treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) All All 1,078,951,485.00 421 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) SAIMIR HOXHA Durres 418,975 2014-12-29 2014-12-31 41810110072014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna V.GJYQESOR LIK. PJESOR VIOLETA BERBERI/ DREJTORIA ARSIMORE DURRES
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) BANKA E TIRANES Durres 2,327 2014-12-29 2014-12-30 43310110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH 2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 94,600 2014-12-29 2014-12-30 48410110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH 2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) ALBITAL - CANON Durres 322,080 2014-12-29 2014-12-30 47810110072014 Kancelari KANCELARI / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 1,708 2014-12-29 2014-12-30 48610110072014 Te tjera transferta tek individet TATIM NE BURIM SHPERBLIME PENSIONI / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 193,500 2014-12-29 2014-12-30 47710110072014 Te tjera transferta tek individet TATIM NE BURIM SHPERBLIME NXENES TE DALLUAR SIPAS VKM 861 DT 17.12.2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 687,344 2014-12-29 2014-12-30 433/110110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH 2014 SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) SAIMIR HOXHA Durres 1,195,150 2014-12-29 2014-12-30 41610110072014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna V.GJYQESOR LIK. PERFUNDIMTAR FATBARDHA KAROSHI/ DREJTORIA ARSIMORE DURRES
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 3,947 2014-12-29 2014-12-30 48810110072014 Shpenzime te tjera transporti KOMISION PER TRANSPORT NXENESISH 2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 1,741,500 2014-12-29 2014-12-30 48010110072014 Te tjera transferta tek individet SHPERBLIME NXENES TE DALLUAR SIPAS VKM 861 DT 17.12.2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 25,990 2014-12-29 2014-12-30 48510110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH 2014 SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 2,540,096 2014-12-29 2014-12-30 47710110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT NXENESISH 2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 1,764,000 2014-12-29 2014-12-30 47910110072014 Paga baze SHPERBLIM MESUESISH SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 1,195,611 2014-12-29 2014-12-30 48310110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH 2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 216,000 2014-12-29 2014-12-30 48210110072014 Shperblime per rezultate ne pune SHPERBLIM MESUESISH SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 738,661 2014-12-29 2014-12-30 43110110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH 2014 SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 220,000 2014-12-29 2014-12-30 48710110072014 Shperblime per rezultate ne pune TATIM NE BURIM SHPERBLIME MESUES SIPAS VKM 861 DT 17.12.2014 / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 8,400,824 2014-12-26 2014-12-29 45710110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT NXENESISH SIPAS LISTES BASHKANGJITUR / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 3,584,512 2014-12-26 2014-12-29 43010110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/
  Drejtoria Arsimore Durres (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 4,230,626 2014-12-26 2014-12-29 43210110072014 Shpenzime te tjera transporti TRANSPORT MESUESISH SIPAS LISTPAGESES / DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES/ KOD 1011007/ TDO 0707/