treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) All All 1,747,684,962.00 720 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Aparati Ministrise se Financave (3535) ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE Tirane 542,665 2014-12-26 2014-12-31 73910100012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Min.Fin.ekz.v.gj.nr.00-2014-1278(70) dt.04.02.2014 B.Haxhiu (larg.nga puna)kerk.17451 dt.16.12.2014 v.gj.1672 dt.18.12.2009,urdh.8993/1 dt.14.07.2014 shk.12690 dt.17.09.2014,v.gj.1069/909 dt.04.12.2008,v.gj.116 dt.16.04.2010,nr.00-2014-1278
  Aparati Ministrise se Financave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 24,300 2014-12-29 2014-12-31 74910100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin.honor.proc.kualif.aud. v.2014 (lektoret kont.) liste pag. dt.26.12.2014 shk.17785 dt.22.12.2014 vend.7 dt.12.09.2014 kont.17510 dt.17.12.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 33,886,318 2014-12-29 2014-12-31 76210100012014 Sherbimet bankare Min.Fin. sherb.asist.ne lidhje me ref.admin.dog.te Shqip.nga Crown Agents 241 590 euro kursi i dites 140,20 leke Fat.nr.CAA005570 dt 10.12.2014 Vendim i Kom.Menaxh.Proj. nr.11 dt.29.12.2014 , marreveshje 15600/11 dt.30.12.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) BANKA E TIRANES Tirane 12,600 2014-12-29 2014-12-31 74710100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin. Honor.Kom.Kualif.Aud. dhjetor 2014,liste pag. dt.26.12.2014 memo dt.18.12.2014 shk.15960 dt.09.12.2014,vend.12 dt.09.12.2014 p.v.12 dt.09.12.2014,vend.13,14 dt.13.12.2014,p.v.13,14 dt.13.12.2014 urdh.47 dt.21.04.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 1,257,173 2014-12-29 2014-12-31 75310100012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Min.Fin. sig.shoq.,sig.shend.,sig.supl.per ekz.v.gjyq.nr.54 dt.06.02.2006 S.Xhiaj larg.nga puna Liste pagese per periudhen 06.01.2007-31.10.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 56,700 2014-12-29 2014-12-31 74610100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin. Honor.Kom.Kualif.Aud. dhjetor 2014,liste pag. dt.26.12.2014 memo dt.18.12.2014 shk.15960 dt.09.12.2014,vend.12 dt.09.12.2014 p.v.12 dt.09.12.2014,vend.13,14 dt.13.12.2014,p.v.13,14 dt.13.12.2014 urdh.47 dt.21.04.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 19,180 2014-12-29 2014-12-31 75010100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin. tatim mbi honor. proc.kualif aud. dhe Kom.Kualif.Aud.v..2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 513,019 2014-12-29 2014-12-31 75210100012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Min.Fin. tatim mbi ekz,.v.gjyq.nr.54 dt.06.02.2006 S.Xhiaj (larg.nga puna) liste pag. per periudh.06.01.2007-31.10.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) HEST Tirane 382,800 2014-12-26 2014-12-31 74410100012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale Min.Fin.furniz.dhe instalim i sistemit te vezhgimit(CCTV kamera) urdh.prok.28 dt.19.05.2014 p.verb. dt.10.12.2014 ftese per oferte, njoftim i APP dt.10.12.2014 Fat.184 dt.30.06.2014 seri 14245934
  Aparati Ministrise se Financave (3535) ADRION / TIRANE Tirane 23,280 2014-12-26 2014-12-31 74110100012014 Posta dhe sherbimi korrier Min.Fin. abonime shtypi dhjetor 2014 Fat.1783 dt.22.12.2014 seri 14446883 kont.15.01.2014 vazhd.
