treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) All All 137,202,041.00 123 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG Tirane 200,000 2014-12-30 2014-12-31 15710051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Keti Kumbe, Autoriz, ministri nr 8408/1 dt 19.12..2014,V,Gjy.ADM.shk1 Tirane,nr 2170dt 07.05.2014,4, fat nr 10520, 24.12.14 s. 16945422,VEND EKZEKT VULLNET NR 29898 DT 02.12.14
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) AQSCERT Tirane 480,000 2014-12-31 2014-12-31 15610051182014 Kosto e trajnimit dhe seminareve 1005118 AKU pagese kosto trajnimi dhe seminare u.p. nr 1303/2 dt 17.12.14,ft.oft 1303/3 dt 17.12.14, kont sherb nr 1303/5 dt 30.12.14fat nr51 dt 30.12.14s. 18684507.prok online
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 14,818 2014-12-30 2014-12-30 15510051182014 Sherbime te tjera AKU . Abonim shtypi muaji dhjetor 2014,fat nr 527 seri 12594977, dt 24..12..2014,nr 528 dt 24.12..2014 seri 12594978
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) ARTAN SIMA Tirane 728,855 2014-12-26 2014-12-29 15310051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Arben Malo, Autoriz, ministri nr 8799/1 dt 24.12..2014,V,Gjy.shk1 Korcenr 2278dt 04.11..2013,, V.GJ.Adm Tirane NR 1996 DT 21.05.14, urdh ekzekt detyrushem nr 603-014 dt 11.12
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) RATECH Tirane 360,000 2014-12-26 2014-12-29 15410051182014 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 1005118 AKU blerje materiale per zyrat,, fat nr 295 dt 24.12.2014, seri 18996602 u.p. nr 1305/1 dt 17.12.14,f.oft. dt 17.12.14, kont sherbimi nr 457 dt 11.03.14,nj.fit dt 22.12.14, p.verb dt 22.12.14prok online
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG Tirane 370,366 2014-12-26 2014-12-29 15210051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Petro Lito, Autoriz, ministri nr 8407/1 dt 19.12..2014,V,Gjy.shk1 Tirane,nr 8128dt 12.07.2013,, V.GJ.Adm Tirane NR 1193 DT 06.11..14, fat nr 10522 dt 24.12.14 s. 16945424
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) BANKA CREDINS Tirane 107,500 2014-12-24 2014-12-26 15010051182014 Udhetim i brendshem AKU dieta muaji dhjetor 2014 urdher per pagese nr 1318 dt24.12..2014 listpagese dhjetor dt 24.12..2014
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) EUROMED Tirane 883,781 2014-12-24 2014-12-26 15110051182014 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1005118 AKU blerje materiale dhe paisje lab,likujd total, fat nr 800 dt 23.12..2014, seri 17279661 mbyllje kontr. furnizimi nr 752 dt 12.05.2014, miratim i APP dt 28.04.14,f.hyrje nr 33 dt 23.12.2014
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) ELMIR VANGJELI Tirane 339,680 2014-12-22 2014-12-23 14810051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Saimir Haxhiu, Autoriz, ministri nr 8197/1 dt 15.12..2014,V,Gjy.Adm.shk1 Vlore,nr 55/107 21.01..14,, V.GJ.APELIT Tirane NR 1170 DT 01.04..14, ekzkt vullnt nr 454 dt 05.11.14,
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) SHOQERIA PERMBARIMORE JUSTITIA Tirane 1,074,288 2014-12-22 2014-12-23 14510051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Sabri Ballkocin,Autoriz, ministri nr 8368/1 dt 15.12..2014,V,Gjy.Adm.Shk1Tirane,nr 395dt 04.02.14,, V.GJ.APELIT Tirane NR 3478 DT 18.09..14, fat nr 35 dt 15.12.14.s. 16993585
