treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Komuna Xhafzotaj (0707) All All 201,429,615.00 254 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komuna Xhafzotaj (0707) JOEHOPE Durres 356,400 2014-12-30 2014-12-31 33223660012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2366001 KOM XHAFZOTAJ PUNIME HIDRAULIKE NE SHKOLLA
  Komuna Xhafzotaj (0707) JOEHOPE Durres 319,200 2014-12-31 2014-12-31 33523660012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2366001 KOM XHAFZOTAJ MIREMBAJTJE KANALE
  Komuna Xhafzotaj (0707) A R G I Durres 240,000 2014-12-31 2014-12-31 33423660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve 2366001 KOM XHAFZOTAJ SUPERVIZIM ASFALTIM RRUGE KOXHAS KODER
  Komuna Xhafzotaj (0707) ALB SUPERVIZION - D.S. Durres 198,000 2014-12-30 2014-12-31 33223660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve 2366001 KOM XHAFZOTAJ SUPERVIZIM RRUGE RADIOSTACIONI
  Komuna Xhafzotaj (0707) SHKELQIM QENDRO Durres 308,400 2014-12-30 2014-12-30 333/123660012014 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 2366001 KOM XHAFZOTAJ BLERJE BOJE PER KOMPJUTERA
  Komuna Xhafzotaj (0707) SHKELQIM QENDRO Durres 127,200 2014-12-30 2014-12-30 33323660012014 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 2366001 KOM XHAFZOTAJ BLERJE BOJE PER KOMPJUTERA
  Komuna Xhafzotaj (0707) LILA SHPK Durres 259,200 2014-12-30 2014-12-30 33023660012014 Karburant dhe vaj 2366001 KOM XHAFZOTAJ BLERJE KARBURANT
  Komuna Xhafzotaj (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 12,000 2014-12-29 2014-12-29 32423660012014 Ndihme ekonomike 2366001 KOM XHAFZOTAJ SHPERBLIM FUND VITI NDIHMA EKONOMIKE
  Komuna Xhafzotaj (0707) VARAKU E Durres 682,689 2014-12-26 2014-12-29 32823660012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2366001 KOM XHAFZOTAJ ASFALTIM RRUGE RADIOSTACIONI
  Komuna Xhafzotaj (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 720,000 2014-12-29 2014-12-29 32323660012014 Pagese paaftesie 2366001 KOM XHAFZOTAJ SHPERBLIM FUND VITI INVALIDET
  Komuna Xhafzotaj (0707) MELA. Durres 15,091,605 2014-12-26 2014-12-29 32623660012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2366001 KOM XHAFZOTAJ ASFALTIM RRUGE BORAKE KOXHAS FZHR
  Komuna Xhafzotaj (0707) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Durres 107,950 2014-12-26 2014-12-29 32223660012014 Elektricitet 2366001 KOM XHAFZOTAJ ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2014 NR KONTR C70409,C62522,C74183,C53462,C114286,C75544,C71881,C106329,C63247,C63245,C106255,C62342,C62341
  Komuna Xhafzotaj (0707) ILIANO JORGJI Durres 173,400 2014-12-26 2014-12-29 32523660012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2366001 KOM XHAFZOTAJ BLERJE ZBUKURIME PER FESTEN E VITIT TE RI
  Komuna Xhafzotaj (0707) SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Durres 344,834 2014-12-22 2014-12-23 32123660012014 Uje 2366001 KOM XHAFZOTAJ SA DETYRIM I UKD PER OSHEE
  Komuna Xhafzotaj (0707) BANKA E TIRANES Durres 23,319 2014-12-22 2014-12-23 31923660012014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 2366001 KOM XHAFZOTAJ QERA OBJEKTI PER KOPESHT YLLI SHESHI NR LLOG 1600 486105 001
  Komuna Xhafzotaj (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 2,591 2014-12-22 2014-12-23 32023660012014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 2366001 KOM XHAFZOTAJ TATIM NE BURIM PER QERA OBJEKTI PER KOPESHT
  Komuna Xhafzotaj (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 22,860 2014-12-17 2014-12-18 31823660012014 Ndihme ekonomike 2366001 KOM XHAFZOTAJ NDIHME EKONOMIKE DHJETOR 2014
  Komuna Xhafzotaj (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 20,864 2014-12-17 2014-12-18 31723660012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2366001 KOM XHAFZOTAJ SHERBIM POSTAR DHJETOR 2014 2014
  Komuna Xhafzotaj (0707) VALENTINA FRASHËRI Durres 24,000 2014-12-17 2014-12-18 311/123660012014 Sherbime telefonike 2366001 KOM XHAFZOTAJ SHERBIM INTERNETI DHJETOR 2014
  Komuna Xhafzotaj (0707) MELA. Durres 15,318,885 2014-12-17 2014-12-18 31223660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve 2366001 KOM XHAFZOTAJ ASFALTIM RRUGE BORAKE