 Dega e Thesarit Kolonje (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010015 Dega e Thesarit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010016 Dega e Thesarit Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010017 Dega e Thesarit Kucove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010018 Dega e Thesarit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010019 Dega e Thesarit Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010020 Dega e Thesarit Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010021 Dega e Thesarit Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010022 Dega e Thesarit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010023 Dega e Thesarit M Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010024 Dega e Thesarit Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010025 Dega e Thesarit Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010026 Dega e Thesarit Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010027 Dega e Thesarit Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010028 Dega e Thesarit Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010029 Dega e Thesarit Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010030 Dega e Thesarit Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010031 Dega e Thesarit Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010032 Dega e Thesarit Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010033 Dega e Thesarit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010034 Dega e Thesarit Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010035 Dega e Thesarit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010036 Dega e Thesarit Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010037 Dega e Thesarit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010038 Bursa e Tiranes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010039 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010040 Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010041 Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010042 Drejtoria Rajonale Tatimore Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010046 Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010047 Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010048 Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010049 Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010051 Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010055 Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010058 Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010059 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhe - Agjencia e Tatim-Taksave Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010060 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010066 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhe - Agjensia e Tatim-Taksave Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010071 Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore - Agjensia e Tatim-Taksave Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010073 Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010076 Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010077 Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010079 Dogana Rinas (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010080 Dogana Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010081 Dogana Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010082 Dogana Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010083 Dogana Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010084 Dogana Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010085 Dogana Kapshtice (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010086 Dogana Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010087 Dogana Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010088 Dogana Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010089 Dogana Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010090 Dogana Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010091 Dogana Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010092 Dogana Peshkopi (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010093 Dogana Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010095 Dogana Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010096 Dogana tre urat Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010097 Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010099 Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010102 Agjencia e Auditimit te Fondeve te BE (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010140 Qendra e Trajnimit te Administrates Tatimore dhe Doganore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010179 Administrata Qendrore SHKP (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010180 Zyra Punesimit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010181 Zyra Punesimit Kuçove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010182 Zyra Punesimit Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010183 Zyra Punesimit Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010184 Zyra Punesimit Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010185 Zyra Punesimit Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010186 Zyra Punesimit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010187 Zyra Punesimit Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010188 Zyra Punesimit Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010189 Zyra Punesimit Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010190 Zyra Punesimit Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010191 Zyra Punesimit Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010192 Zyra Punesimit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010193 Zyra Punesimit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010194 Zyra Punesimit Mallakaster (0924 Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010195 Zyra Punesimit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010196 Zyra Punesimit Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010197 Zyra Punesimit Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010198 Zyra Punesimit Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010199 Zyra Punesimit Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010200 Zyra Punesimit Kolonje (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010201 Zyra Punesimit Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010202 Zyra Punesimit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010203 Zyra Punesimit Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010204 Zyra Punesimit Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010205 Zyra Punesimit Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010206 Zyra Punesimit Laç (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010207 Zyra Punesimit Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010208 Zyra Punesimit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010209 Zyra Punesimit M.Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010210 Zyra Punesimit Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010211 Zyra Punesimit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010212 Zyra Punesimit Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010213 Zyra Punesimit Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010214 Zyra Punesimit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010215 Zyra Punesimit Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010216 Q.Form. Profes. Nr.1 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010217 Q.Form. Profes. Nr.4 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010218 Q.Form. Profes. Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010219 Q.Form. Profes. Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010220 Q.Form. Profes. Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010221 Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010222 Q.Form. Profes.Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010223 Q.Form. Profes. Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010224 Q.Form. Profes. Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010225 Q.Form. Profes. Levizshme (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010226 Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010227 Admin Qendrore e ISHP (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010228 Inspekt.Shtet. Punes Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010229 Inspekt.Shtet. Punes Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010230 Inspekt.Shtet. Punes Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010231 Inspekt.Shtet. Punes Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010232 Inspekt.Shtet. Punes Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010233 Inspekt.Shtet. Punes Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010234 Inspekt.Shtet. Punes Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010235 Insp.Shtet. Punes Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010236 Inspekt.Shtet. Punes Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010237 Inspekt.Shtet. Punes Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010238 Inspekt.Shtet. Punes Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010239 Insp.Shtet. Punes Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010240 Agjens.Komb.Arsim.Prof.Kualifikim (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010241 Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010242 Shk. Pr "Stiliano Bandilli" Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010243 Shkolla "Nazmi Rushiti"Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010244 Shkolla "Beqir Çela" Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010245 Shkolla "Hysen Çela" Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010246 Shk. Pr "Ali Myftiu" Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010247 Shk. Prof. "Sali Ceka" Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010248 Shk. Prof. "Mihal Shahini" Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010249 Shk.Prof. "Petro Sota" Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010250 Shk.Prof. "Rakip Kryeziu" Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010251 Shk.Profesion. Mekanike Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010252 Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010253 Shk. Prof."Fan Noli" Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010254 Shk. Prof."Isuf Gjata" Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010255 Shkolla Profes. Ndertimi Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010256 Shkolla Profesion Demir Progri Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010257 Shkolla Profes "Irakli Terova" Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010258 Shk Pr "Enver Qiraxhi" Pogradec (1519) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010259 Shkolla Profes "Hafzi Nela" Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010260 Shkolla Profes "Kolin Gjoka" Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010261 Shkolla Profes. Industriale Rubik (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010262 Shk Prof. "Arben Broci" Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010263 Shk Prof. pyjore "Kol Margjini" Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010264 Shk Profesion. "Hamdi Bushati" Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010265 Shk Pr. "Ndre Mjeda" Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010266 Shkolla Hoteleri Turizem, Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010267 Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010268 Shkolla Prof. "Karl Gega", Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010269 Shk. Elektrike. "Gjergj Canco", Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010270 Shkolla Profesionale Kamez (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010271 Shk. Profes."26 Marsi" Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010272 Shk. Profes."Agrobiznes" Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010273 Shkoll. Prof."Pavarsia" Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010274 Shkoll. Prof."Tregtare" Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010275 Shkoll. Prof "Antoni Athanasi" Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010276 Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010277 Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010278 Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010279 Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010281 Drejtoria e Përgjithshme e Standardeve (DPS) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010282 Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010283 Inspektoriati Shteteror i Mbikqyrjes së Tregut (ISHMT) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1010284 Enti Kombëtar i Banesave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011001 Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)/ish Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011002 Drejtoria Arsimore Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011006 Drejtoria Arsimore Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011007 Drejtoria Arsimore Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011008 Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011009 Drejtoria Arsimore Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011011 Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011015 Drejtoria Arsimore Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011018 Drejtoria Arsimore Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011020 Drejtoria Arsimore Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011033 Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011035 Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011036 Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011038 Drejtoria Arsimore Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011039 Universiteti i Tiranes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011040 Universiteti Politeknik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011041 Universiteti Bujqesor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011046 Universiteti Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011047 Akademia e Arteve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011048 Akademia e Fiskultures (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011050 Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011051 Instituti i Femijeve qe nuk shikojne (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011052 Instituti i Femijeve qe nuk degjojne (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011053 Agjensia e Akreditimit (3535) / Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte (ASCAL) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011055 Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535) / Qendra e Shërbimeve Arsimore(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011056 Shkolla profesionale Irakli Terova Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011057 Shkolla Industriale A.Broci Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011058 Shkolla Pyjore Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011059 Shkolla Ekonomike Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011060 Shkolla hoteleri-turizem Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011061 Liceu Jordan Misja (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011063 Shkolla e Gjuheve te Huaja (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011064 Shkolla Demir progeri Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011065 Shkolla industriale Pavaresia Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011075 Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011076 Klubi Sportiv Studenti,Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011077 Shkolla "Loro Borici", Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011078 Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011079 Shkolla "Koreografike", Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011080 Shkolla "Karl Gega", Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011087 Shkolla "Kristo Isak", Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011088 Zyra Arsimore Kucovë (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011089 Zyra Arsimore Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011090 Zyra Arsimore Bulqizë (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011092 Zyra Arsimore Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011094 Shkolla "B. Çela", Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011095 Shkolla "B. Qeraxhia", Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011096 Zyra Arsimore Krujë (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011098 Shkolla "A. Myftiu", Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011099 Universiteti "A. Xhuvani", Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011100 Zyra Arsimore Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011101 Zyra Arsimore Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011102 Zyra Arsimore Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011104 Shkolla e "Rakip Kryeziu", Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011105 Zyra Arsimore Lushnjë (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011106 Zyra Arsimore Mallakastër (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011108 Universitet "E. Çabej", Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011109 Zyra Arsimore Përmet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011110 Zyra Arsimore Tepelenë (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011111 Zyra Arsimore Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011112 Zyra Arsimore Kolonjë (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011117 Zyra Arsimore Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011118 Zyra Arsimore Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011120 Zyra Arsimore Tropojë (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011121 Zyra Arsimore Kurbin (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011123 Zyra Arsimore Mirditë (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011124 Zyra Arsimore Malësia e Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011125 Zyra Arsimore Pukë (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011129 Unversitet "L.Gurakuqi", Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011130 Zyra Arsimore Kavajë (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011131 Shkolla "Agrobiznesit", Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011132 Zyra Arsimore Delvinë (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011133 Zyra Arsimore Sarandë (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011136 Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011137 Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011138 Universiteti i Tiranes, fakulteti Histori Filologji (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011139 Fakulteti i Mjekesise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011140 Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave te Natyres (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011141 Universiteti i Tiranes, fakulteti i Drejtesise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011142 Universiteti i Tiranes, fakulteti i Ekonomise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011143 Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave Sociale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011144 Universiteti i Tiranes, Master Studime Europiane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011145 Shkolla "L. Gurakuqi", Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011150 Universiteti Aleksander Moisiu (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011151 Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011152 Shkolla "Preng Jakova" Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011153 Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) / Akademia e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011155 Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011156 Universiteti i Tiranes Filiali Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011157 Universiteti i Tiranes Filiali Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011158 Inspektoriati Kombetar i Arsimit Parauniversitar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011159 Zyra Arsimore Kamez (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011160 Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve te Rrjetit Telematik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011161 Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011162 Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011163 Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011164 Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Shkencave Pyjore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011165 Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Mjekesise Veterinare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011174 Akademia e Arteve Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011175 Shkolla profesionale "Stiliano Bandilli" Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011176 Shkolla profesionale "Nazmi Rrushiti" Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011183 Shkolla profesionale "Thoma Papapano" Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011189 Shkolla profesionale "Kolin Gjoka" Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011193 Shkolla profesionale "Ndre Mjeda" Bushat Shkoder (3335) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011194 Shkolla profesionale "Profesionale" Kamez Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011195 Shkolla profesionale "26 Marsi" Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011196 Shkolla profesionale "Tregtare" Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011197 Shkolla profesionale "Antoni Athanas" Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011198 Shkolla profesionale "Industriale" Rubik (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011199 Rektorati i Universitetit te Mjekesise Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011200 Fakulteti i Mjekesise Dentare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011201 Fakulteti i Farmacise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011202 Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011203 Fakulteti i Shendetit Publik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011204 Universiteti i Tiranës, Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011205 Agjensia e Sherbimeve te Sportit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011206 Federata Shqipetare e Boksit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011207 Federata Shqipetare e Volejbollit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011208 Federata Shqipetare e Notit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011209 Federata Shqipetare e Peshngritjes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011210 Federata Shqipetare e Gjimnastikes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011211 Federata Shqipetare e Atletikes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011212 Federata Shqipetare e Ciklizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011213 Federata Shqipetare e Basketbollit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011214 Federata Shqipetare e Mundjes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011216 Federata Shqipetare e qitjes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011217 Klubi shumesportesh "Partizani" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011218 Federata e Alpinizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011219 Federata e Shahut (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011220 Federata e Karatese (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011221 Federata e Pingpong (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011222 Federata e Bilardos (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011223 K.O.K Shqiptar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011225 Federata Shqiptare Judos (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011226 Federata Shqiptare Skive Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011227 Federata Shqiptare Dancit Sportiv (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011228 Federata Shqiptare Tenisit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011229 Federata Shqiptare Sportit per të gjithë Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011230 Federata Shqiptare Taekwendo Word (WTF) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011231 Ferarata Shqiptare e Rafting Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011232 Fondi i Shqiptar i Zhvillimit ne Ministrine e Arsimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011233 Federata Shqiptare e Aeronautikës Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011234 Instituti i Konfucit në Universitetin e Tiranës (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011236 Federata Shqiptare e Ndeshjes se Lire (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011237 Agjencia Kombetare e Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011238 Federata Shqiptare e Motociklizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011239 Federata Shqiptare e Skive (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011240 Federata Shqiptare e Sportit Shkollor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011242 Federata Shqiptare e Handbollit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011243 Sherbimi Kombetar i Rinise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011246 Federata e Sportit Universitar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011247 Organizata Kombetare Antidoping (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011248 Zyra Vendore Arsimore, Ura Vajgurore (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011249 Zyra Vendore Arsimore, Klos (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011250 Drejtoria Rajonale Arsimore, Durrës (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011251 Zyra Vendore Arsimore, Shijak (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011252 Zyra Vendore Arsimore, Cërrik (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011253 Zyra Vendore Arsimore , Belsh (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011254 Zyra Vendore Arsimore, Prenjas (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011255 Drejtoria Rajonale Arsimore, Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011256 Zyra Vendore Arsimore, Patos (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011257 Zyra Vendore Arsimore, Roskovec (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011258 Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011259 Drejtoria Rajonale Arsimore, Korçë (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011260 Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011261 Drejtoria Rajonale Arsimore, Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011262 Zyra Vendore Arsimore, Vau i Dejës (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011263 Zyra Vendore Arsimore, Rrogozhinë (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011264 Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP), Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011265 Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP), Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011266 Zyra Vendore Arsimore, Vorë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011267 Zyra Vendore Arsimore, Selenicë (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1011272 Zyra vendore e Arsimit Parauniversitar Poliçan (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012001 Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012002 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012003 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012004 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012005 Drejtoria Rajonale Kombetare e Kultures Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012006 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012007 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012008 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012009 Qendra Kombetare Kulturore e Femijeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012010 Muzeu Historik Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012012 Qendra Kombetare e veprimtarive Folklorike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012013 Qendra e realizimit te veprave te artit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012014 Qendra e muzeumeve(etnografik e onufri) Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012015 Arkivi Qendror i Filmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012016 Muzeu "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012017 Zyra e administrimit dhe kordinimit Butrint (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012018 Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012020 Qend.Kombt.Inventariz.pasurive kulturore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012021 Galeria Kombetare e arteve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012022 Teatri Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012024 Teatri Operas dhe Baletit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012025 Biblioteka kombetare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012060 Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012063 Zyra per te Drejten e autorit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012064 Parqet Kombetare Apolloni (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012065 Parqet Kombetare Bylis (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012066 Parqet Kombetare Antigone (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012068 Parqet Kombetare Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012069 Fototeka Marubi Shkoder (3333) / Muzeu Kombetar i Fotografise Marubi (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012070 Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012075 Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012076 Muzeu Historik Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012080 Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012085 Agjencia Sherbimit Arkeologjik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012087 Parku Arkeologjik Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012090 Teatri Kombetar i Komedise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012091 Qendra Kombetare e Artit dhe Kultures (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012092 Cirku Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012097 Muzeu Kombetar i Fotografise Marubi (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012098 Muzeu Kombëtar "Gjethi" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012100 Qendra Kombetare e Librit dhe Leximit(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012101 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012102 Qendra Muzeore Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012103 Drejtoria Rajonale e Trashegimise Kulturore Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1012104 Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parqeve Arkeologjike Apoloni dhe Bylis (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013001 Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013002 ASHR Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013003 Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013004 Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013005 Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013006 Dega e Kujdesit Paresor Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013007 Dega e Kujdesit Paresor Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013008 Dega e Kujdesit Paresor Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013009 Dega e Kujdesit Paresor Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013010 Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013011 Dega e Kujdesit Paresor Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013012 Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013013 Dega e Kujdesit Paresor Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013014 Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013015 Spitali Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013016 Spitali Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013017 Spitali Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013018 Spitali Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013019 Spitali Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013020 Spitali Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013021 Spitali Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013022 Spitali Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013023 Spitali Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013024 Spitali Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013025 Drejtoria e shendetit publik Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013026 Drejtoria e shendetit publik Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013027 Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013028 Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013029 Drejtoria e shendetit publik Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013030 Drejtoria e shendetit publik Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013031 Drejtoria e shendetit publik Kolonje (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013032 Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013033 Drejtoria e shendetit publik Kucove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013034 Drejtoria e shendetit publik Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013035 Drejtoria e shendetit publik Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013036 Drejtoria e shendetit publik Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013037 Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013038 Drejtoria e shendetit publik Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013039 Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013040 Drejtoria e shendetit publik Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013041 Drejtoria e shendetit publik Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013042 Drejtoria e shendetit publik Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013043 Drejtoria e shendetit publik Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013044 Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013046 Drejtoria e shendetit publik Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013047 Drejtoria e shendetit publik Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013048 Instituti shendetit publik Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013049 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013050 Materniteti Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013051 Sanatoriumi Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013052 Klinika Qeveritare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013053 Klinika Stomatologjike Universitare Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013054 Spitali Distrofik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013055 Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013056 Laboratori i barnave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013057 Oficina elektromjekesore Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013058 Njesia e transportit mjeksesor me helikoptere (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013059 Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013060 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013061 Drejtoria e shendetit publik M.Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013063 Qendra kombetare e akreditimit dhe kontrollit te cilesise te institucioneve shendetsore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013064 Sp. Berati (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013065 Sp. Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013066 Sp. Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013067 Sp. Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013068 Sp. Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013069 Sp. Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013070 Sp. Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013071 Sp. Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013072 Sp. Kolonje (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013073 Sp. Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013074 Sp. Kucove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013075 Sp. Laç (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013076 Sp. Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013077 Sp. Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013078 Sp. Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013079 Sp. Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013080 Sp. Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013081 Sp. Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013082 Sp. Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013083 Sp. Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013084 Sp. Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013085 Sp. Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013086 Sp. Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013087 Sp. Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013088 Maternitet Nr.2T. (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013098 ISKSH/FSDKSH (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013101 Sp. Malesi e Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013104 Spitali Ushtarak (3535)/Spitali Universitar i Traumes (Sherbimi Urgjences) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013106 Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qendror (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013107 Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Rajonal Tiranë / Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Rajonal Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013108 ISHSH Rajonal Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013109 ISHSH Rajonal Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013110 ISHSH Rajonal Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013111 ISHSH Rajonal Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013112 ISHSH Rajonal Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013113 ISHSH Rajonal Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013114 ISHSH Rajonal Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013115 ISHSH Rajonal Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013116 ISHSH Rajonal Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013117 ISHSH Rajonal Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013118 ISHSH Rajonal Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013119 Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013120 Urdheri i Stomatologut (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013121 Agjensia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013122 Instituti i Integrimit te Perndjekurve Politike(3535) / Instituti i të përndjekurve politikë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013123 Drejtori Rajonale Kujd.Social Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013124 Drejtori Rajonale e Kujd. Social Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013125 Drejtori Rajonale e Kujd.Social Dibër (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013126 Drejtori Rajonale e Kujd.Social Durrës (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013127 Drejtori Rajonale Kujd.Social Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013128 Drejtori Rajonale Kujd.Social Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013129 Drejtori.Rajonale.Kujd.Soc. Gjirokastër (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013130 Drejtori Rajonale Kujd.Social Korçë (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013131 Drejtori Rajonale Kujd.Social Kukës(1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013132 Drejtori Rajonale Kujd.Social Lezhë (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013133 Drejtori Rajonale Kujd.Social Shkodër (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013134 Drejtori Rajonale Kujd.Social Vlorë (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013135 Shtëp.Fëm.Shkoll. Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013136 Qend. Zhvillimit Durrës (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013137 Shtëp. Foshnjës Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013138 Shtëp.Moshuarve Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013139 Shtëp.Fëm.Parashk. Shkodër (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013140 Qendra pritese e Viktimave Linze (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013141 Administrata Qendrore SHSSH (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013142 Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013143 Qendra Kombetare e Emergjences (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013144 Shtepia e te Moshuarve Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013145 Qendra Komunitare e Moshes se Trete Palase (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013146 Shtëpia e fëmijëve për grupmoshat 16-18 vjeç (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013147 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013148 Drejtoria Rajonale Kujdesit Shendetesor Tiranë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013149 Drejtoria Rajonale Kujdesit Shendetesor Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013150 Drejtoria Rajonale Kujdesit Shendetesor Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013151 Drejtoria Rajonale Kujdesit Shendetesor Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013153 Shërbimi Shoqëror për Akomodimin e Fëmijëve (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013902 PIU Rehabilitimit te Sisitemit Shendetesor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013903 PIU Global Fund (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1013904 Qendra Kombetare e Edukimit ne Vazhdim (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014001 Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014002 Burgu Rrogozhine (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014003 Burgu Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014004 Burgu Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014005 Burgu Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014006 Burgu Burrel (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014007 Burgu Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014008 Burgu Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014009 Burgu 313 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014010 Burgu 302 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014011 Burgu 325 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014012 Burgu Vaqarr Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014013 Spitali i burgut Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014043 Zyra e Permbarimit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014044 Sherbimi mjeko ligjor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014045 Qendra e Publikimeve zyrtare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014047 Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014048 Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014049 Sherbimi per ceshtjet e biresimeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014050 Burgu Fushe-Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014051 Paraburgimi Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014053 Paraburgimi Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014054 Paraburgimi Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014055 Paraburgimi Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014056 Paraburgimi Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014057 Paraburgimi Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014058 Avokati i Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014059 Zyra Qendrore e Regjistrimit Pasurise Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014096 Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535)/Agjencia e Trajtimit te Pronave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014097 Instituti i Edukimit te Vendimeve Penale Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014098 Sherbimi i Kontrollit te Brendshem (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014099 Instituti i Riedukimit te te Miturve Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014100 Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014102 Agjencia e Falimentit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014103 Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014104 I.E.D.P Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014105 Institucioni i Ekzekutimit te vendimeve Penale IEVP (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014106 Arkivi Shteteror i Sistemit Gjyqesor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014107 ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014108 ALUIZNI - Tirana Veri (ish - Tirana 1) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014109 ALUIZNI - Tirana 2 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014110 ALUIZNI - Tirana Rurale (Ish Tirana 3) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014111 ALUIZNI - Tirana 4 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014112 ALUIZNI - Tirana 5 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014113 ALUIZNI - Drejtoria Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014114 ALUIZNI - Drejtoria Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014115 ALUIZNI - Drejtoria Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014116 ALUIZNI - Drejtoria Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014117 ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014118 ALUIZNI - Drejtoria Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014119 ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014120 ALUIZNI - Drejtoria Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014121 ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014122 ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014123 ALUIZNI - Drejtoria Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014124 ALUIZNI - Drejtoria Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014125 ALUIZNI - Drejtoria Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014126 ALUIZNI - Drejtoria Tirana Jug (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014127 ALUIZNI - Drejtoria Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014128 ALUIZNI - Drejtoria Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014129 Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014130 Qendra e parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të rinjve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1014901 PIU per projektin ¿Land Admnistration and Management¿ (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1015001 Aparati i Ministrise për Evropën dhe Punët e Jashtme (3535)/ish Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1015002 Perfaqsite Diplomatike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016001 Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016003 Qendra e Formimit Policor Tirane (3535)/Akademia e Sigurise Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016004 Garda e Republike Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016005 IPQP Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016007 Q.SH.A.M.T. Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016008 Komisariati Special "Resi" Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016009 Reparti Special "Renea" Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016012 Reparti i NSH Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016013 Reparti i NSH Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016016 Njesia Speciale e Kufirit dhe Migracionit DELTA Vlore (3737) / Reparti Special per Kufirin dhe Migracionin DELTA (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016019 Reparti i NSH Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016020 Drejtoria Vendore e Policise Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016021 Drejtoria Vendore e Policise Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016022 Drejtoria Vendore e Policise Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016023 Drejtoria Vendore e Policise Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016024 Drejtoria Vendore e Policise Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016025 Drejtoria Vendore e Policise Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016026 Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016027 Drejtoria Vendore e Policise Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016028 Drejtoria Vendore e Policise Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016029 Drejtoria Vendore e Policise Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016030 Drejtoria Vendore e Policise Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016031 Drejtoria Vendore e Policise Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016038 Komisariati i Policise Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016052 Komisariati i Policise Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016055 Komisariati i Policise Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016056 QFM Teknike Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016057 Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016059 Prefektura e qarkut Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016060 Prefektura e qarkut Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016061 Prefektura e qarkut Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016062 Prefektura e qarkut Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016064 Prefektura e qarkut Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016065 N/Prefektura Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016066 Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016067 Prefektura e qarkut Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016068 Prefektura e qarkut Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016070 Prefektura e qarkut Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016071 Prefektura e qarkut Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016072 Prefektura e qarkut Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016073 N/Prefektura Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016074 Prefektura e qarkut Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016075 N/Prefektura Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016078 Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016079 Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016086 Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016088 Drejtoria e Perqasjes Juridike Nderkombetare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016091 Drejtoria Qendrore Rezervave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016092 Dega e rezervave Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016093 Dega e rezervave Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016094 Dega e rezervave Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016095 Dega e rezervave Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016096 Dega e rezervave Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016097 Dega e rezervave Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016098 Dega e rezervave Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016099 Drejtoria e pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin (3535) / Departamenti per Kufirin dhe Migracionin (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016100 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016101 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016102 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016103 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016104 Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016105 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016106 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016107 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016108 Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016110 Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016113 Komisariati Rajonal i Policise Rrugore Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016127 Drejtoria e Teknologjise se Informacionit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016128 Drejtoria e Pergjithshme per Krimin e Organizuar dhe Krimet e Renda Tirane (3535) / Drejtoria e Forces se Posacme Operacionale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016129 Drejtoria e Antiterrorit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016130 INUK (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016131 Agjencia e Zbatimit të Reformës Territoriale (3535)/Agjencia per mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016132 Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1016135 Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017001 Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017009 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017011 Reparti Ushtarak Nr.1010 Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017013 Reparti Ushtarak Nr.1030 Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017031 Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017033 Reparti Ushtarak Nr.2004 Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017037 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017041 Reparti Ushtarak Nr.3006 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017051 Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017079 Reparti Ushtarak Nr.6010 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017080 Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017081 Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017083 Reparti Ushtarak Nr.5570 Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017084 Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017085 Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017086 ISSH Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017087 Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017088 Reparti Ushtarak Nr.6640 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017089 Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017090 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017092 Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017097 Reparti Ushtarak Nr.1040 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017120 Reparti Ushtarak nr.4400 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017122 Reparti Ushtarak nr.6670 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017125 Reparti Ushtarak nr.5561 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017126 Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017127 Qëndra Ndërinstitucionale Operacionale Detare Durrës (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017130 Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017131 Rep.Usht.Nr.6604, Qendra e Menaxhimit të Materialeve dhe Laboratori Qendror i FA (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017138 Spitali Universitar i Traumes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017139 Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Rezervat e Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1017142 Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018001 Aparati Qendror i SHIKUT (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018002 Drejtoria e SHIK Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018004 Drejtoria SHIK Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018006 Drejtoria e SHIK Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018007 Drejtoria e SHIK Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018008 Drejtoria e SHIK Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018009 Drejtoria e SHIK Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018010 Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018011 Drejtoria e SHIK Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018012 Drejtoria e SHIK Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018013 Drejtoria e SHIK Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018014 Drejtoria e SHIK Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018015 Drejtoria e SHIK Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018016 Drejtoria e SHIK Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018017 Drejtoria e SHISH Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1018018 Drejtoria Rajonale nr.4 (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1019001 Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1020001 Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1022001 Aparati i Akademise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1024001 Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025001 Aparati Ministrise se Punes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025002 Zyra e Punes Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025003 Zyra e Punes Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025004 Zyra e Punes Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025005 Zyra e Punes Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025006 Zyra e Punes Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025007 Zyra e Punes Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025008 Zyra e Punes Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025009 Zyra e Punes Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025010 Zyra e Punes Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025011 Zyra e Punes Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025012 Zyra e Punes Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025013 Zyra e Punes Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025014 Zyra e Punes Kolonje (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025015 Zyra e Punes Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025016 Zyra e Punes Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025017 Zyra e Punes Kucove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025018 Zyra e Punes Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025019 Zyra e Punes Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025020 Zyra e Punes Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025021 Zyra e Punes Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025022 Zyra e Punes Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025023 Zyra e Punes M Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025024 Zyra e Punes Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025025 Zyra e Punes Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025026 Zyra e Punes Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025027 Zyra e Punes Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025028 Zyra e Punes Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025029 Zyra e Punes Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025030 Zyra e Punes Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025031 Zyra e Punes Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025032 Zyra e Punes Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025033 Zyra e Punes Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025034 Zyra e Punes Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025035 Zyra e Punes Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025036 Zyra e Punes Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025037 Zyra e Punes Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025038 Qendra e fomimit profesiona Tirane nr.1 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025039 Qendra e fomimit profesiona Tirane nr.4 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025040 Qendra e fomimit profesiona Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025041 Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025042 Qendra e fomimit profesiona Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025043 Qendra e fomimit profesiona Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025045 Qendra e fomimit profesiona Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025046 Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025047 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025048 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025049 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025050 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025051 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025052 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025053 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025054 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025055 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025056 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025057 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025058 Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025059 Shtepia e femijeve shkollor rrethi Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025066 Qendra e zhvillimit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025072 Shtepia e foshnjes Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025077 Shtepia e pleqeve Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025082 Shtepia e Foshnjes parashkollor Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025085 Administrata Qendrore SHKP (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025086 Inspektoriati Shteteror i Punes Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025087 Inspektoriati Shteteror i Punes Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025088 Inspektoriati Shteteror i Punes Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025089 Inspektoriati Shteteror i Punes Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025090 Inspektoriati Shteteror i Punes Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025091 Inspektoriati Shteteror i Punes Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025092 Inspektoriati Shteteror i Punes Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025095 Qendra pritese e Viktimave Linze (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025096 Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025097 Administrata Qendrore ShSSH (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025098 Administrata Qendrore e Inspektoriatit Shteteror te Punes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025099 QKR Verberve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025104 Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025105 Drejtoria Rajonale e Qendres Levizese e Formimit Profesional Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025106 Inspektoriati Shteteror i Punes Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025107 Inspektoriati Shteteror i Punes Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025108 Inspektoriati Shteteror i Punes Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025109 Inspektoriati Shteteror i Punes Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025110 Inspektoriati Shteteror i Punes Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025111 Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shendetesor (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025112 Zyra Vendore e ISHP Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025113 Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025114 Agjensia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025115 Komiteti Shteteror i Kulteve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025116 Instituti i Integ. të Perndj. Politike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025120 Sherbimi Kombetar i Rinise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025121 Qendra Kombetare e Emergjences (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025122 Agjens.Komb.Arsim.Prof.Kualifikim (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025123 Shkolla "Kristo Isak, Myrteza Kepi" Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025124 Shk. Pr "Stiliano Bandilli e shk Poliçan" Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025125 Shkolla "Nazmi Rushiti"Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025126 Shkolla "Beqir Çela" Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025127 Shkolla "Hysen Çela" Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025128 Shk. Pr "Ali Myftiu e Halit Berzheshta" Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025129 Shk. Prof. "Sali Ceka" Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025130 Shk. Prof. "Mihal Shahini" Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025131 Shk.Prof. "Petro Sota" Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025132 Shk.Prof. "Rakip Kryeziu" Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025133 Shk.Profesion. Mekanike Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025134 Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025135 Shk. Prof."Fan Noli" Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025136 Shk. Prof."Isuf Gjata" Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025137 Shkolla Profes. Ndertimi Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025138 Shkolla Profesion Demir Progri Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025139 Shkolla Profes "Irakli Terova" Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025140 Shk Pr "Enver Qiraxhi e Qemal Bazelli" Pogradec(1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025141 Shkolla Profes "Hafzi Nela" Kukes(1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025142 Shkolla Profes "Kolin Gjoka" Lezhe(2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025143 Shkolla Profes. Industriale Rubik(2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025144 Shk Prof. "Arben Broci e Kole Idromeno" Shkode(3333)r Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025145 Shk Prof. pyjore "Kol Margjini" Shkoder(3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025146 Shk Profesion. "Hamdi Bushati" Shkoder(3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025147 Shk Pr. "Ndre Mjeda, Zija Buliqi, Trush" Shkoder(3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025148 Shkolla Hoteleri Turizem, Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025149 Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025150 Shkolla Prof. "Karl Gega", Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025151 Shk. Elektrike. "Gjergj Canco, Herman G", Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025152 Shkolla Profesionale Kamez(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025153 Shk. Profes."26 Marsi" Kavaje(3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025154 Shk. Profes."Agrobiznes" Kavaje(3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025155 Shkoll. Prof."Pavarsia" Vlore(3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025156 Shkoll. Prof."Tregtare" Vlore(3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025157 Shkoll. Prof "Antoni Athanasi" Sarande(3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025158 Shtepia e te Moshuarve Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1025159 Qendra Komunitare e Moshes se Trete Palase (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026001 Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026003 Drejtoria e Pyjeve Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026004 Drejtoria e Pyjeve Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026005 Drejtoria e Pyjeve Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026006 Drejtoria e Pyjeve Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026007 Drejtoria e Pyjeve Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026008 Drejtoria e Pyjeve Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026009 Drejtoria e Pyjeve Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026010 Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026011 Drejtoria e Pyjeve Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026012 Drejtoria e Pyjeve Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026013 Drejtoria e Pyjeve Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026014 Drejtoria e Pyjeve Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026015 Drejtoria e Pyjeve Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026016 Drejtoria e Pyjeve Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026017 Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026018 Drejtoria e Pyjeve Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026019 Drejtoria e Pyjeve Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026020 Drejtoria e Pyjeve Mirdite (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026021 Drejtoria e Pyjeve Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026022 Drejtoria e Pyjeve Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026023 Drejtoria e Pyjeve Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026024 Drejtoria e Pyjeve Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026025 Drejtoria e Pyjeve Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026026 Drejtoria e Pyjeve Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026027 Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026028 Drejtoria e Pyjeve Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026029 Drejtoria e Pyjeve Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026030 Drejtoria e Pyjeve Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026031 Drejtoria e Pyjeve Kolonje (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026032 Drejtoria e Pyjeve Kucove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026033 Drejtoria e Pyjeve Malesi e Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026034 Drejtoria e Pyjeve Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026035 Drejtoria e Pyjeve Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026036 Drejtoria e Pyjeve Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026037 Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026038 Drejtoria e Pyjeve Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026060 Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026061 Drejtoria Rajonale Mjedisit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026062 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026063 Drejtoria Rajonale Mjedisit Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026064 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026065 Drejtoria Rajonale Mjedisit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026066 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026067 Drejtoria Rajonale Mjedisit Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026068 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Elbasan / Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026069 Drejtoria Rajonale Mjedisit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026070 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026071 Drejtoria Rajonale Mjedisit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026072 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Gjirokaster(1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026073 Drejtoria Rajonale Mjedisit Lezhe(2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026074 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Lezhe(2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026075 Drejtoria Rajonale Mjedisit Korce(1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026076 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Korce(1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026077 Drejtoria Rajonale Mjedisit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026078 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026079 Drejtoria Rajonale Mjedisit Shkoder(3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026080 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Shkoder(3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026081 Drejtoria Rajonale Mjedisit Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026082 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026083 Drejtoria Rajonale Mjedisit Vlore(3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026084 Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026085 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026086 Fondi Shqiptar i Zhvillimit ne Ministrine e Mjedisit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026087 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura(3535)) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026088 Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026090 Agjensia Kombetare e Bregdetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026091 Agjencia Rajonale e Bregdetit Lezhë (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026092 Agjencia Rajonale e Bregdetit Durrës (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026093 Agjencia Rajonale e Bregdetit Vlorë (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026094 Agjencia Rajonale e Bregdetit Sarandë (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1026095 Agjencia Kombëtare e Pyjeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028001 Aparati prokurorise se pergjitheshme (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028002 Prokuroria e rrethit TIrane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028003 Prokuroria e rrethit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028005 Prokuroria e rrethit Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028006 Prokuroria e rrethit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028007 Prokuroria e rrethit Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028008 Prokuroria e rrethit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028010 Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028011 Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028013 Prokuroria e rrethit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028014 Prokuroria e rrethit Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028015 Prokuroria e rrethit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028016 Prokuroria e rrethit Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028017 Prokuroria e rrethit Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028019 Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028020 Prokuroria e rrethit Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028022 Prokuroria e rrethit Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028023 Prokuroria e rrethit Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028024 Prokuroria e rrethit Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028025 Prokuroria e rrethit Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028027 Prokuroria e rrethit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028029 Prokuroria e rrethit Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028030 Prokuroria e rrethit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028031 Prokuroria e Krimeve te Renda (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028032 Prokurori Apeli Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028033 Prokurori Apeli Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028034 Prokurori Apeli Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028035 Prokurori Apeli Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028036 Prokurori Apeli Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028037 Prokurori Apeli Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1028044 Prokurori Apeli te Krimeve te Renda Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029001 Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029003 Gjykata e Apelit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029004 Gjykata e Apelit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029005 Gjykata e Apelit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029006 Gjykata e Apelit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029007 Gjykata e Apelit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029008 Gjykata e Apelit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029010 Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029011 Gjykata e rrethit TIrane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029012 Gjykata e rrethit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029014 Gjykata e rrethit Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029015 Gjykata e rrethit Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029016 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029017 Gjykata e rrethit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029019 Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029021 Gjykata e rrethit Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029023 Gjykata e rrethit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029024 Gjykata e rrethit Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029025 Gjykata e rrethit Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029026 Gjykata e rrethit Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029027 Gjykata e rrethit Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029029 Gjykata e rrethit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029030 Gjykata e rrethit Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029032 Gjykata e rrethit Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029033 Gjykata e rrethit Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029034 Gjykata e rrethit Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029035 Gjykata e rrethit Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029037 Gjykata e rrethit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029039 Gjykata e rrethit Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029040 Gjykata e rrethit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029041 Gjykata e larte (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029042 Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029043 Gjykata Administrative e Apelit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029044 