treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) All All 1,544,203,555.00 1,085 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) STRATI BAILIFF'S SERVICE Tirane 500,186 2014-12-30 2014-12-31 116410100772014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik vend gjyqwesore per Adriana Hila per diference urdher dt 16.9.2014, ardhur me protokoll dt 29.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) R & T Tirane 2,100,228 2014-12-30 2014-12-31 120510100772014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft mirmb pajisje kv dt 15.8.2014, seri 09638116 dt 19.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) LAVDRIM KOCI Tirane 360,000 2014-12-30 2014-12-31 1203410100772014 Kancelari DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft bl kancelari up dt 4.11.2014, nj fit dt 24.11.2014, seri 5640321 dt 6.12.2014, fh dt 6.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,044,600 2014-12-30 2014-12-31 120110100772014 Udhetim i brendshem 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik dieta br vendit urdher dt 24.12.2014, listpag dt 24.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 331,000 2014-12-30 2014-12-31 120210100772014 Udhetim i brendshem 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik dieta br vendit urdher dt 24.12.2014, listpag dt 24.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 5,357,066 2014-12-30 2014-12-31 120810100772014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft mirmb skaneri up dt 9.12.2014, nj fit dt 16.12.2014, kontr dt 16.12.2014, dt ft 26.12.2014, 38188 euro x 140,
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) MEGATEK Tirane 11,054 2014-12-30 2014-12-31 120010100772014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft dekorim pwer vitin e ri up dt 17.12.2014, form emergjent dt 17.12.2014, seri 121919472 dt 17.12.2014, fh dt 17.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) BANKA CREDINS Tirane 7,650 2014-12-30 2014-12-31 120910100772014 Sherbime te tjera DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft kolaudimi urdher prok dt 23.12.2014, form 5 dt 23.12.2014, listpag dt 30.12.2014, mb tatim ne burim
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) ALBKONSTRUKSION Tirane 409,200 2014-12-30 2014-12-31 120610100772014 Sherbime te tjera DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft rehabilitimi i tualeteve up dt 17.12.2014, nj fit dt 26.12.2014, seri 17874503 dt 30.12.2014, procesverb marrje ne dorzim dt 29.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) HOTI BAILIFF SERVICE Tirane 667,049 2014-12-30 2014-12-31 114610100772014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik vend gjyqwesore per Arben Laze per diference urdher dt 16.9.2014, ardhur me protokoll dt 29.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) AEF BAILIFF SERVICE Tirane 451,144 2014-12-30 2014-12-31 113810100772014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik vend gjyqwesore per Erjon Gozhdari per diference urdher dt 16.9.2014, ardhur me protokoll dt 29.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) DIXHI PRINT - AL Tirane 105,511 2014-12-30 2014-12-31 120310100772014 Sherbime te tjera DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft per sherbim baner up dt 21.11.2014, form emergjent dt 21.11.2014, seri 16540817 dt 1.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 850 2014-12-30 2014-12-31 121010100772014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale DREJT PERGJ DOGANAVE. lik tat ne burim
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) "A-2000" Tirane 511,410 2014-12-30 2014-12-31 119610100772014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft sherb roje kv dt 5.5.2014, seri 19354302 dt 20.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) MEGATEK Tirane 9,530 2014-12-30 2014-12-31 119810100772014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft bl kandila dhe qirinj up dt 17.12.2014, form bl te vogla dt 17.12.2014, seri 121919471 dt 17.12.2014, fh dt 17.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 117,210 2014-12-30 2014-12-31 119910100772014 Posta dhe sherbimi korrier DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft poste seri 11520823 dt 26.9.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) KASTRATI SHA Tirane 74,195,391 2014-12-29 2014-12-30 1410100772014 Akcize karburanti i importuar DPD , rimbursim akcize karburanti sipas udhez min fin dt 17.11.2014, urdher tit dt 18.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) AUTOLAND Tirane 409,374 2014-12-29 2014-12-30 119010100772014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft mirmb aut kv dt 29.9.2014, seri 16760843 dt 4.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 273,190 2014-12-29 2014-12-30 119510100772014 Shtesa page te tjera 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik tat diference page per Ali Tota, listpag dt 29.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) R & T Tirane 150,000 2014-12-29 2014-12-30 118510100772014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik ft rip gjeneratore form emergjent dt 18.12.2014, seri 09638114 dt 18.12.2014