treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) All All 19,297,696,801.00 169 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 48,585,000 2014-12-23 2014-12-23 22800000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet pagese kuponi obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 97,862,380 2014-12-23 2014-12-23 22900000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet pagese kuponi obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 134,000,000 2014-12-22 2014-12-22 22700000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet pagese kuponi obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 157,440,000 2014-12-22 2014-12-22 22600000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet pagese kuponi obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 50,936,250 2014-12-18 2014-12-18 22200000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 54,250,000 2014-12-18 2014-12-18 22300000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 16,559,125 2014-12-16 2014-12-16 22000000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 196,791,750 2014-12-16 2014-12-16 21900000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 91,453,245 2014-12-16 2014-12-16 22100000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 22,505,625 2014-12-15 2014-12-15 21800000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 102,600,000 2014-12-15 2014-12-15 21700000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 93,537,550 2014-12-12 2014-12-12 22400000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet pagese kuponi obl 5 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 100,702,800 2014-12-12 2014-12-12 22500000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet pagese kuponi obl 5 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 660,000,000 2014-12-09 2014-12-09 21600000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet pagese kuponi obl 7 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 38,500,000 2014-11-24 2014-11-24 21500000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 74,922,800 2014-11-21 2014-11-21 21300000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 72,750,000 2014-11-21 2014-11-21 21400000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 118,650,000 2014-11-20 2014-11-20 2120000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet obl 2 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 42,294,750 2014-11-11 2014-11-11 21000000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet obl 5 vj
  (T) Sherbimi i Borxhit (0000) BANKA E SHQIPERISE / TIRANE Unspecified 81,750,000 2014-11-11 2014-11-11 21100000012014 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet obl 5 vj