2016 2017 2018

Budget Function Amount in (000) ALL
Sherbimet e Pergjithshme Publike 36,469,742.3
Mbrojtja 11,671,425
Rendi dhe Siguria Publike 28,836,453
Ceshtjet Ekonomike 45,756,718
Mbrojtja e Mjedisit 1,212,713
Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 31,416,252
Shendetesia 48,646,987
Argetimi, Kultura dhe Ceshtjet Fetare 3,402,637
Arsimi 41,014,784
Mbrojtja Sociale 148,603,269
Borxhi, shpenzime vendore, detyrime, fond kontigjence, etj. 99,628,000

* Note: Plan 2018 Budget by Programs and Institutions can be found at Open Data Albania