treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) All All 29,222,814.00 26 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 1,050,240 2014-12-29 2014-12-30 2610069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ RAJ. E MANXHIMIT TE MBETJEVE KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIN E TOKAVE FAZA II
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 862,668 2014-12-23 2014-12-24 2510069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) ALPHA BANK -- ALBANIA Korçe 616,952 2014-12-23 2014-12-24 2210069282014. Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Korçe 489,736 2014-12-18 2014-12-19 2310069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 2,959,956 2014-12-18 2014-12-19 2110069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) BANKA CREDINS Korçe 214,784 2014-12-18 2014-12-19 2410069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) BANKA KOMBETARE E GREQISE Korçe 275,880 2014-12-16 2014-12-17 1910069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ RAJ MENAXH TE MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIM E TOKAVE FAZA E II
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) UNION BANK SHA Korçe 248,252 2014-12-16 2014-12-17 1810069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ RAJ MENAXH TE MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIM E TOKAVE FAZA E II
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 1,416,444 2014-12-16 2014-12-17 1610069292014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ RAJ MENAXH TE MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIM E TOKAVE FAZA E II
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) ALPHA BANK -- ALBANIA Korçe 279,976 2014-12-16 2014-12-17 2010069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ RAJ MENAXH TE MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIM E TOKAVE FAZA E II
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) PRO CREDIT BANK Korçe 72,450 2014-12-16 2014-12-17 1710069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ RAJ MENAXH TE MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIM E TOKAVE FAZA E II
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) BANKA KOMBETARE E GREQISE Korçe 255,248 2014-12-12 2014-12-15 1510069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Korçe 373,968 2014-12-12 2014-12-15 1310069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 6,576,576 2014-12-12 2014-12-15 1010069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONESIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) PRO CREDIT BANK Korçe 569,644 2014-12-12 2014-12-15 1210069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) BANKA KOMBETARE TREGTARE Korçe 1,021,328 2014-12-12 2014-12-15 1110069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) UNION BANK SHA Korçe 327,180 2014-12-12 2014-12-15 1410069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MENAXH.MBETJEVE KOSTO LOKALE FAZA II PER SHPRONSIMIN E TOKAVE1006928
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 7,939,536 2014-12-11 2014-12-12 410069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MEN.MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIN E TOKAVE
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) BANKA KOMBETARE TREGTARE Korçe 253,764 2014-12-11 2014-12-12 510069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MEN.MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIN E TOKAVE
  Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) BANKA E TIRANES Korçe 378,420 2014-12-11 2014-12-12 810069282014 Shpenz. per rritjen e AQT - troje SHOQ.RAJ.MEN.MBETJEVE 1006928 KOSTO LOKALE PER SHPRONESIMIN E TOKAVE