treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) All All 11,043,282.00 110 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) NAZERI 2000 Tirane 5,725 2014-12-30 2014-12-31 12610100992014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft sherb roje kv dt 2.6.2014, seri 19365142 dt 29.12.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) KALIA SHPK Tirane 65,760 2014-12-30 2014-12-31 12710100992014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft bl orendi zyre up dt 23.12.2014, nj fit dt 29.12.2014, seri 19409702 dt 30.12.2014, fh dt 30.12.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) C O L O M B O Tirane 355,300 2014-12-29 2014-12-30 12410100992014 Kancelari AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft bl tonera , up 10.12.2014, nj fit dt 12.12.2014, seri 18334366 dt 19.12.2014, fh dt 19.12.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) TIRANA BAILIFF'S SEVICES Tirane 45,950 2014-12-29 2014-12-30 12510100992014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik shp gjyqesore
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) VIVO COMMUNICATIONS Tirane 39,600 2014-12-19 2014-12-23 12310100992014 Sherbime telefonike AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft interneti kontr dt 1.4.2014, ft mars dhjetor 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 21,576 2014-12-19 2014-12-23 12210100992014 Elektricitet 1010099 AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft energjie nentor 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 17,400 2014-12-10 2014-12-10 12210100992014 Uje AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft uji nentor 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) TDR GROUP Tirane 213,600 2014-12-05 2014-12-09 11710100992014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik vend gjyqesor per Gentiana Shehu Viti 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) CESARE Tirane 9,000 2014-12-05 2014-12-09 11910100992014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft mirmb kv dt 30.4.2014, seri 83725541 dt 4.12.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 552 2014-12-05 2014-12-09 11510100992014 Posta dhe sherbimi korrier AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft poste nentor 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) NAZERI 2000 Tirane 5,725 2014-12-05 2014-12-09 11610100992014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft sherb roje kv dt 2.6.2014, seri 18465955 dt 30.11.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) ANSIG Tirane 18,030 2014-12-05 2014-12-09 11810100992014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft sig aut up dt 23.9.2014, form bl te vogla 3.10.2014, seri 7932 dt 4.12.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 338,438 2014-12-02 2014-12-02 11310100992014 Shtese page per vjetersi ne pune AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik paga nentor 2014, NR PUN 8/7
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 100,697 2014-12-02 2014-12-02 11410100992014 Shtese page per vjetersi ne pune AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik paga nentor 2014, NR PUN 8/7
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) EAGLE MOBILE Tirane 4,052 2014-11-25 2014-11-26 11210100992014 Paga baze 1010099 AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft cel tetor 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) SHAGA. Tirane 764,568 2014-11-25 2014-11-26 10910100992014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre 1010099 AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft bl orendi zyre up dt 26.8.2014, nj fit dt 25.9.2014, seri 1873602 dt 17.11.2014, fh dt 17.11.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 14,700 2014-11-25 2014-11-26 11110100992014 Uje 1010099 AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft uji tetor 2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 13,363 2014-11-25 2014-11-26 11010100992014 Elektricitet 1010099 AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft energjie nr kontr b-112182
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 1,320 2014-11-18 2014-11-18 10410100992014 Posta dhe sherbimi korrier AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft poste seri 12591584 dt 26.10.2014
  Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) NAZERI 2000 Tirane 5,725 2014-11-18 2014-11-18 10510100992014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes AGJENS ADM PAS SEK KONF.lik ft sherb roje kv dt 2.6.2014, seri 17315998 dt 31.10.2014