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) EUROMED Tirane 3,596,935 2014-12-22 2014-12-23 14910051182014 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1005118 AKU blerje materiale dhe paisje lab, fat nr 620 dt 15.12.2014, seri 17279551 u.p. nr 588 dt 28.03.2014, , kont furnizimi nr 752 dt 12.05.2014, miratim i APP dt 28.04.14,f.hyrje nr 32 dt 15.12.14likud pjesor
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) BLEK-K Tirane 1,218,798 2014-12-22 2014-12-23 14610051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Antonella Lena, Autoriz, ministri nr 6180/3 dt 20.10..2014,V,Gjy.Adm.Gjirokaster,nr 34dt 30.01..14,, V.GJ.APELIT Tirane NR 1013 DT 25.03..14, urdher likujd v.gjyqesor nr 1294
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) R & R GROUP Tirane 124,800 2014-12-22 2014-12-23 14710051182014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1005118 AKU mirembajtje mjete transporti, fat nr 06 dt 17.12.2014, seri 16325706 u.p. nr 392 dt 04.03.2014, f.ofert nr 393 dt 04.03..14, kont sherbimi nr 457 dt 11.03.2014, nj fit dt 10.03.14,p.v. dt 6,10,.03.14. dt 07.12.14 prok online
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) PETANI BAILIFF'S OFFICE Tirane 1,080,597 2014-12-17 2014-12-18 14410051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vendimi Gjyqesor per largim nga puna Rexhep Abdyli,Autoriz, ministri nr 2016/3 dt 03.06..2014,Vendim Gjyk.Tirane NR 6016dt 17.10.2013,, V.GJ.APELIT Tirane NR 1413 DT 14.06.13, u.likujdimi nr 1295 dt 09.12.2014
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) DORIAN SKENDI Tirane 901,060 2014-12-17 2014-12-18 14310051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Margarita Stavro,Autoriz, ministri nr 6870/3 dt 22.10..2014,V,Gjy.Adm.Gjirokaster n47dt 10.02.14,, V.GJ.APELIT Tirane NR 1105 DT 27.03..14, u.likujdimi nr 1293 dt 09.12.2014
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) DEBIT COLLECTION Tirane 1,215,016 2014-12-17 2014-12-18 14210051182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1005118 AKU pagese ekzekutim Vend.Gjyqesor per largim nga puna Asllan Neziri,,Autoriz, ministri nr 8099/1 dt 05.12...2014,V,Gjy.SHK1nr 8338 dt 16.07.2013,, V.GJ.APELIT Tirane NR 1792 DT 30.04..14, u.likujdimi nr 5560 dt 29.10.2014
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 23,611 2014-12-16 2014-12-17 14010051182014 Sherbime telefonike 1005118 AKU pagese telefoni fiks nentor 2014, Fat seri 718977599 dt 30.11.2014,Nr klienti 310001929554
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) EDUART LIKOSKENDAJ Tirane 281,760 2014-12-15 2014-12-16 13710051182014 Libra dhe publikime profesionale 1005118 AKU blerje libra dhe publikime, fat nr 61 dt 12.12.2014, seri 17861761 u.p. nr 1261 dt 27.11.2014, f.ofert nr 1261/1 dt 27.11..14, f.hyrje nr 31 dt 12.12.2014, prok online
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) ELVIRA GOGA Tirane 189,600 2014-12-15 2014-12-16 13610051182014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1005118 AKU blerje materiale zyre, fat nr 102 dt 09.12.2014, seri 19208802 u.p. nr 1222 dt 11.11.2014, f.ofert nr 1222/1 dt 11.11..14, f.hyrje nr 30 dt 09.12.2014, prok online
  Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) EDUART LIKOSKENDAJ Tirane 239,520 2014-12-15 2014-12-16 13310051182014 Sherbime te printimit dhe publikimit 1005118 AKU sherbim printimi dhe publikimi,, fat nr 58 dt 09.12.2014, seri 17861758 u.p. nr 1234/1 dt 14.11.2014, ft.of. nr 1234/1 dt 14.11.14,, f.hyrje nr 29 dt 09.12.2014, prok online