2016 2017

Budget Function Amount in (000) ALL
Sherbimet e Pergjithshme Publike 26,311,174
Mbrojtja 10,504,925
Rendi dhe Siguria Publike 31,709,554
Ceshtjet Ekonomike 57,834,523
Mbrojtja e Mjedisit 3,488,660
Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 10,693,900
Shendetesia 45,144,943
Argetimi, Kultura dhe Feja 3,187,646
Arsimi 37,394,048
Mbrojtja Sociale 139,028,802
Borxhi, shpenzime vendore, detyrime, fond kontigjence, etj. 102,301,219