treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) All All 27,599,890.00 86 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) KUJTIM DRIZARI Tirane 167,000 2014-12-29 2014-12-30 11410110782014 Sherbime te printimit dhe publikimit Shkolla Teknike Elektrike printime postera up 17 dt 5.12.2014 ftes 9.12.2014 njf 16.12.2014 ft 32 dt 32 dt 22.12.2014 s 005601 fh 15 dt 22.1.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INFOSOFT SYSTEM Tirane 101,098 2014-12-29 2014-12-30 11310110782014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Shkolla Teknike Elektrike rip paisje teknike up 11 dt 24.10.2014 ftes 28.10.2014 njf 4.11.2014 ft 80770093 dt 24.12.2014 fh 16 dt 24.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) EURO OFFICE Tirane 270,000 2014-12-29 2014-12-30 11210110782014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Shkolla Teknike Elektrike bl tonera up 15 dt 26.11.2014 ftes 2.12.2014 njf 10.12.2014 ft 125828366 dt 11.12.2014 fh 13 dt 11.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 56,070 2014-12-22 2014-12-23 10910110782014 Te tjera transferta tek individet Shkolla Teknike Elektrike shp dalje ne pension urdh 662 dt 19.12.2014 bor 22.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 56,070 2014-12-22 2014-12-23 10710110782014 Te tjera transferta tek individet Shkolla Teknike Elektrike shp dalje ne pension urdh 662 dt 19.12.2014 bor 22.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 56,070 2014-12-22 2014-12-23 10810110782014 Te tjera transferta tek individet Shkolla Teknike Elektrike shp dalje ne pension urdh 662 dt 19.12.2014 bor 22.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 18,690 2014-12-22 2014-12-23 11010110782014 Te tjera transferta tek individet Shkolla Teknike Elektrike tatshp dalje ne pension urdh 662 dt 19.12.2014 bor 22.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INFOSOFT SYSTEM Tirane 466,560 2014-12-19 2014-12-22 10610110782014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkolla Teknike Elektrike rip paisje zyre up 8 dt 30.9.2014 ftes 1.10.2014 njf 15.10.2014 ft 80769954 dt 17.12.2014 fh 14 dt 17.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) AN&RA Tirane 80,640 2014-12-18 2014-12-19 10210110782014 Kancelari Shkolla Teknike Elektrike bl shkumes up 14 dt 20.11.2014 ftes 21.11.2014 njf 25.11.2014 ft 883 dt 27.11.2014 s 16977789 fh 10 dt27.11.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) ALBA / DURRES Tirane 129,600 2014-12-18 2014-12-19 10110110782014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shkolla Teknike Elektrike bbl mater pastr up 13 dt 14.11.2014 ftes 18.11.2014 njf 3.12.2014 ft 288 dt 9.12.2014 s 15991688 fh 12 dt 9.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) C.C.S. OFFICE Tirane 77,880 2014-12-18 2014-12-19 10310110782014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Shkolla Teknike Elektrike bl mat pergj . up 16 dt 27.11.2014 ftes 2.12.2014 njf 5.12.2014 ft 1441 dt 09.12.2014 s 125441667 fh 11 dt 9.12.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) EAGLE MOBILE Tirane 17,322 2014-12-18 2014-12-19 10010110782014 Paga baze 602 Shkolla Elektrike telef celul m tetor 2014 ft 123074863klienti C1006202
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,498,087 2014-12-01 2014-12-02 9610110782014 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shkolla Teknike Elektrike paga m nentor 2014 permb 1-30/11/2014 bord 1.12 .2014 pl 49 f 49
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 57,945 2014-12-01 2014-12-02 9810110782014 Shtese page per vjetersi ne pune Shkolla Teknike Elektrike paga m nentor 2014 permb 1-30/11/2014 bord 1.12 .2014 pl 49 f 49
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 671,984 2014-12-01 2014-12-02 9710110782014 Shtese page per funksionin Shkolla Teknike Elektrike paga m nentor 2014 permb 1-30/11/2014 bord 1.12 .2014 pl 49 f 49
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INA Tirane 366,000 2014-12-02 2014-12-02 9910110782014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Shkolla Teknike Elektrike bl mter pergj elektr up12 dt 24.10.2014 ftes 28.10.2014 njf 30.10.2014 ft 29 dt 4.11.2014 s 17460978 fh 9 dt 4.11.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) MAGRIP BANA Tirane 162,000 2014-11-21 2014-11-21 9510110782014 Kancelari Shkolla Teknike Elektrike bl mat kancel up 10 dt 23.10.2014 ftes 137 dt 23.10.14 njf 27.10.14 ft 328 dt 30.10.2014 s 16769278 fh 7 dt 30.10.2014
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,535,233 2014-11-03 2014-11-03 8910110782014 Shtese page per vjetersi ne pune Shkolla Teknike Elektrike paga m tetor 2014 permb 1-31/10/2014 bord 1.11 .2014 pl 49 f 49
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 669,501 2014-11-03 2014-11-03 9010110782014 Shtese page per funksionin Shkolla Teknike Elektrike paga m tetor 2014 permb 1-31/10/2014 bord 1.11 .2014 pl 49 f 49
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 59,174 2014-11-03 2014-11-03 9110110782014 Shtese page per vjetersi ne pune Shkolla Teknike Elektrike paga m tetor 2014 permb 1-31/10/2014 bord 1.11 .2014 pl 49 f 49