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029045 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029046 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029047 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029048 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1029049 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1030001 Gjykata Kushtetuese (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1031001 Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1035001 Aparati Keshilli i Larte i Prokurorise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040002 Partia Demokratike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040003 Partia Socialiste (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040004 Partia Socialdemokrate (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040006 Partia Aleanca Demokratike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040007 Partia Republikane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040009 Partia i Bashk. te Drejtave te Njeriut (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040010 Partia Agrare Ambjentaliste (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040011 Partia Demokristiane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040012 Partia L.S.I (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040013 Partia Demokracia Sociale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040014 Partia Balli Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040015 Partia per Drejtesi dhe Integrim (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040016 Levizja per Zhvillim Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040018 Partia Levizja e Legalitetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040021 Partia Konservatore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040022 Partia Demokrate per Integrim e Prosperitet (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040023 Shoqata Invalideve Paraplegjik, Tetraplegjik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040024 Shoqata E Invalideve Te Punes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040025 Shoqata E Te Verberve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040026 Shoqata Jetimoreve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040027 Shoqata E Invalideve Te Luftes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040028 Organizata e Veteraneve te LANC-it (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040029 Organizata Bashkuar e Veteraneve te Luftes (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040032 Partia Balli Kombetar Demokrat (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040033 Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040035 Partia Kristian Demokrate (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040040 Partia "Te gjelberit" e Shqiperise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040042 Partia e Djathte "Ardhmeria Shqiptare" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040043 Partia Pajtimi Kombetar Shqiptar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040046 Partia e te Drejtave te Mohuara e Re (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040055 Partia "Aleanca Popullore" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040056 Partia e Punes se Shqiperise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040058 Partia Socialiste e Vertete 91 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040062 Partia "Aleanca Arbnore Kombetare" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040066 Partia e Reformave Demokratike Shqiptare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040068 Partia "Per Mbrojtjen e te Drejtave te Emigranteve" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040073 Partia Socialiste e Moderuar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040075 Partia "Aleanca per Demokraci dhe Solidaritet" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040076 Partia "Demokracia e Re Europiane" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040079 Partia e te Drejtave te Mohuara (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040080 Partia "Ora e Shqiperise" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040086 Partia "Aleanca Kuq e Zi" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040087 Partia "Fryma e Re Demokratike" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040088 Partia Bashkimi liberal demokrat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040089 Partia Lidhja demokristiane shqiptare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040099 Partia Aleanca Popullore per Drejtesi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040100 Lista e Barabarte (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040103 Partia Bindja Demokratike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1040104 Partia Kombetare Konservatore Albania (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1041001 Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1041002 Byroja Kombëtare e Hetimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1046001 (T) Sherbimi i Borxhit (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050001 Aparati Qendror INSTAT (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050003 Dega e Instat rrethi Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050007 Dega e Instat rrethi Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050008 Dega e Instat rrethi Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050009 Dega e Instat rrethi Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050010 Dega e Instat e rrethi Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050012 Dega e Instat rrethi Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050014 Dega e Instat e rrethi Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050016 Dega e Instat rrethi Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050017 Dega e Instat rrethi Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050019 Dega e Instat rrethi Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050021 Dega e Instat rrethi Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050034 Dega e Instat rrethi Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1050037 Dega e Instat rrethi Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1055001 Shkolla e Magjistratures (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1056001 Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1057001 Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1063001 Keshilli i Larte drejtesise (3535) / Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivleresimit ne sistemin e Drejtesise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1063002 Komisioni i pavarur i Kualifikimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1063003 Kolegji i Posacem i Apelimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1063004 Komisioneret Publik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1066001 Avokati i popullit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1067001 Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1073001 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1076001 Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1077001 Autoriteti i konkurrences (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1078001 Ministria e Integrimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080001 (T) Agjente Tatimore Jobuxhetore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080003 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080005 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080006 Filiali I Postave (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080011 Filiali I Postave (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080012 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080016 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080021 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080022 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080026 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080027 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080028 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080031 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080033 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080038 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080046 Filiali i Postave (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080047 Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080052 Filiali i Postave Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080053 Filiali i Postave Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080058 Filiali i Postave Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080065 Filiali i Postave Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080068 Filiali i Postave Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080069 Filiali i Postave Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080070 Filiali i Postave Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080075 Posta Shqiptare sh.a. (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080078 Filiali i Postave Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080079 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike te Postave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1080137 Drejtoria Vendore e ASHK-se Shkoder Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1082001 Keshilli Kombetar i Kontabilitetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087001 Agjensia e Prokurimit Publik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087002 Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087004 Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087005 Komiteti i Minoriteteve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087006 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087007 Autoriteti Kombetar i Certifikimit Elektronik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087008 AKTI (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087010 Komisioni i Prokurimit Publik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087011 Inspektoriati Qendror (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087012 Agjensia Kombetare e Sigurise Kompjuterike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087013 Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapsinor (ASIG) (3535) / Autoriteti Shteteror Gjeohapsinor (ASIG) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087014 Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087015 Departamenti i Administrates Publike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087016 Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087017 Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087018 Agjencia e Zbatimit te Reformes Territoriale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087019 Agjencia e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (AMQHD) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087021 Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Rajonal (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087022 Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.1 Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087023 Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.2 Tirane(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087024 Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.3 Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087025 Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.4 Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087026 Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës (AAPAABE) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087027 Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087028 Agjencia e Zhvillimit te Territorit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087029 Komiteti Shteteror i Kulteve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087030 Agjensia per Diasporen dhe Migracionin(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087031 Qendra e Koordinimit kunder Ekstremizmit te Dhunshem (QEKDH) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087032 Qendra Botimeve per Diasporen (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087033 Sherbimi i Avokatures se Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087034 Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087035 Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087036 Sekretariati Teknik i Keshillit Ekonomik Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087037 Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1087038 Njësia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1088001 Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1089001 Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1090001 Komisioni i Prokurimit Publik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1091001 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1092001 Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093001 Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093002 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (3535) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093003 Sekretariati per Nismen e Transferimeve ne Industrine Nxjerrese (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093004 Agjencia Kombetare Berthamore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093005 Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093006 Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) / Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera(3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093007 Alb Kromi (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093008 Alb Bakri (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093009 NFIM Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093010 Alb Miniera (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093011 Inspektoriati Qendror Teknik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093012 Ndermarrja e Gomes Durres Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093013 Berateks sha Berat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093014 Superfosfati sha Kurbin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093015 Prodhim Mobilje sha Tirane Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093017 Ndermarrja e Prodhim Çeliqeve Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093018 Uzina e Plehrave Azotik Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093019 Uz 12 NI CO, ne likujdim (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093020 Kombinati Energjetik (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093021 NPV sh.a (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1093901 Njësia e menaxhimit të Projektit për Rimëkëmbjen e Energjisë (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094001 Aparati i Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094002 ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094003 ALUIZNI - Drejtorite Tirana (1), Tirana (2) + Kavaje (3535)/ALUIZNI-Tirana Veri (ish Tirana 1) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094004 ALUIZNI - Drejtorite Durres + Kruje (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094005 ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094006 ALUIZNI - Drejtorite Korce + Pogradec (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094007 ALUIZNI - Drejtoria Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094008 ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094009 ALUIZNI - Drejtorite Vlore (1), Vlore (2) + Sarande (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094010 ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094011 ALUIZNI - Drejtoria Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094012 ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094013 ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094014 ALUIZNI - Drejtoria Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094015 Enti Kombetar i Banesave (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094016 Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094017 Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094018 Agjencia Kombetare e Turizmit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094019 Zyra e Sherbimit Turistik (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094020 PIU Menaxhimi i Pastrimit te Zonave Bregdetare (3535) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094024 Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me Qellim Social" Durres (0707) (0000) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094026 Arkivi Qendror teknik i ndertimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094027 ALUIZNI-Tirana (2) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094028 ALUIZNI-Tirana (3) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094029 Agjencia Kombetare e Bregdetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094030 Drejtoria e ALUIZNI-t Tirane 4 (zona turistike) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094031 Drejtoria Rajonale EKB-Vlore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094034 Agjensia Kombetare e Zhvillimit te Territorit (AZHKT) (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094035 ALUIZNI Tirana 5 Kamez + Vore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094036 ALUIZNI- Drejtoria Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094037 ALUIZNI- Drejtoria Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094038 ALUIZNI- Drejtoria Tirane-Jug (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094039 ALUIZNI- Drejtoria Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1094040 ALUIZNI- Drejtoria Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1095001 Autoriteti per te Drejten e Informimit (3535)/Autoriteti per informim mbi dokumentet e ish Sigurimit te Shtetit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2011001 Qarku Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2011019 Nd-ja Ruget Rurale (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2015001 Qarku Korçe (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2015013 Mirembajtja Rruge Rurale (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2018001 Qarku Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2018022 Nd-ja Ruget Rurale (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2020001 Qarku Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2026023 Nd-ja Ruget Rurale (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2028026 Mirembajtja Rruge Rurale (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2029008 Nd-ja Ruget Rurale (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2032012 Nd-ja Ruget Rurale (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2033001 Qarku Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2033007 Mirembajtja Rruge Rurale (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2033036 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Shkoder Fshat (3333)Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Shkoder Fshat (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2034012 Nd-ja Ruget Rurale (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2035001 Qarku Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2035014 Nd-ja Ruget Rurale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2036025 Nd-ja Ruget Rurale (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2037001 Qarku Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2037024 Nd-ja Ruget Rurale (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2042001 Qarku Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2042011 Nd-ja Ruget Rurale (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2044007 Mirembajtja Rruge Rurale (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2046001 Qarku Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2046012 Nd-ja Ruget Rurale (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2047001 Qarku Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2047015 Nd-ja Rrugeve Rurale (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2048001 Qarku Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2048019 Nd-ja Ruget Rurale (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2048020 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Elbasan Fshat (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2049001 Qarku Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2049015 Nd-ja Ruget Rurale (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101001 Bashkia Tirana (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101017 Klubi Sportiv Tirana (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101028 Agjencia Sherbimeve Funerale (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101049 Nd-ja Tregut Lire (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101054 Administrata Kopshte Cerdhe (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101113 Drejtoria E Konvikteve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101134 Mini Bashkia 4 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101135 Mini Bashkia 10 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101136 Mini Bashkia 2 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101137 Mini Bashkia 8 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101138 Mini Bashkia 11 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101139 Mini Bashkia 3 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101140 Mini Bashkia 6 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101141 Mini Bashkia 1 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101143 Mini Bashkia 9 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101144 Mini Bashkia 7 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101145 Mini Bashkia 5 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101146 Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101151 Qendra Kulturore Tirana (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101152 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101153 Qendra e zhvillimit Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101155 Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101156 Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101157 Njesia e Zbatimit te Projektit Bashkia Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101158 Te qendrojme se bashku (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101161 Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101162 Qendra Shtepia e Perbashket (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101163 Qendra Sociale Multidisiplinare (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101165 Qendra Komunitare Shkoze (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101814 Shkolla Luigj Gurakuqi (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101815 Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101816 Tirana Parking (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101817 Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101818 Qendra Komunitare "Gonxhe Bojaxhi" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101819 Qendra Sociale "Strehëza Tiranë" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101820 Klubi shumesportesh "Partizani" (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101821 Klubi Sportiv Studenti,Tirane (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101822 Muzeu Vendor ''Shtepia Studio Kadare'' (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101823 Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit ''Tirana'' (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101824 Agjencia e Rinise (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101827 Qendra Komunitare e Terrenit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101828 Muzeu Vendor ''Shtepia Studio Agolli'' (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2101829 Galeria e Artit Tirana (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102001 Bashkia Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102003 Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102004 Nd-ja Komunale Banesa (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102005 Qendra Ekonomike Arsimit (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102006 Qendra Ekonomike Kultures (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102019 Qendra e Zhvillimit Berat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102020 Qendra Lira (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2102022 Drejtoria e Bujqesise Administrimit te Pyjeve Ujrave dhe Sherbimit Veterinar (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2103001 Bashkia Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2103003 Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2103007 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2104001 Bashkia Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2104004 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Delvine (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2105001 Bashkia Bilisht (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2105002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Devoll (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2106001 Bashkia Peshkopi (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2106008 Qendra Ekonomike Kultures (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2106011 Federata Futbollit (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2106012 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2106013 Federata e Shumesporteve (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2106014 Ndermarrja Balneare Peshkopi (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107001 Bashkia Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107007 Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107008 Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107009 Klubi I Shumesporteve (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107010 Klubi Futbollit Teuta (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107013 Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107014 Ndermarrja Rruga (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107015 Nd-ja Komunale Plazh (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107016 Parku Urban (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107017 Qendra Ditore Moshuarve (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107018 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107019 Shtepia e foshnjes Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107021 Biblioteka Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107022 Qendra Kulturore e Femijeve Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2107023 Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2108001 Bashkia Shijak (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109001 Bashkia Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109008 Administrata Kopshte Cerdhe (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109010 Teatri "Skampa" (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109012 Klubi I Sportit (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109014 Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109015 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Elbasan Qytet (Elber) (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109017 Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109019 Mirembajtja e terreneve Sportive (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109020 Qendra e Trashegimise Kulturore - Bashkia Elbasan (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2109021 Njesia e Administrimit te Banesave Sociale (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2110001 Bashkia Cerrik (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111001 Bashkia Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111004 Qendra Ekonomike Kultures (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111006 Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111008 Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111010 Nd-ja Ujesjellesit (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111013 Klubi I Futbollit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111018 Qendra Ekonomike Arsimit (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111019 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111020 Shtepia e te moshuarve Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111022 Ndermarrja e Ujitjes dhe Kullimit Fier (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2111024 Nderrmarrja e Sherbimeve Rurale (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2112001 Bashkia Patos (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2112002 Ndërrmarrja e Mirëmbajtjes Urbane dhe Rurale (0909) / Nd-ja Rregullimit Territorit (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2112005 Klubi I Futbollit Patos (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2112006 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2112007 Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2112008 Ndërrmarrja e Gjelbërimit Patos (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2113001 Bashkia Roskovec (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2113002 Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2113003 Ndërmarja e Pastrim, Gjelbërim dhe Mirëmbajtja Varreza (0909) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2114001 Bashkia Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2114008 Nd-ja Komunale Banesa (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2114015 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gramsh (0810) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115001 Bashkia Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115003 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115005 Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115008 Nd-ja Komunale Banesa (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115010 Federata Futbollit (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115018 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Fshat (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115019 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115021 Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2115022 Agjencia e Sherbimeve Bujqesore (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2116001 Bashkia Libohove (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2116005 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Libohove (1111) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2117001 Bashkia Krume (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2117002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Has (1812) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2118001 Bashkia Kavaja (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2118009 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2118010 Shtepia e te Moshuarve Kavaje (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2119001 Bashkia Rogozhine (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2119004 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Rrogozhine (3513) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2120001 Bashkia Erseke (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2120003 Klubi I Sportit (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2120004 Qendra Ekonomike Kultures (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2120005 