treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) All All 22,215,598.00 123 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) ARTAN PUKA Lushnje 12,500 2014-12-31 2014-12-31 16010051142014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave QTTB lik.mirembajtje pajisje kompjuterike fat.nr.18 dt.26.12.2014 seria 7436469, ur.prok.nr.49 dt.11.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE TREGTARE Lushnje 51,440 2014-12-29 2014-12-31 15910051142014 Udhetim i brendshem QTTB dieta nentor 2014,shkresa nr.7942 dt.18.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) BLEDI LOÇI Lushnje 54,000 2014-12-22 2014-12-23 15810051142014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim QTTB lik.blerje materiale per pastrim,ndricim dhe ngrohje fat.nr.13 dt.19.12.2014 seria 18945413, ur.prok.nr.47 dt.05.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) ANI - PRINT Lushnje 87,000 2014-12-22 2014-12-23 15710051142014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB lik.shpenzime per publikime (broshura) fat.nr.23 dt.12.12.2014 seria 18461956, ur.prok.nr.46 dt.05.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lushnje 55,839 2014-12-19 2014-12-22 15610051142014 Elektricitet 1005114 QTTB lik kontrata F157061.E108308 nentor 2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) NEXHAT MEHONIQI (L03202402E) Lushnje 178,296 2014-12-18 2014-12-19 15410051142014 Kancelari QTTB lik.blerje materiale kancelari fat.nr.374dt.15.12.2014, ur.prok.nr.48 dt.10.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) ALBTELEKOM SH.A. Lushnje 7,309 2014-12-18 2014-12-19 15510051142014 Sherbime telefonike QTTB shpenzime telefoni nentor 2014,seria 719033014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) EDEA Lushnje 80,000 2014-12-12 2014-12-17 14410051142014 Pjese kembimi, goma dhe bateri QTTB lik.blerje goma per makineri bujqesore fat.nr.199 dt.10.12.2014 seria 16909718, ur.prok.nr.43 dt.14.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) I. V. A. A. Lushnje 72,000 2014-12-12 2014-12-17 15010051142014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB lik.blerje materiale (thase letre) fat.nr.43 dt.12.12.2014 seria 16589593, ur.prok.nr.45 dt.14.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) AGROIMPUT JAZXHI Lushnje 180,000 2014-12-12 2014-12-16 14510051142014 Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet QTTB lik.blerje pesticide fat.nr.234 dt.11.12.2014 seria 14758334, ur.prok.nr.38 dt.10.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE TREGTARE Lushnje 263,251 2014-12-12 2014-12-12 14810051142014 Paga baze QTTB paga nentor 2014 sipas listes
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Lushnje 22,822 2014-12-12 2014-12-12 14910051142014 Paga baze QTTB paga e punonjeses Merita Kaloti nentor 2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 84 2014-12-12 2014-12-12 14610051142014 Posta dhe sherbimi korrier 1005114 QTTB Sa xhirojme per likujd fat.nr.629 dt.30.11.2014,seria 16484575, nentor 2014 per sherbime postare
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) SH.A UJSJELLES KANALIZIME Lushnje 9,480 2014-12-12 2014-12-12 14710051142014 Uje QTTB ndales uje tetor 2014 nr.350012
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) FYBEK Lushnje 99,960 2014-12-03 2014-12-04 13810051142014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB lik.blerje materiale fat.nr.697 dt.18.11.2014, ur.prok.nr.39 dt.07.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) VODAFONE ALBANIA Lushnje 2,636 2014-12-03 2014-12-03 14310051142014 Shtese page per funksionin QTTB ndales page per VOD. tetor 2014 fat.seria 123611862
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) AGRIPRO Lushnje 99,935 2014-12-03 2014-12-03 14010051142014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB lik.blerje materiale fat.nr.190 dt.18.11.2014, ur.prok.nr.37 dt.07.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE TREGTARE Lushnje 1,190,387 2014-12-02 2014-12-02 14210051142014 Shtese page per funksionin QTTB paga nentor 2014 sipas listes
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) CITRUS Lushnje 56,400 2014-11-26 2014-11-27 13910051142014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres QTTB lik.blerje materiale fat.nr.284 dt.11.11.2014 seria 17499084,ur.prok.nr.36 dt.04.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) ALBI(J99016208I) Lushnje 29,880 2014-11-27 2014-11-27 14110051142014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB lik.blerje plasmas transparent fat.nr.63 dt.21.11.2014 seria 15776655,ur.prok.nr.42 dt.13.11.2014