treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) All All 16,192,963.00 99 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) TUFIK KURTI Shkoder 119,880 2014-12-30 2014-12-31 16110051162014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB SHKODER FAT 19200630 DT 29.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) BLINISHTA Shkoder 41,985 2014-12-30 2014-12-31 16010051162014 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala QTTB SHKODER 5% RIK TERRITORI PARA GOD
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) RAIFFEISEN BANK SH.A Shkoder 26,595 2014-12-30 2014-12-31 16210051162014 Udhetim i brendshem QTTB SHKODERPAGE DIETA
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) RAIFFEISEN BANK SH.A Shkoder 53,057 2014-12-26 2014-12-29 15610051162014 Paga baze QTTB SHKODER PAGE 2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) EKILAB Shkoder 72,000 2014-12-24 2014-12-26 15810051162014 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik QTTB SHKODER FAT 15155861 DT 19.01.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) "MIRI" SH.P.K Shkoder 145,920 2014-12-24 2014-12-26 15910051162014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes QTTB SHKODER FAT 18665316 DT 22.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) RAIFFEISEN BANK SH.A Shkoder 82,761 2014-12-18 2014-12-19 14410051162014 Paga baze QTTB SHKODER PAGE NENTOR 2013
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) UJESJELLES QYTETI SHKODER Shkoder 15,700 2014-12-18 2014-12-19 15210051162014 Uje QTTB SHKODER FAT 3364175 DT 30.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) POSTA SHQIPTARE SH.A Shkoder 348 2014-12-18 2014-12-19 15410051162014 Posta dhe sherbimi korrier QTTB SHKODER NR 11523701 DT 30.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) ALBTELEKOM SH.A. Shkoder 6,579 2014-12-18 2014-12-19 15110051162014 Sherbime telefonike QTTB SHKODER FAT 718957448 DT 30.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) "MIRI" SH.P.K Shkoder 145,920 2014-12-18 2014-12-19 15310051162014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes QTTB SHKODER FAT 18665301 DT 30.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Shkoder 40,749 2014-12-18 2014-12-19 15010051162014 Elektricitet 1005116 KONTRATE A30023,618651517 DT 30.11.2014 A-7093778 FT 618651515 DT 30.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) ANI - PRINT Shkoder 80,400 2014-12-18 2014-12-19 15510051162014 Libra dhe publikime profesionale QTTB SHKODER FAT 18461958 DT 15.12.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) RAIFFEISEN BANK SH.A Shkoder 822,327 2014-12-02 2014-12-02 14310051162014 Shtese page per vjetersi ne pune QTTB SHKODER PAGE
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Shkoder 21,705 2014-11-24 2014-11-25 13910051162014 Elektricitet 1005116 KONTRATE A30023,7093778 FAT 616333790-61684085 DT 11.11.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) UJESJELLES QYTETI SHKODER Shkoder 15,700 2014-11-24 2014-11-25 14110051162014 Uje QTTB SHKODER FAT 3357752 DT 31.10.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) "MIRI" SH.P.K Shkoder 145,920 2014-11-24 2014-11-25 14210051162014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes QTTB SHKODER FAT 14666136 DT 31.10.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) ALBTELEKOM SH.A. Shkoder 7,368 2014-11-24 2014-11-25 14010051162014 Sherbime telefonike QTTB SHKODER FAT 718809511 DT 31.10.2014
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) RAIFFEISEN BANK SH.A Shkoder 82,761 2014-11-18 2014-11-19 13310051162014 Paga baze QTTB SHKODER PAGE PUNONJES ME KONTRATE
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) RAIFFEISEN BANK SH.A Shkoder 840,516 2014-11-03 2014-11-03 13210051162014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta QTTB SHKODER PAGE 2014