treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Komuna Grekan (0808) All All 65,060,901.00 111 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komuna Grekan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 546,000 2014-12-29 2014-12-30 18023850012014 Ndihme ekonomike Shperblim Paaftesi e Ndihma Ekonomike Komuna Grekan 2385001
  Komuna Grekan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 717,560 2014-12-29 2014-12-30 18123850012014 Ndihme ekonomike Ndihma Ekonomike Komuna Grekan 2385001
  Komuna Grekan (0808) ZENIT - 06 Elbasan 200,000 2014-12-26 2014-12-29 17723850012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve Suprevizor KUZ Komuna Grekan 2385001
  Komuna Grekan (0808) BEHELULI Elbasan 613,099 2014-12-23 2014-12-24 17523850012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve K.U.Z Fshati Deshiran Komuna Grekan Elbasan
  Komuna Grekan (0808) SH. A. RRUGA - URA ASFALTIME N. 2 Elbasan 1,312,072 2014-12-23 2014-12-24 17323850012014 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala 5%Garanci Sistemim asfaltim qendra Grekan Komuna Grekan Elbasan
  Komuna Grekan (0808) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elbasan 6,460 2014-12-23 2014-12-23 17623850012014 Elektricitet 2385001 energji Komuna Grekan kontrata 97708,95260,95257,95195,97827,240692
  Komuna Grekan (0808) UJESJELLESI FSHAT Elbasan 52,604 2014-12-23 2014-12-23 17423850012014 Uje Uje Komuna Grekan kontrata 12777
  Komuna Grekan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 1,819,050 2014-12-17 2014-12-17 17123850012014 Pagese paaftesie Paaftesi Komuna Grekan 2385001 SEJGJENE BEZATI NR 025561824
  Komuna Grekan (0808) UNIVERSAL SH.P.K Elbasan 237,000 2014-12-15 2014-12-16 16423850012014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Pastrim plehrash Kom Grekan
  Komuna Grekan (0808) BANKA CREDINS Elbasan 130,000 2014-12-15 2014-12-15 16323850012014 Grant per femije te lindur Shperblim lindje Kom Grekan Arketar Mehdi Madhi NR.G.60901014O
  Komuna Grekan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 37,294 2014-12-12 2014-12-12 16223850012014 Posta dhe sherbimi korrier Shp.postare Komuna Grekan 2385001
  Komuna Grekan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 553,040 2014-12-11 2014-12-12 16523850012014 Ndihme ekonomike Ndihma Ekonomike Komuna Grekan 2385001
  Komuna Grekan (0808) BANKA KOMBETARE TREGTARE Elbasan 382,231 2014-12-10 2014-12-11 16123850012014 Paga baze Paga Kom Grekan Sejgjene Bezati 025561824
  Komuna Grekan (0808) BANKA KOMBETARE TREGTARE Elbasan 45,363 2014-12-10 2014-12-11 16023850012014 Shtese page per vjetersi ne pune Paga Kom Grekan Sejgjene Bezati 025561824
  Komuna Grekan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 1,468,950 2014-12-10 2014-12-11 15823850012014 Pagese paaftesie Paaftesi Ekonomike Komuna Grekan 2385001
  Komuna Grekan (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 15,105 2014-12-10 2014-12-11 15723850012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Tatim ne burim Kom Grekan
  Komuna Grekan (0808) BANKA KOMBETARE TREGTARE Elbasan 135,945 2014-12-10 2014-12-11 15623850012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Keshilltare Kom Grekan Sejgjene Bezati 025561824
  Komuna Grekan (0808) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elbasan 150,000 2014-12-10 2014-12-11 15923850012014 Elektricitet 2385001 energji Komuna Grekan kontrata 97827
  Komuna Grekan (0808) ARDIT (J69102102W) Elbasan 28,948 2014-11-25 2014-11-26 15423850012014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Materiale Komuna Grekan
  Komuna Grekan (0808) SHEFQET RUSTA Elbasan 448,800 2014-11-25 2014-11-26 15223850012014 Pjese kembimi, goma dhe bateri Karburant Komuna Grekan