treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Akademia e Fiskultures (3535) All All 160,730,526.00 305 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Akademia e Fiskultures (3535) BANKA CREDINS Tirane 9,850 2014-12-29 2014-12-30 202610110402014 Shpenzime per pritje e percjellje UNIVERSITETI POLITEKNIK pritje prog 20.11.14 fat 21.11.14
  Akademia e Fiskultures (3535) BANKA CREDINS Tirane 3,000 2014-12-29 2014-12-30 199110110402014 Shpenzime per pritje e percjellje UNIVERSITETI POLITEKNIK dhurata prog 16.10.14 fat 17.10.14 s 3002065
  Akademia e Fiskultures (3535) BANKA CREDINS Tirane 9,000 2014-12-30 2014-12-30 202410110402014 Shpenzime per pritje e percjellje UNIVERSITETI POLITEKNIK dhurata sh 1583/4 24.11.14 aut 26.12.14 fat 2.12.2014 s 14479667 fh 2.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 19,602 2014-12-28 2014-12-29 35110110482014 Libra dhe publikime profesionale UNIVERSITETI I SPORTEVE publikime sh 24.12.2014 fat 19.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) ALBANIA EXPRES LINE Tirane 109,560 2014-12-28 2014-12-29 34910110482014 Udhetim i brendshem UNIVERSITETI I SPORTEVE dieta prog 12.12.2014 fat 23.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 223,061 2014-12-28 2014-12-29 34810110482014 Bursa UNIVERSITETI I SPORTEVE bursa lp 24.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) BANKA CREDINS Tirane 21,600 2014-12-28 2014-12-29 35010110482014 Shpenzime per honorare UNIVERSITETI I SPORTEVE honorare sh 17.12.2014 lp 24.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) BANKA CREDINS Tirane 10,000 2014-12-24 2014-12-26 199410110402014 Sherbime te printimit dhe publikimit UNIVERSITETI POLITEKNIK printime pv 18.9.2014 fat 18.9.2014 s 1114247
  Akademia e Fiskultures (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 73,632 2014-12-22 2014-12-23 34610110482014 Sherbimet bankare UNIVERSITETI I SPORTEVE transferte ICSSPE sh 19.12.2014 fat 5.12.14 euro 466 me kursi 143.2
  Akademia e Fiskultures (3535) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Tirane 33,554 2014-12-22 2014-12-23 34710110482014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit UNIVERSITETI I SPORTEVE taks sh 19.12.2014 fat 19.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 7,700 2014-12-19 2014-12-22 34510110482014 Sherbime telefonike UNIVERSITETI I SPORTEVE TEL nentor 2014
  Akademia e Fiskultures (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 9,196 2014-12-19 2014-12-22 33610110482014 Sherbime telefonike UNIVERSITETI I SPORTEVE TEL nentor 2014
  Akademia e Fiskultures (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 191,047 2014-12-18 2014-12-19 34010110482014 Elektricitet 1011048 UNIVERSITETI I SPORTEVE energji elektrike kontrate c 53883 ; kontrate c 55270 nentor 2014
  Akademia e Fiskultures (3535) DHIMITRAQ KOSTA Tirane 14,490 2014-12-18 2014-12-19 33810110482014 Sherbime te printimit dhe publikimit UNIVERSITETI I SPORTEVE printime up 12.11.2014 fo 16.11.2014 fat 21.11.14 fh 21.11.14
  Akademia e Fiskultures (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 120,000 2014-12-18 2014-12-19 34310110482014 Shpenzime per honorare 1011048 UNIVERSITETI I SPORTEE tatim
  Akademia e Fiskultures (3535) ARKONSTUDIO Tirane 240,000 2014-12-18 2014-12-19 34410110482014 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore UNIVERSITETI I SPORTEVE rik up 21.11.14 fo 26.11.14 f 9.12.14 sit 9.12.14
  Akademia e Fiskultures (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 6,550 2014-12-18 2014-12-19 33910110482014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore UNIVERSITETI I SPORTEVE sh pv 10.12.2014 fat 10.12.2014 s 016339
  Akademia e Fiskultures (3535) ALFRED BËNJA Tirane 213,600 2014-12-17 2014-12-19 33710110482014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj UNIVERSITETI I SPORTEVE mat up 21.11.14 fo 25.11.14 fat 11.12.2014 fh 11.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,058,400 2014-12-18 2014-12-19 34210110482014 Shpenzime per honorare 1011048 UNIVERSITETI I SPORTEVE kf sh 17.12.2014 lp 17.12.2014
  Akademia e Fiskultures (3535) NAIM HYSI Tirane 177,700 2014-12-18 2014-12-19 34110110482014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative UNIVERSITETI I SPORTEVE sh up 21.11.14 fo 24.11.14 fat 15.12.14 fh 15.12.14