treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) All All 5,262,158.00 25 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 203,648 2014-09-02 2014-09-02 3410171302014 Paga baze 600-601-Rep.Ushta 6006 sigurim gusht 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 318,339 2014-09-01 2014-09-02 3110171302014 Paga baze 600-Rep.Ushta 6006 pagat gusht 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 272,192 2014-09-01 2014-09-02 3010171302014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep.Ushta 6006 pagat gusht 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 47,133 2014-09-02 2014-09-02 3310171302014 Paga baze 600-Rep.Ushta 6006 tatim page gusht 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 274,106 2014-08-01 2014-08-04 2510171302014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep.Ushta 6006 pagat korik 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 318,330 2014-08-01 2014-08-04 2610171302014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep.Ushta 6006 pagat korik 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 6,500 2014-08-01 2014-08-04 2710171302014 Udhetim i brendshem 602-Rep.dieta sipas peog.5057/4 dt 3.7.14 listpagese korik 14
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 318,330 2014-07-01 2014-07-01 2210171302014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep.Ushta 6006 pagat qershor 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 274,106 2014-07-01 2014-07-01 2110171302014 Paga baze 600-Rep.Ushta 6006 pagat qershor 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 318,331 2014-06-02 2014-06-02 1810171302014 Shtese page per kualifikimin 600-Rep.Ushta 6006 pagat Maj 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 274,112 2014-06-02 2014-06-02 1710171302014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep.Ushta 6006 pagat Maj 2014,plan12/12
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 213,893 2014-05-02 2014-05-02 1410171302014 Shtese page per vjetersi ne pune 600-Rep.Ushta 6006 pagat Prill 2014,plan12/10
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 274,112 2014-05-02 2014-05-02 1310171302014 Shtese page per kualifikimin 600-Rep.Ushta 6006 pagat Prill 2014,plan12/10
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 168,075 2014-04-17 2014-04-17 1210171302014 Paga baze 600-601-Rep.Ushta 6006 sigurim Mars 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 38,358 2014-04-17 2014-04-17 1110171302014 Paga baze 600-Rep.Ushta 6006 tatim Mars 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 274,112 2014-04-01 2014-04-01 910171302014 Paga baze 600-Rep.Ushta 6006 pagat Mars 2014,plan12/10
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 213,893 2014-04-01 2014-04-01 1010171302014 Shtese page per kualifikimin 600-Rep.Ushta 6006 pagat Mars 2014,plan12/10
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 38,358 2014-03-18 2014-03-19 810171302014 Paga baze 600-Rep.Ushta 6006 tatim Shkurt 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 168,075 2014-03-18 2014-03-19 710171302014 Paga baze 600-601-Rep.Ushta 6006 sigurim Shkurt 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 213,893 2014-03-03 2014-03-03 510171302014 Unspecified 600-Rep.Ushta 6006 pagat Shkurt 2014,plan12/11