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Erseke (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2121001 Bashkia Leskovik (1514) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122001 Bashkia Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122006 Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122007 Qendra Ekonomike Kultures (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122008 Klubi I Futbollit (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122009 Klubi Skenderbeu (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122013 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Korce Qytet (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122014 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Korce Fshat (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122015 Shtepia e Foshnjes Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122017 Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122018 Qendra e Zhvillimit Korce (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122020 Qendra e zhvillimit Korce nr.2 (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2122021 Njesia e Administrimit te Banesave Sociale (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2123001 Bashkia Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2123002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2123003 Klubi Sportiv "Kastrioti" Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2124001 Bashkia Kucove (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2124004 Nd-ja Komunale Banesa (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2124009 Qendra Ekonomike Arsimit (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2124010 Kultura Dhe Sporti (0217) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2125001 Bashkia Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2125017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kukes (1818) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2126001 Bashkia Lac (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2126006 Nd-ja Rruge Kanalizime (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2126007 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kurbin (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2127001 Bashkia Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2127005 Federata Futbollit (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2127009 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2127010 Qendra e Zhvillimit Ditor Lezhe (2020) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2128001 Bashkia Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2128002 Nd-ja Komunale Banesa (0821)/Agjensi e Puneve Publike (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2128005 Klubi I Sportit (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2128006 Qendra Ekonomike Kultures (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2128007 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2128008 Mirembajtje e Rrugeve Librazhd (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2129001 Bashkia Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2129008 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Lushnje Qytet (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2129009 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Lushnje Fshat (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2129010 Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2129011 Qendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2129012 Qendra e Arsimit Lushnje (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2130001 Bashkia Koplik (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2130009 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Malesi e Madhe (3323) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2131001 Bashkia Ballsh (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2131007 Qendra Ekonomike Kultures (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2131009 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2131010 Sherbimi Komunal i Qytetit Ballsh (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2131012 Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Mallakaster (0924) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2132001 Bashkia Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2132005 Nd-ja Komunale Banesa (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2132006 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mat (0625) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2133001 Bashkia Rreshen (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2133005 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Rreshen (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2133006 Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2134001 Bashkia Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2134003 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Peqin (0827) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2135001 Bashkia Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2135002 Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2135007 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Permet (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136001 Bashkia Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136005 Nd-ja Komunale Banesa (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136011 Qendra Ekonomike Kultures (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136013 Federata Te Tjera (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136018 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136019 QR Bashkia Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136020 Ndermarja Gjelberimit Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136021 Qendra Arsimore Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136022 Ndermarrja e Infrastrukturave Rurale Pogradec (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2136023 Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit (1529) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2137001 Bashkia Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2137020 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2137021 Sh.a Ujesjelles-Kanalizime fshat Puke (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138001 Bashkia Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138002 Qendra Ekonomike Kultures (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138003 Klubi I Sportit (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138007 Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138008 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138009 Qendra polivalente Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138010 Shtepia e Femijeve Shkollor Sarande (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2138011 Ndermarrja e Sherbimeve Publike (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2139001 Bashkia Corovode (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2139008 Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2139010 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2139011 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2140001 Bashkia Polican (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2140002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Polican (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2140003 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141001 Bashkia Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141010 Administrata Kopshte Cerdhe (3333) / Drejtoria Ekonomike e Arsimit (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141013 Qendra Ekonomike Kultures (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141017 Teatri (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141028 Federata Te Tjera (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141031 Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141032 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Shkoder Qytet (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141034 Shtepia e te moshuarve Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141035 Shtepia e foshnjes Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141037 Qendra e Zhvillimit Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141038 Shtepia e Femijeve Shkollor Shkoder (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141041 Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141042 Drejtoria e Emergjencave Civile, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2141043 Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2142001 Bashkia Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2142002 Nd-ja Komunale Banesa (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2142009 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tepelene (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2143001 Bashkia Memaliaj (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2143002 Drejtoria e Sherbimit (1134) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2145001 Bashkia Bajram Curri (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2145010 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tropoje (1836) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146001 Bashkia Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146014 Qendra Ekonomike Arsimit (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146015 Qendra Ekonomike Kultures (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146017 Nd-ja Komunale Banesa (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146025 Federata Te Tjera (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146029 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146030 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146031 Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2146032 Ndermarja Publike Bashkiake per Menaxhimin e Mbetjeve Urbane (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2147001 Bashkia Divjake (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2147002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Divjake (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2147003 Ndermarrja Komunale Divjake (0922) / Agjencia e Sherbimeve Komunale (0922) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2150001 Bashkia Manez (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2151001 Bashkia Sukth (0707) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2152001 Bashkia Belsh (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2152002 Ujesjelles Kanalizime Belsh (0808) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2153001 Bashkia Prenjas (0821) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2154001 Bashkia Kelcyre (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2154002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kelcyre (1128) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2155001 Bashkia Fushe-Arrez (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2155003 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Fushe-Arrez (3330) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2156001 Bashkia Konispol (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2156002 Sh.a Ujësjellës Kanalizime Konispol (3731) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2157001 Bashkia Vau Dejes (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2157002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Vau i Dejes (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2157003 Ujesjelles Kanalizime Vau i Dejes (3333) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2158001 Bashkia Orikum (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2158002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Orikum (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2159001 Bashkia Selenice (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2159002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Selenice (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2160001 Bashkia Himare (3737) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2162001 Bashkia Mamuras (2019) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2163001 Bashkia Fushe Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2163002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Fushe Kruje (0716) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2164001 Bashkia Rubik (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2164003 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Rubik (2026) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2165001 Bashkia Vore (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2166001 Bashkia Kamez (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2166002 Qendra Ditore Kamez (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2166003 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2166005 Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Kames (3535) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2167001 Bashkia Ura Vajgurore (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2167002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Ura-Vajgurore (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2168001 Bashkia Maliq (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2168002 Ujesjelles Kanalizime Maliq (1515) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2302001 Komuna Poshnje (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2303001 Komuna Kutalli (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2304001 Komuna Otllak (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2305001 Komuna Lumas (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2306001 Komuna Sinje (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2307001 Komuna Terpan (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2308001 Komuna Velabisht (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2309001 Komuna Vertop (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2310001 Komuna Roshnik (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2311001 Komuna Cukalat (0202) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315001 Komuna Fushe Bulqize (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2316001 Komuna Klenje (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2317001 Komuna Ostren (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2318001 Komuna Shupenze (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2319001 Komuna Gjorice (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2320001 Komuna Zerqan (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2321001 Komuna Martanesh (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2321002 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kraste (0603) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2325001 Komuna Vergo (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2326001 Bashkia Finiq (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2328001 Komuna Mesopotam (3704) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2335001 Komuna Miras (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2336001 Komuna Bilisht (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2337001 Komuna Morave (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2338001 Komuna Proger (1505) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2345001 Komuna Qender (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2346001 Komuna Melan (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2347001 Komuna Kastriot (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2348001 Komuna Lure (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2349001 Komuna Maqellare (0606) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2350001 Komuna Fushe Murre (0606) Transaksione 2014