treasuryHeader 2015-2017- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) (Mbi 1,856 transaksione te regjistruara)

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

  • treasuryDes1
  • treasuryDes2
  • treasuryDes3
  • treasuryDes4
  • treasuryDes5
  • treasuryDes6
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

summaryRes

beneficiary transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
All 1,213,385,223.00 1,856 All => =>

transactions

budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 115,500 2018-12-27 2018-12-28 41910730012018 Udhetim i brendshem 1073001 KQZ 2018 lik dieta bordero dt 26.12.2018 urdher nr 124 dt 17.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Tirane 82,376 2018-12-24 2018-12-26 41010730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) NDREGJONI Tirane 1,187,168 2018-12-24 2018-12-26 40310730012018 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 1073001 KQZ 2018 pagese 5% garanci rik magaz kontr 1068/11 dt 5.3.17, akt kolaud 1068/4 dt 19.5.17, pvmd 1531 dt 12.11.18 urdher penalitet 128 dt 18.12.18
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) DH E M B E L I Tirane 123,200 2018-12-24 2018-12-26 41810730012018 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1073001 KQZ 2018 lik ft autob qera nr 25 dt 20.12.18, sr 58697126 u prok 33 dt 9.10.18, ftesa 10.9.18, rap 89097 dt 10.9.18
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 288,187 2018-12-24 2018-12-26 40910730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 98,649 2018-12-24 2018-12-26 40610730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 209,558 2018-12-24 2018-12-26 40710730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 33,805 2018-12-24 2018-12-26 41110730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 37,480 2018-12-24 2018-12-26 41510730012018 Shtese page per pune jashte orarit 1073001 KQZ 2018 shpenzim pagese ore jasht orarit liste pagese dt 21.12.18 urdher 130 dt 20.12.18 shk mir min fin 21200/1 dt 14.12.18
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 48,537 2018-12-24 2018-12-26 40810730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE E GREQISE Tirane 13,118 2018-12-24 2018-12-26 40510730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 30,192 2018-12-21 2018-12-24 41410730012018 Shtese page per pune jashte orarit 1073001 KQZ 2018 pages bordero dt.21.12.2018,urdher nr.130 dt 20.12.2018 shkrese e ministr nr.21200/1 dt 14.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 532,748 2018-12-21 2018-12-24 41310730012018 Shtese page per pune jashte orarit 1073001 KQZ 2018 shpenzim pages jasht orarit bordero dt.21.12.2018 urdher nr.130 dt 20.12.2018 shkrese minist nr.21200/1 dt 14.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) TEOREN Tirane 15,660 2018-12-21 2018-12-24 41610730012018 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1073001 KQZ 2018 materiale urdher prok nr.49 dt.19.12.2018 fat nr.112306 seri 260771165 dt 19.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 77,805 2018-12-21 2018-12-24 41710730012018 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1073001 KQZ 2018 abonime kontra nr.61/1 dt 16.01.2018 fat nr.622 seri 61410634 dt 12.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,378,140 2018-12-21 2018-12-24 41210730012018 Shtese page per pune jashte orarit 1073001 KQZ 2018 shpenzim pagesa per pune jasht orarit ,urdher nr.130 dt.20.12.2018 bordero dt.21.12.2018,shkresa e ministrit nr.21200/1 dt.14.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 259,402 2018-12-20 2018-12-21 40210730012018 Te tjera transferta tek individet 1073001 KQZ 2018 pages bordero dt.19.12.2018 urdh nr.127 dt.19.12.2018 shkrese minis nr.20403/1 dt.11.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 518,804 2018-12-20 2018-12-21 40110730012018 Te tjera transferta tek individet 1073001 KQZ 2018 pages bordero dt.19.12.2018 urdh nr.127 dt.19.12.2018 shkrese minis nr.20403/1 dt.11.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) ARBANA SH. A. Tirane 631,764 2018-12-20 2018-12-21 40010730012018 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara 1073001 KQZ 2018 pages sherbim urdher nr.125 dt.19.12.2018 vend gjyqesor nr.2151 dt.24.05.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 4,000 2018-12-19 2018-12-20 39710730012018 Sherbime telefonike 1073001 KQZ 2018 pages sherbim fat nr.261762830 dt.01.12.2018 kod abonen 1069032
