treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) All All 3,205,083.00 77 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) KOSTAQ KALANDERI Delvine 14,000 2014-12-26 2014-12-29 9510100052014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale lik.fat.nr.117 date 24.12.2014 ngfa thesari per mat. sipas urdher prok.nr.5 date 23.12.2014 dhe proces verbalit
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Delvine 8,483 2014-12-17 2014-12-17 9410100052014 Elektricitet 1010005 lik.energji me numer kontrate GjoCo50004062154 dhe numer fature 619119809 nga thesari delvine periudha 28.10.2014 deri 28.11.2014 me kod institucioni 1010005
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) ALBTELEKOM SH.A. Delvine 8,915 2014-12-15 2014-12-15 9310100052014 Sherbime telefonike lik.telefon me numer klienti 310001847716 dhe nr.310001849727 periudha 01.11.2014 deri 30.11.2014 nga dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) POSTA SHQIPTARE SH.A Delvine 858 2014-12-15 2014-12-15 9210100052014 Posta dhe sherbimi korrier lik.fat.nr.175 date 27.11.2014 per letra zyrtare nga dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) RAIFFEISEN BANK SH.A Delvine 97,103 2014-12-01 2014-12-01 8910100052014 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe pagat e muajit nentor sipas listes
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) ALBTELEKOM SH.A. Delvine 7,812 2014-11-27 2014-11-27 8810100052014 Sherbime telefonike lik.telefon me numer klienti 310001847716 dhe nr.310001849727 periudha tetor 2014 nga dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) A & V-OIL Delvine 37,625 2014-11-26 2014-11-26 8710100052014 Karburant dhe vaj lik.fat.nr.75 date 20.11.2014 sipas urdher prok.nr.4 date 12.11.2014.kerkeses date 10.11.2014 dhe proces verbalit nga dega e thesarit
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Delvine 8,114 2014-11-25 2014-11-25 8610100052014 Elektricitet 1010005 lik.enbewrgji me numer klienti GjoCo50004062154,numer farture 617933017 periudha 28.09.2014 deri 28.10.2014 nga dega e tehsarit delvine 1010005
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) POSTA SHQIPTARE SH.A Delvine 1,626 2014-11-25 2014-11-25 85/110100052014 Posta dhe sherbimi korrier lik.fat.nr.160 adte 31.10.2014 per letra zyrtare nga dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) KAPO RRAKU Delvine 61,200 2014-11-18 2014-11-18 8310100052014 Blerje dokumentacioni lik.fat.nr.15 date 14.11.2014 sipas urdher prok.nr.2 date 03.11.2014,kerkeses dhe formularit nr.3 e gjithe procesi bashkangjitur
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) KAPO RRAKU Delvine 23,340 2014-11-18 2014-11-18 8410100052014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim lik.fat.nr.16 date 17.11.2014 sipas urdher prok.nr.3 date 06.11.2014 formulari nr.3 dhe gjithe dok.nga dega thesarit
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) FILIPA NASHO Delvine 19,988 2014-11-18 2014-11-18 8510100052014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres lik.fat.nr.4date 17.11.2014 per materiale sipas urdher prok.nr.4 date 06.11.2014
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) KAPO RRAKU Delvine 15,492 2014-11-18 2014-11-18 83/10100052014 Kancelari lik.fat.nr.15 date 14.11.2014 sipas urdher prok.nr.2 date 03.11.2014,kerkeses dhe formularit nr.3 e gjithe procesi bashkangjitur
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Delvine 53,655 2014-11-03 2014-11-03 8110100052014 Paga baze pagat e thesarit muaji tetor sipas listes
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) RAIFFEISEN BANK SH.A Delvine 96,823 2014-11-03 2014-11-03 8010100052014 Shtese page per vjetersi ne pune pagat e thesarit muaji tetor sipas listes
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Delvine 25,440 2014-10-29 2014-10-29 7610100052014 Udhetim i brendshem lik.sherbime sipas listes per periudhen korrik -gusht 2014
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) ALBTELEKOM SH.A. Delvine 9,405 2014-10-23 2014-10-23 7710100052014 Sherbime telefonike lik.fat,telefoni me numer klienti 310001849727 dhe nr.310001847716 per periudhen 01.09.2014 deri 30.09.2014 dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Delvine 17,572 2014-10-09 2014-10-09 7310100052014 Elektricitet 1010005 lik.energji me numer kontrate GjoCo50004062154 periudha 26.07.2014 deri 27.08.2014 dhe 27.08.2014 deri 27.09.2014 nga dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) POSTA SHQIPTARE SH.A Delvine 1,104 2014-10-09 2014-10-09 7210100052014 Posta dhe sherbimi korrier lik.fat.nr.145 date 30.09.2014 per letra zyrtare nga dega e thesarit delvine
  Dega e Thesarit Delvine, (3704) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Delvine 53,655 2014-10-01 2014-10-01 7010100052014 Shtese page per funksionin paga e muajit shtator dega e thesarit