treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Bashkia Delvine (3704) All All 153,653,640.00 257 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bashkia Delvine (3704) JODY-KOMPANY Delvine 360,000 2014-12-29 2014-12-30 27921040012014 Sherbime te tjera lik.fat.nr.121 date 22.12.2014 per sek.gjelberimit siaps urdher prok.nr.10 date 03.12.2014 dhe proces verbalit date 11.12.2014 nga bashkia delvine
  Bashkia Delvine (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 516,800 2014-12-29 2014-12-30 28021040012014 Ndihme ekonomike pagese ndihme ekonomike siaps listes muaji dhjetor
  Bashkia Delvine (3704) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Delvine 38,800 2014-12-29 2014-12-30 28121040012014 Te tjera transferime korrente pagese ndihme ekonomike siaps listes muaji dhjetor nga te arshurat e bashkise siaps vkb nr.45 date 24.12.2014
  Bashkia Delvine (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 6,450 2014-12-29 2014-12-30 280/21040012014 Sherbimet bankare pagese ndihme ekonomike siaps listes muaji dhjetor
  Bashkia Delvine (3704) BEQIRI/M Delvine 268,967 2014-12-26 2014-12-29 27821040012014 Garanci te tjera, te viteve te meparshme,Te Dala lik.5%i marjes ne dorezim te rik.rruga e fshatit Stjar per rrugen Jorgo Xhavara siaps aktit perfundimtar te marre ne dorezim te punimeve nga bashkia delvine
  Bashkia Delvine (3704) RAIFFEISEN BANK SH.A Delvine 59,051 2014-12-22 2014-12-24 27521040012014 Shtese page per vjetersi ne pune pagat e muajit nentor 2014 siaps listes per bashkine
  Bashkia Delvine (3704) RINIA SK Delvine 465,544 2014-12-22 2014-12-24 27221040012014 Garanci te tjera, te viteve te meparshme,Te Dala lik.5%i marjes ne dorezim te rik.rruga e fshatit Vllahat siaps aktit perfundimtar te marre ne dorezim te punimeve nga bashkia delvine
  Bashkia Delvine (3704) RAIFFEISEN BANK SH.A Delvine 1,213,516 2014-12-22 2014-12-24 27421040012014 Shtese page per pune jashte orarit pagat e muajit nentor 2014 siaps listes per bashkine
  Bashkia Delvine (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 26,700 2014-12-22 2014-12-24 273/21040012014 Sherbimet bankare pagese komision sherbimi nga bashkia per invaliditeti per maujin dhjetor nga bashkia delvine siaps listes nga fondet e celura per PAK te prapambetura
  Bashkia Delvine (3704) K.F.DELVINA Delvine 160,000 2014-12-22 2014-12-24 27621040012014 Sherbime te tjera pagat e muajit nentor 2014 siaps listes per sportin
  Bashkia Delvine (3704) JODY-KOMPANY Delvine 8,749,809 2014-12-22 2014-12-24 27721040012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve lik.fat.nr.120date 22.12.2014 per rik.e rruges Delvine -Rusan me fonde nga zhvbillimi i rajoneve per vitin 2014
  Bashkia Delvine (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 4,165,700 2014-12-22 2014-12-24 27321040012014 Pagese paaftesie pagese invaliditeti per maujin dhjetor nga bashkia delvine siaps listes nga fondet e celura per PAK te prapambetura
  Bashkia Delvine (3704) ILIRIA/D Delvine 11,487,620 2014-12-19 2014-12-22 27121040012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve lik.fat,nr.19date 18.12.2014 per sistemim asfaltim rruga e fshatit vane bazuar ne shkresen e FZHrajoneve per vitin 2014
  Bashkia Delvine (3704) JODY-KOMPANY Delvine 6,772,624 2014-12-16 2014-12-17 26421040012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) lik.fat.tat.nr.115date 11.12.2014per rik.rruges delvine rusan sipas sit.nr.5 nga bashkia
  Bashkia Delvine (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 6,450 2014-12-11 2014-12-12 262/21040012014 Sherbimet bankare lik.komision sherbimi nga bashkia per ndihmen ekonomike muaji nentor
  Bashkia Delvine (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 515,600 2014-12-11 2014-12-12 26221040012014 Ndihme ekonomike lik.ndihme ekonomike per muajin nentor siaps listes nga bashkia
  Bashkia Delvine (3704) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Delvine 38,800 2014-12-11 2014-12-12 26321040012014 Te tjera transferime korrente lik.pagese per ndihme ekonomike nga bashkia per muajin nentor sipas listes dhe vendimit te k.bashkiak nr.42 date 27.11.2014
  Bashkia Delvine (3704) DIMEX Delvine 156,000 2014-12-10 2014-12-11 26121040012014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim lik.fat.nr.343 date 19.10.2014 siaps urdher prok.nr.9 date 10.10.20104 nga bashkia delvine si dhe proces verbalin date 16.10.2014
  Bashkia Delvine (3704) METO - OIL Delvine 300,600 2014-12-10 2014-12-11 26021040012014 Karburant dhe vaj lik.fat.nr.50date 15.07.2014 nga bashkia per karburante siaps kontrates dhe urdher prok.
  Bashkia Delvine (3704) DAUTI-S Delvine 251,304 2014-12-10 2014-12-11 25821040012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj lik.fat.nr.383 date 31.07.2014 per mirembajtje siaps urdherit prok.dhe situacionit perfundimtar kontrates date 11.04.2014 dhe akt dorezimit date 23.04.2014 nga bashkia