treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) All All 15,434,812.00 76 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) "SHEHU-2006" Lezhe 144,000 2014-12-31 2014-12-31 9210940082014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre ALUIZNI PAG FAT NR 41 DT 30.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) PC STORE Lezhe 35,880 2014-12-31 2014-12-31 9310940082014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre ALUIZNI PAG FAT NR 3597 DT 31.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 76,238 2014-12-29 2014-12-30 9110940082014 Kontribute per sigurime shoqerore ALUIZNI LEZHE PAG SIG SHOQ GUSHT 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) "SHEHU-2006" Lezhe 444,000 2014-12-26 2014-12-29 8910940082014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre ALUIZNI PAG FAT NR 35 DT 18.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) PC STORE Lezhe 441,600 2014-12-26 2014-12-29 9010940082014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre ALUIZNI PAG FAT NR 3772 DT 18.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) EVIS CARA Lezhe 350,000 2014-12-26 2014-12-29 8810940082014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre ALUIZNI PAG FAT NR 14 DT 12.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) RAIFFEISEN BANK SH.A Lezhe 494,993 2014-12-24 2014-12-26 7010940082014 Paga baze ALUIZNI PAG PAGA SIPAS BORDEROSE
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) BANKA CREDINS Lezhe 146,962 2014-12-24 2014-12-26 8510940082014 Paga baze ALUIZNI PAG PAGA SIPAS BORDEROSE
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 22,750 2014-12-24 2014-12-26 8710940082014 Paga baze ALUIZNI PAG PAGA TATIM PAGE TETOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 79,921 2014-12-24 2014-12-26 8610940082014 Paga baze ALUIZNI PAG PAGA SIG SHOQ GUSHT 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) BANKA KOMBETARE TREGTARE Lezhe 87,468 2014-12-24 2014-12-26 8410940082014 Paga baze ALUIZNI PAG PAGA SIPAS BORDEROSE
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 202,357 2014-12-22 2014-12-23 7210940082014 Kontribute per sigurime shoqerore ALUIZNI PAG SIG SHOQ QERSHOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 16,407 2014-12-22 2014-12-23 7710940082014 Paga baze ALUIZNI PAG TATIM PAGE MARS 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 70,524 2014-12-22 2014-12-23 7510940082014 Shtesa page te tjera ALUIZNI PAG SIG SHOQ SHTATOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 187,602 2014-12-22 2014-12-23 7310940082014 Kontribute per sigurime shoqerore ALUIZNI PAG SIG SHOQ KORRIK 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 142,110 2014-12-22 2014-12-23 7110940082014 Paga baze ALUIZNI PAG SIG SHOQ MAJ 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 68,595 2014-12-22 2014-12-23 7810940082014 Paga baze ALUIZNI PAG TATIM PAGE MAJ 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 61,241 2014-12-22 2014-12-23 8010940082014 Paga baze ALUIZNI PAG TATIM PAGE KORRIK 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 62,968 2014-12-22 2014-12-23 8310940082014 Paga baze ALUIZNI PAG TATIM PAGE SHTATOR 2013
  ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 65,858 2014-12-22 2014-12-23 8110940082014 Paga baze ALUIZNI PAG TATIM PAGE GUSHT 2013