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 12,220 2018-12-19 2018-12-20 39610730012018 Sherbime telefonike 1073001 KQZ 2018 pages sherbim fat nr261764895,261773098,261773544,261772103,261768096,261768304
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) TE ELECTRONICS Tirane 64,030 2018-12-19 2018-12-20 39910730012018 Sherbime te printimit dhe publikimit 1073001 KQZ 2018 pages sherbim fat nr.1317 seri 71100638 dt.17.12.2018 up nr.2 dt.16.01.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) ALBANIA MOTOR COMPANY Tirane 46,320 2018-12-19 2018-12-20 39810730012018 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1073001 KQZ 2018 pages sherbim fat nr.5475 seri 68948472 dt.06.12.2018 autoriz nr.1953/1 dt 03.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 11,000 2018-12-18 2018-12-19 39110730012018 Udhetim i brendshem 1073001 KQZ 2018 shpenzim DIETA BORDERO DT.17.12.2018,urdh nr.121 dt 05.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 55,000 2018-12-18 2018-12-19 39210730012018 Udhetim i brendshem 1073001 KQZ 2018 shpenzim DIETA BORDERO DT.17.12.2018 URDH NR.121 DT.05.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 132,820 2018-12-18 2018-12-19 39310730012018 Elektricitet 1073001 KQZ 2018 shp energji elek nentor fat nr.303639765 dt.30.11.2018 kont 648239
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 44,798 2018-12-18 2018-12-19 39010730012018 Udhetim jashte shtetit 1073001 KQZ 2018 shpenzim DIETA BORDERO DT.17.12.2018 URDH NR.120 DT.04.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 2,130 2018-12-14 2018-12-17 38610730012018 Blerje dokumentacioni 1073001 KQZ 2018 shp fat nr.67 dt.05.12.2018 p.verbal emer dt.05.12.2018 fh nr.36 dt.05.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 12,378 2018-12-14 2018-12-17 38210730012018 Udhetim jashte shtetit 1073001 KQZ 2018 pagese dietash bordero dt.12.12.2018 urdh nr.112 dt.16.11.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,500 2018-12-14 2018-12-17 37510730012018 Shpenzime per honorare 1073001 KQZ 2018 pagese honorare,bordero 12.12.2018 shkres nr.1607 dt.03.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 42,600 2018-12-14 2018-12-17 38810730012018 Udhetim jashte shtetit 1073001 KQZ 2018 shp bilet udhet jasht vendi, u.prok nr.46 dt.06.12.2018 ftes 06.12.2018,fat nr.495 dt.07.12.2018 seri 69856692
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) AMADEUS TRAWELL AND TOURS Tirane 54,180 2018-12-14 2018-12-17 38310730012018 Udhetim jashte shtetit 1073001 KQZ 2018 pages bilet udhet,urdher prok nr.43 dt.03.12.2018,fat nr.309 dt.12.12.2018 seri 71132073
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 7,000 2018-12-14 2018-12-17 38410730012018 Sherbime telefonike 1073001 KQZ 2018 shp cel kodi abonent 21584977137 nr.fat 261767487 dt.01.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 6,000 2018-12-14 2018-12-17 38510730012018 Sherbime telefonike 1073001 KQZ 2018 shp cel kodi abonent 261767849 fat nr.261767849 dt 01.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) EUROGJICI - SECURITY Tirane 583,185 2018-12-14 2018-12-17 38710730012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1073001 KQZ 2018 pages bilet udhet,urdher prok nr.43 dt.03.12.2018,fat nr.309 dt.12.12.2018 seri 71132073
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 4,500 2018-12-14 2018-12-17 37610730012018 Shpenzime per honorare 1073001 KQZ 2018 pagese honorare,bordero 12.12.2018 shkres nr.1607 dt.03.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 12,050 2018-12-13 2018-12-14 37910730012018 Sherbimet bankare 1073001 KQZ 2018 likujdim bateri makine up nr 45 dt 04.12.2018 ft nr 60/70903860 dt 05.12.2018 fh nr 37 dt 05.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 10,050 2018-12-13 2018-12-14 38010730012018 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1073001 KQZ 2018 likujdim mirmbajtje pompe uji pv emrgjent dt 19.11.2018 ft nr 10/003139 dt 19.11.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 389,237 2018-12-13 2018-12-14 37710730012018 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1073001 KQZ 2018 shpenzim vendim gjyqi nr 184 dt 31.10.2017 per Dhimiter Ndini listpagese
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 39,244 2018-12-13 2018-12-14 37310730012018 Te tjera transferta tek individet 1073001 KQZ 2018 shpenzim vper dalje pension ur nr 122 dt 11.12.2018 listpagese dt 12.12.2018
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave