treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) All All 88,713,004.00 187 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) KLODI - 1 Vlore 328,800 2014-12-30 2014-12-31 22410050802014 Shpenzime te tjera transporti PJESE NDERRIMI PER AUTOMJETE DHE SHERBIME PROFILAKTIKE B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) SHASHICA. Vlore 242,000 2014-12-30 2014-12-31 22310050802014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes RIP.I SARACINESKES NE REZERVUARIN KALLAFAT B.KULLIMIT 1008080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) DELO MECANI Vlore 29,280 2014-12-30 2014-12-31 22110050802014 Shpenzime gjyqesore SHERBIME JURIDIKE NENTOR-DHJETOR B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) BOLENA. Vlore 33,000 2014-12-30 2014-12-31 22210050802014 Karburant dhe vaj KARBURANT FAT.NR.2191 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) K O M E T A - 2012 Vlore 121,567 2014-12-30 2014-12-31 22710050802014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj VEPRA E MARRJES DHE KANALI UJITES SELENICE B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) A.SH. ENGINEERING Vlore 220,800 2014-12-30 2014-12-31 22610050802014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj MBIKQYRJE OBJEKTESH NE KULLIM,UJITJE DHE MBROJTJE FAT.NR.10 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) PROQUAL Vlore 183,960 2014-12-30 2014-12-31 22510050802014 Pjese kembimi, goma dhe bateri RIPARIM I MJETEVE TE RENDA DHE BLERJE PJESE KEMBIMI FAT.NR.303 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 386,945 2014-12-26 2014-12-29 21810050802014 Elektricitet 1005080 ENERGJI VLORA NENTOR 2014 NR.FAT.619117266,619117258,619117259,619117257,619117732,619117733,618650499 B.KULLIMIT 1005080 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) BANKA CREDINS Vlore 83,500 2014-12-26 2014-12-29 22010050802014 Udhetim i brendshem DIETA DHJETOR 2014 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) C.A.A. Vlore 42,000 2014-12-26 2014-12-29 21910050802014 Pjese kembimi, goma dhe bateri BLERJE GOMA PER NISAN TR B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) DEGA E TATIM TAKSAVE Vlore 22,243 2014-12-24 2014-12-26 20310050802014 Shpenzime gjyqesore SHPENZ 1%.PER NGRITJE PADIJE KUNDER SHOQ.ALEKSANDER&KE PER GJYKATEN ADMINISTRATIVE NGA B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) JODY-KOMPANY Vlore 120,000 2014-12-24 2014-12-26 20710050802014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes PUNIME PER RIP.POMP.NR.5,6 NE HIDROVORIN CUKE FAT.NR.117 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) 6+1 VLORA Vlore 26,000 2014-12-24 2014-12-26 21110050802014 Sherbime te printimit dhe publikimit SHERBIM MEDIATIK B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) SHASHICA. Vlore 1,999,920 2014-12-24 2014-12-26 21310050802014 Pjese kembimi, goma dhe bateri RIP.I MJETEVE TE RENDA ESKAVATORE F-HT.VLORA DHE BLERJE PJESE KEMBIMI B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) SHASHICA. Vlore 138,000 2014-12-24 2014-12-26 20510050802014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes RIP.I TRANSFORMATOREVE NE HIDROVOR(HID.VLORE) FAT.NR.15 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) SHASHICA. Vlore 318,000 2014-12-24 2014-12-26 20410050802014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes RIP.I TRANSFORMATOREVE NE HIDROVOR(HID.CUKE) FAT.NR.12 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) ERAL / VLORE Vlore 208,823 2014-12-24 2014-12-26 21710050802014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes SHERBIM ROJE OBJEKTI B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) SHASHICA. Vlore 456,000 2014-12-24 2014-12-26 21010050802014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale MATERIALE ELEKTRIKE PER HIDROVORE DHE RIPARIME-SHERBIME FAT.NR.16 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) SHASHICA. Vlore 109,200 2014-12-24 2014-12-26 20610050802014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale PJESE PER RIP. E POMPAVE NE HIDROVORIN AKERNI E CUKE FAT.NR.19 B.KULLIMIT 1005080
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 1,490,564 2014-12-24 2014-12-26 21410050802014 Elektricitet 1005080 ENERGJISARANDA SHTATOR-TETOR-NENTOR 2014 NR.FAT.618651145,619120776,619119949,619116801,616333420,616742599,616746462,616745653,617287609,617929156,617934287,617933204 B.KULLIMIT 1005080