treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) All All 9,517,091.00 145 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) VODAFONE ALBANIA Gjirokaster 480 2014-12-30 2014-12-31 15110940122014 Paga baze 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER lik tel vodafon nentor 2014. nr rregji 23322040012
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) BANKA CREDINS Gjirokaster 103,068 2014-12-30 2014-12-31 14810940122014 Shtese page per vjetersi ne pune ALUIZNI 1094012 PAGAT ME KONTRATE DHJETOR 2014
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) OMEGA & CO Gjirokaster 441,600 2014-12-30 2014-12-31 14210940122014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER blerje mobiljesh dhe orendi pv 19.12.2014 up 12 dt 15.12.2014.ftese per oferte, preventiv, fh 12 dt 24.12.2014 fat tat 102 seria 15837880.
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) LORENC LAZO Gjirokaster 31,200 2014-12-30 2014-12-31 14610940122014 Kancelari 1094012 ALUIZNI 1094012 blerje kancelarie up 14 dt 18.12.2014. ftese per oferte, fh 11 dt 22.12.2014. fat tat 184 seria 17692418.
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) LORENC LAZO Gjirokaster 98,400 2014-12-30 2014-12-31 14510940122014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER BLERJE INFORMATIKE PV 22.12.2014. UP 13 DT 18.12.2014. FTESE PER OFERTE, KERKESA TE PERGJITHSHME . FH 10 FAT TAT 185 SERIA 17692419.
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) BANKA KOMBETARE TREGTARE Gjirokaster 54,067 2014-12-30 2014-12-31 14910940122014 Shtese page per funksionin 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER PAGA ME KONTRATE DHJETOR 2014
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) BANKA CREDINS Gjirokaster 14,652 2014-12-30 2014-12-31 15010940122014 Sherbime te tjera ALUIZNI 1094012 PAGAT ME KONTRATE DHJETOR 2014
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) DEGA TATIMEVE GJIROKASTER Gjirokaster 129,733 2014-12-30 2014-12-31 144 10940122014 Kontribute per sigurime shoqerore 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER SIG SHOQ TE VITEVE TE PRAPAMBETURA, LISTE PAGESE TETOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) DEGA TATIMEVE GJIROKASTER Gjirokaster 129,324 2014-12-30 2014-12-31 14310940122014 Paga baze 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER TATIM PAGE TE VITEVE TE PRAPAMBETURA, LISTE PAGESE TETOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) DEGA TATIMEVE GJIROKASTER Gjirokaster 87,009 2014-12-30 2014-12-31 14410940122014 Paga baze 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER SIG SHEND TE VITEVE TE PRAPAMBETURA, LISTE PAGESE TETOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) BANKA KOMBETARE TREGTARE Gjirokaster 3,860 2014-12-26 2014-12-29 14710940122014 Udhetim i brendshem 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER DIETA NENTOR 2014
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) POSTA SHQIPTARE SH.A Gjirokaster 6,522 2014-12-24 2014-12-26 13710940122014 Posta dhe sherbimi korrier 1094012 ALUIZNI 1094012 SHERBIME POSTARE, FATURA NR 206 SERIA 16491596
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) BANKA KOMBETARE TREGTARE Gjirokaster 44,550 2014-12-24 2014-12-26 14010940122014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER LIK QERAJE AMBJENTI PER ROLAND BEJKO NENTOR 2014 LISTE PAGESE
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) ALBTELEKOM SH.A. Gjirokaster 5,013 2014-12-24 2014-12-26 13910940122014 Sherbime telefonike 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER lik fat nr NR SERIAL718953416.
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) DEGA TATIMEVE GJIROKASTER Gjirokaster 4,950 2014-12-24 2014-12-26 14110940122014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER 10% tatim ne burim nentor 2014, list pagese
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Gjirokaster 4,632 2014-12-24 2014-12-26 13810940122014 Uje 1094012 ALUIZNI 1094012 LIK FAT UJE NENETOR FAT NR 91300 KONTRAT 46006
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Gjirokaster 7,975 2014-12-24 2014-12-24 13610940122014 Elektricitet 1094012 ALUIZNI 1094012 energji elektrike nentor 2014. nr fat 618388332 nr kontr L43208
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) OMEGA & CO Gjirokaster 432,000 2014-12-18 2014-12-19 13510940122014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER BLERJE PAJISJE ZYRE FAT TAT 99 SERIA 15837877. OFERTE EKONOMIKE, UP 11 DT 11.12.2014 FTESE PER OFERTE, PREVENTIV SPECIFIKIME PER MATERIALET, PV 16.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) ALTIN MAMANI Gjirokaster 378,000 2014-12-12 2014-12-15 13110940122014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER BLERJE PAJISJE INFORMATIKE FAT TAT 12 SERIA 000691 FH 8 DT 09.12.2014 UP 10 DT 02.12.2014. FTESE PER OFERTE. SPECIFIKIME TEKNIKE, FORMULAR I NJOFTIMIT PV 05.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) BANKA CREDINS Gjirokaster 283,360 2014-12-01 2014-12-01 12610940122014 Shtese page per vjetersi ne pune 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER PAGAT NENTOR 2014.LISTE PAGESE