treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) All All 3,217,893.00 62 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 8,712 2014-12-17 2014-12-17 120 1010024 2014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 72,000 2014-12-12 2014-12-15 119 1010024 2014 Kancelari PAGESE PER ERVIN SADIKU PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ALBTELEKOM SH.A. Mallakaster 8,429 2014-12-12 2014-12-12 118 1010024 2014 Sherbime telefonike PAGESE PER ALBTELEKOMIN NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) RAIFFEISEN BANK SH.A Mallakaster 146,200 2014-12-01 2014-12-01 112 1010024 2014 Shtese page per funksionin PAGESE PER PAGA PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) NERI Mallakaster 22,440 2014-12-01 2014-12-01 111 1010024 2014 Karburant dhe vaj PAGESE PER NERI NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) DINO OSMËNAJ Mallakaster 39,800 2014-11-25 2014-11-26 108 1010024 2014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj PAGESE PER DINO OSMENAJ NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) DINO OSMËNAJ Mallakaster 6,500 2014-11-21 2014-11-24 109 1010024 2014 Karburant dhe vaj PAGESE PER DINO OSMENAJ NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) DINO OSMËNAJ Mallakaster 9,900 2014-11-21 2014-11-24 110 1010024 2014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj PAGESE PER DINO OSMENAJ NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 8,712 2014-11-18 2014-11-19 107 1010024 2014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ALBTELEKOM SH.A. Mallakaster 12,167 2014-11-12 2014-11-13 101 1010024 2014 Sherbime telefonike PAGESE PER ALBTELEKOMIN FATURA TETOR 2014 NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) RAIFFEISEN BANK SH.A Mallakaster 149,256 2014-11-03 2014-11-03 100 1010024 2014 Shtesa page te tjera PAGESE PER PAGA TETOR 2014 PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 8,712 2014-10-22 2014-10-23 99 1010024 2014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) HAIR SILAJ Mallakaster 180,000 2014-10-14 2014-10-14 92 1010024 2014 Kancelari PAGESE PER HAIR SILAJ NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ALBTELEKOM SH.A. Mallakaster 9,594 2014-10-14 2014-10-14 93 1010024 2014 Sherbime telefonike PAGESE PER ALBTELEKOMIN FATURA E MUAJIT SHTATOR 2014 NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) HAIR SILAJ Mallakaster 28,500 2014-10-14 2014-10-14 91 1010024 2014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim PAGESE PER HAIR SILAJ NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) RAIFFEISEN BANK SH.A Mallakaster 145,987 2014-10-01 2014-10-01 90 1010024 2014 Paga baze PAGESE PER PAGA PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 8,712 2014-09-18 2014-09-18 89 1010024 2014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ALBTELEKOM SH.A. Mallakaster 9,039 2014-09-15 2014-09-15 88 1010024 2014 Sherbime telefonike PAGESE PER ALBTELEKOMIN FATURA E GUSHT 2014 NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) RAIFFEISEN BANK SH.A Mallakaster 145,987 2014-09-01 2014-09-01 82 1010024 2014 Paga baze PAGESE PER PAGA GUSHT PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER
  Dega e Thesarit Mallakaster (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 8,712 2014-08-18 2014-08-18 81 1010024 2014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU NGA DEGA E THESARIT MALLAKASTER