treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) All All 31,011,021.00 138 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) AGIM LOSHA Tirane 9,700 2014-12-24 2014-12-26 16610110592014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 602 Shk.teknike ekonomike mat up 11.12.14 pv 15.12.14 fat 15.12.2014 fh 15.12.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) LATIF HOXHA Tirane 9,900 2014-12-24 2014-12-26 16510110592014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 602 Shk.teknike ekonomike mat up 5.12.2014 pv 5.12.14 fat 10.12.2014 fh 8.12.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) AGIM LOSHA Tirane 9,800 2014-12-24 2014-12-26 16410110592014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 602 Shk.teknike ekonomike mat up 11.12.14 pv 15.12.14 fat 15.12.2014 fh 15.12.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 18,224 2014-12-15 2014-12-15 16110110592014 Sherbime telefonike 602 Shk.teknike ekonomike telefonfat nentor 14
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 45,981 2014-12-15 2014-12-15 15910110592014 Elektricitet 1011059 602 Shk.teknike ekonomike energji nentor 14
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 96 2014-12-15 2014-12-15 16210110592014 Posta dhe sherbimi korrier 602 Shk.teknike ekonomike posta f 26.11.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 7,320 2014-12-15 2014-12-15 16010110592014 Uje 602 Shk.teknike ekonomike uje nentor 2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) ADRIAN DEMA Tirane 153,960 2014-12-15 2014-12-15 15810110592014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 602 Shk.teknike ekonomike sh up 12.11..14 fo 13.11.14 fat 21.11..14 s 15101941
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) ÇELESI Tirane 3,000 2014-12-03 2014-12-04 15510110592014 Sherbime te tjera 602 Shk.teknike ekonomike njf 27.11.2014 fat 27.11.2014 pv 27.11.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) EAGLE MOBILE Tirane 40,595 2014-12-03 2014-12-04 15310110592014 Paga baze 1011059 602 Shk.teknike ekonomike tel fat 1.11.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) BAILIFF SERVICES ALBANIA Tirane 24,000 2014-12-03 2014-12-04 15410110592014 Paga baze 600 Shk.teknike ekonomike debitor urdh 221,23.1.2012,nr.188,irma gerbi ub.27.1.2012.list pagesa janar 2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 837,463 2014-12-02 2014-12-02 15010110592014 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 600 Shk.teknike ekonomike paga nentor pl 50;fakt 50
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 508,890 2014-12-02 2014-12-02 15110110592014 Paga baze 600 Shk.teknike ekonomike paga nentor pl 50;fakt 50
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 921,895 2014-12-02 2014-12-02 15210110592014 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 600 Shk.teknike ekonomike paga nentor pl 50;fakt 50
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) ADRIAN DEMA Tirane 240,000 2014-11-27 2014-11-27 14910110592014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 602 Shk.teknike ekonomike sh up 10.10.2014 fo 14.10.2014 fat 10.11.2014 sit 10.11.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 44,805 2014-11-17 2014-11-18 14810110592014 Elektricitet 1011059 602 Shk.teknike ekonomike energji elektrike fat 11.11.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 17,981 2014-11-14 2014-11-17 14510110592014 Sherbime telefonike 602 Shk.teknike ekonomike telefon fat tetor 2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) KLODI SH.A Tirane 350,000 2014-11-14 2014-11-17 14410110592014 Karburant dhe vaj 602 Shk.teknike ekonomike nafte up 29.10.2014 ;.3.11.2014 pv 12.11.2014 fat 12.11.2014 fh 12.11.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 2,004 2014-11-12 2014-11-13 14110110592014 Posta dhe sherbimi korrier 602 Shk.teknike ekonomike posta fat 26.10.2014
  Shkolla Ekonomike Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 20,970 2014-11-12 2014-11-13 13910110592014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 606 Shk.teknike ekonomike tatim burim