  Aparati Ministrise se Financave (3535) DHIMITER VASI (K81310021J) Tirane 118,680 2014-12-26 2014-12-31 74010100012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Min.Fin. bl.kartolina urdh.prok.48 dt.17.12.2014, p.verb.dt.16.12.2014, ftese per oferte, njoftim i APP dt 19.12.2014 Fat.293 dt.19.12.2014 seri 19404011 F.h.66 dt.22.12.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 78,300 2014-12-29 2014-12-31 74810100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin. honor.proc.kualif.aud.v.2014(lektoretkont.), Kom.Kualif.Aud. l.pag. dt.26.12.2014, memo dt.18.12.2014 shk.15960 dt.09.12.2014 vend.e p.v.12 dt.09.12.2014,vend.e p.v.13 dt.13.12.2014 vend.e p.verb.14 dt.13.12.2014 urdh.47 dt.21.04.d
  Aparati Ministrise se Financave (3535) TDR GROUP Tirane 4,340,034 2014-12-29 2014-12-31 75110100012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Min.Fin. ekz.v.gjyq.nr.54 dt.06.02.2006 S.Xhiaj(larg.nga puna) l.pag.per peiudh.06.01.2007-31.10.2014 urdh.3979/5 dt.29.10.2014 dekl.29.09.2014 urdh.3979/2 dt.20.08.2014 v.gjyq.11277 dt.11.11.2013,334 dt.25.02.2010 shk.3979/3 dt.27.08.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Tirane 16,000 2014-12-30 2014-12-31 71210100012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Min.Fin.sig.automj.AA160AX U.prok.43 dt.01.12.2014 ftese per oferte,p.verb. dt.27.11.2014 njoftim i APP dt.05.12.2014 Fat.132 dt.18.12.2014 seri 09734434
  Aparati Ministrise se Financave (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 64,560 2014-12-26 2014-12-31 74310100012014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Mi.Fin.riparim sherbim automj.AA160AX Fat.797 dt.13.12.2014 seri 12606797 autoriz.dt.12.12.2014 situac.pun. akt.kontrolli,p.verb. dt.13.12.2014 kont.3501/14 dt.12.09.2014 vazhd.
  Aparati Ministrise se Financave (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 29,040 2014-12-30 2014-12-31 75410100012014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Min.Fin. sherbim automjeti TR6006J Fat.421 dt.23.12.2014 seri 16433421 situac,akt.verifik.,p.verb.,autoriz. dt.23.12.2014 kont.3501/14 dt.12.09.2014.
  Aparati Ministrise se Financave (3535) MARK PRENDI / TIRANE Tirane 43,200 2014-12-26 2014-12-31 74210100012014 Sherbime te tjera Min.Fin.Larje automjetesh dhjetor 2014 Fat.nr.3 dt.11.12.2014 seri 6209216 kont.4827 dt.04.04.2014 vazhd.
  Aparati Ministrise se Financave (3535) BANKA CREDINS Tirane 67,500 2014-12-22 2014-12-24 72310100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin.honor.Kom.Aud.Brend.liste pag.dt.18.12.2014 shk.17207 dt.12.12.2014,p.v.nr.3 dt.11.04.2014,vend.nr.3 dt.15.04.2014,p.verb.nr.4 dt.02.09.2014 vendim nr.4 dt.05.09.2014,urdh.11 dt.14.01.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 46,800 2014-12-23 2014-12-24 72910100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin.honor.proc.kualif.aud.v.2014(mbikqyresit dhe korrigjuesit) liste pag.dt.19.12.2014 shk.17339 dt.15.12.2014,14813 dt.28.10.2014,16989 dt.09.12.2014,vend.nr.8 dt.29.10.2014,nr.12 dt.09.12.2014,shkr.17338 dt.15.12.2014, vend.11 dt.21.1
  Aparati Ministrise se Financave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 121,000 2014-12-23 2014-12-24 73510100012014 Udhetim i brendshem Min.Fin. dieta,liste pag. dt.18.12.2014,urdh.sherb.,fat.,pla,aud.14114/1 dt.31.10.2014, autoriz.nr.16772 dt.04.12.2014