treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Komuna Ostren (0603) All All 56,306,910.00 106 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komuna Ostren (0603) ALB-KON Bulqize 156,000 2014-12-31 2014-12-31 13423170012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin ALB-KON per PO nr.4072.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 80,000 2014-12-30 2014-12-31 13823170012014 Sherbime te tjera KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim rast fatkeqsie sias VKK nr.75 date 18.12.2014
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 1,086,000 2014-12-29 2014-12-29 13623170012014 Ndihme ekonomike KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim shperblim per ndihme ekonomike dhe paaftesi 2014.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 155,000 2014-12-26 2014-12-29 13723170012014 Grant per femije te lindur KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim shperblim lindje femijesh.
  Komuna Ostren (0603) 2AF COMPANI Bulqize 168,000 2014-12-26 2014-12-29 13323170012014 Pjese kembimi, goma dhe bateri KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin 2AFCOMPANI per PO nr.4065.
  Komuna Ostren (0603) ALB-LEAA Bulqize 121,513 2014-12-26 2014-12-29 13523170012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorinALB-LEAA per PO nr.4066.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 162,716 2014-12-23 2014-12-24 12723170012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim fatkeqesi dhe keshilltar. 2014.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 4,428,225 2014-12-23 2014-12-24 13223170012014 Ndihme ekonomike KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim paaftesi per muajin Nentor,Dhjetor 2014 dhe ndihme ekonomike Tetor ,Nentor,Dhjetor 2014
  Komuna Ostren (0603) EGLAND(J96829419D) Bulqize 70,000 2014-12-24 2014-12-24 13023170012014/ Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin EGLAND per PO nr.4038.
  Komuna Ostren (0603) EGLAND(J96829419D) Bulqize 84,000 2014-12-24 2014-12-24 13023170012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin EGLAND per PO nr.4037.
  Komuna Ostren (0603) 2AF COMPANI Bulqize 1,092,000 2014-12-24 2014-12-24 12623170012014 Shpenz. per rritjen e AQT - makina KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin 2AFCOMPANI per PO nr.4039.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 300,000 2014-12-23 2014-12-24 12923170012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim Akt Rakordimi i dates 26.06.2014 per detyrime ndaj postes per karta indetiteti te vitit 2009.
  Komuna Ostren (0603) XH & MILER Bulqize 60,000 2014-12-22 2014-12-23 12523170012014 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin XH & MILER per PO nr.4016.
  Komuna Ostren (0603) RAIFFEISEN BANK SH.A Bulqize 130,000 2014-12-22 2014-12-23 12823170012014 Udhetim i brendshem KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim dieta Nentor 2014.
  Komuna Ostren (0603) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Bulqize 11,485 2014-12-22 2014-12-23 12323170012014 Elektricitet 2317001 KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim elektricitet Nentor 2014 per kontratat : B028001; B024537; B024538; B101024; B101025;
  Komuna Ostren (0603) HAJREDIN MURGU Bulqize 479,520 2014-12-18 2014-12-19 11623170012014 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim furnitorin HAJREDIN MURGU per PO nr.3991.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 500,262 2014-12-18 2014-12-18 11923170012014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim roje ambjentesh dhe mirmbajtje ujesjellesi Nentor 2014.
  Komuna Ostren (0603) RAIFFEISEN BANK SH.A Bulqize 31,180 2014-12-18 2014-12-18 12123170012014 Shtese page per vjetersi ne pune KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim paga gj. civile Nentor 2014.
  Komuna Ostren (0603) POSTA SHQIPTARE SH.A Bulqize 12,894 2014-12-18 2014-12-18 12223170012014 Posta dhe sherbimi korrier KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim sherbime postere dhe sherbime kalimesh per muajin Nentor 2014
  Komuna Ostren (0603) RAIFFEISEN BANK SH.A Bulqize 465,972 2014-12-18 2014-12-18 12023170012014 Paga baze KOMUNA OSTREN (2317001) likujdim paga Nentor 2014.