treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) All All 47,000,000.00 51 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 3,476,865 2014-12-31 2014-12-31 5121120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2112006 Sh.a ujesjelles Patos kod klienti FI1E150158138570 fat. 607350159 Janar 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) MURATI D Fier 466,800 2014-12-30 2014-12-31 5021120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 materiale per riparime rrjeti
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) J O R D I L SH.A. Fier 461,040 2014-12-23 2014-12-23 4421120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 materiale per riparime rrjeti
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) FRIENDS TRAVEL AGENCY Fier 474,000 2014-12-17 2014-12-17 4321120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 materiale
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) J O R D I L SH.A. Fier 468,000 2014-12-15 2014-12-16 4121120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 riparim rrjeti
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) HEKURAN VELIAJ Fier 395,000 2014-12-15 2014-12-16 3921120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 materiale
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) J O R D I L SH.A. Fier 476,502 2014-12-15 2014-12-16 4021120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 materiale
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) MURATI D Fier 234,000 2014-12-15 2014-12-16 4221120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 materiale
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 48,167 2014-12-15 2014-12-15 3821120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion tatim page Nentor 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 183,513 2014-12-15 2014-12-15 4321120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion sigurime te prapambetura sipas deklerimeve
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 899,743 2014-12-15 2014-12-15 3721120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion sigurime Nentor 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) MIQESIA SH.P.K. Fier 301,440 2014-12-12 2014-12-12 3521120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion per klor
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) MIQESIA SH.P.K. Fier 52,752 2014-12-12 2014-12-12 3621120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion per klor
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) MIQESIA SH.P.K. Fier 301,440 2014-12-12 2014-12-12 3421120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion per klor
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) MIQESIA SH.P.K. Fier 97,968 2014-12-05 2014-12-05 2421120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion per klor
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) BANKA E TIRANES Fier 4,146,222 2014-12-05 2014-12-05 3321120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Sh.a ujesjelles Patos 2112006 subvecion per paga
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 3,585 2014-11-26 2014-11-27 3121120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2112006 Sh.a ujesjelles Patos klienti FI1C150021130400 fat. 615063994 Gusht 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 4,723 2014-11-26 2014-11-26 2921120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2112006 Sh.a ujesjelles Patos klienti FI1C150021130400 fat. 612837968 Qershor 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 3,240 2014-11-26 2014-11-26 3021120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2112006 Sh.a ujesjelles Patos klienti FI1C150021130400 fat. 613922962 Korrik 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 4,666,184 2014-11-26 2014-11-26 2821120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2112006 Sh.a ujesjelles Patos klienti FI1E050158138570 fat. 610759736 Prill 2014