treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) All All 18,898,736.00 57 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 111,000 2014-12-31 2014-12-31 8310170842014 Udhetim i brendshem Rep 6016(Ark Fa) dieta plan kontrolli MM 8000/1 d 13.10.14 listpagese bashkengjitur
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) PAJTIM VERLAKU Tirane 9,960 2014-12-28 2014-12-30 8010170842014 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-Rep 6016(Ark Fa) , lik ft bl mat kazermimi up dt 22.12.2014, nj fit dt 24.12.2014, seri 4127472 dt 24.12.2014, fh dt 24.12.2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) MUCA Tirane 9,000 2014-12-28 2014-12-29 8110170842014 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-Rep 6016(Ark Fa) , lik ft bl mat kazermimi up dt 22.12.2014, nj fit dt 24.12.2014, seri 16469709 dt 24.12.2014, fh dt 24.12.2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) O L S O N I Tirane 80,040 2014-12-28 2014-12-29 8210170842014 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 602-Rep 6016(Ark Fa) , lik ft bl shtypshkrime up dt 15.12.2014, nj fit dt 23.12.2014, seri 18696695 dt 23.12.2014, fh dt 23.12.2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 78,000 2014-12-16 2014-12-19 7610170842014 Udhetim i brendshem 602-Rep 6016(Ark Fa) dieta miratim MM 8000/1 dt 13.10.14listpagese dhjetor 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) ALBERT SEZAIRI Tirane 64,080 2014-12-16 2014-12-18 7910170842014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Rep 6016(Ark Fa) blerje tonera up 7 dt 27.11.14 ft.of 5.12.14 nj.fituesi 15.12.14 ft 1249 dt 12.12.14 seri 17097599 fh 4 dt 12.12.14
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 26,000 2014-12-16 2014-12-18 7510170842014 Udhetim i brendshem 602-Rep 6016(Ark Fa) dieta miratim MM 8000/1 dt 13.10.14listpagese dhjetor 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 135,573 2014-12-09 2014-12-11 7310170842014 Paga baze Rep 6016(Ark Fa) pagese leje vjetore e pa kryer UMM 1741,1760, 1761, 1762, 1763 dt 27.10.14 urdher 1070 dt 5.12.14 listpagese
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 119,335 2014-12-09 2014-12-11 7210170842014 Paga baze Rep 6016(Ark Fa) pagese leje vjetore e pa kryer UMM 1741,1760, 1761, 1762, 1763 dt 27.10.14 urdher 1070 dt 5.12.14 listpagese
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 12,479 2014-12-09 2014-12-10 7410170842014 Paga baze Rep 6016(Ark Fa) tatim per pagese leje vjetore e pa kryer UMM 1741,1760, 1761, 1762, 1763 dt 27.10.14 urdher 1070 dt 5.12.14 listpagese
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 1,750 2014-12-09 2014-12-10 7110170842014 Te tjera transferta tek individet Rep 6016(Ark Fa) tatim per shperblim dalje ne pension Shkresa MF 7415/5 dt 1.12.104 UMM 1093 dt 25.8.14
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 41,715 2014-12-05 2014-12-05 7010170842014 Te tjera transferta tek individet Rep 6016(Ark Fa) page e menjehershme dalje ne pension shkresa MF 7415/5 dt 1.12.14 UMM 1093 dt 25.8.14
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 306,932 2014-12-01 2014-12-02 6910170842014 Paga baze 600-Rep 6016(Ark Fa) pagat nentor 2014,plan36/7,list pagese 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 919,241 2014-12-01 2014-12-02 6810170842014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep 6016(Ark Fa) pagat nentor 2014,plan36/18,list pagese 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 1,022,674 2014-11-03 2014-11-04 6410170842014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep 6016(Ark Fa) pagat tetor 2014,plan36/21,list pagese 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 347,612 2014-11-03 2014-11-04 6510170842014 Paga baze 600-Rep 6016(Ark Fa) pagat teator 2014,plan36/9,list pagese 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 5,200 2014-10-22 2014-10-22 6110170842014 Udhetim i brendshem 602-Rep 6016(Ark Fa) dieta autorizim 8.10.14 ,listpagese e dietave tetor 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 2,600 2014-10-22 2014-10-22 6210170842014 Udhetim i brendshem 602-Rep 6016(Ark Fa) dieta autorizim 8.10.14 ,listpagese e dietave tetor 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 30,000 2014-10-22 2014-10-22 6010170842014 Te tjera transferta tek individet 606-Rep 6016(Ark Fa) ndihme e menjehershme per fatkeqesi urdher AQMFA 654/1 dt 29.8.14, shkresa MF 12202/1 dt 10.10.14
  Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 56,321 2014-10-22 2014-10-22 6310170842014 Udhetim jashte shtetit 602-Rep 6016(Ark Fa) shpenzime udhetimi per kurim jashte vendit urdher MM 630 dt 20.5.14 , urdher AQFA 834/1 dt 20.10.14, shkresa MM 8003/2 17.10.14 , listpagese tetor 14