treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Bashkia Selenice (3737) All All 111,511,945.00 160 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bashkia Selenice (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 390,000 2014-12-29 2014-12-30 23321590012014 Ndihme ekonomike BASHKIA SELENICE 2159001 SHPERBLIMET E FUNDVITIT 2014 PER NDIHMAT EKONOMIKE
  Bashkia Selenice (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 154,500 2014-12-29 2014-12-30 23221590012014 Pagese paaftesie BASHKIA SELENICE 2159001 SHPERBLIMET E FUNDVITIT 2014 PER INVALIDET
  Bashkia Selenice (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 81,200 2014-12-26 2014-12-29 22521590012014 Udhetim i brendshem BASHKIA SELENICE 2159001 DIETA
  Bashkia Selenice (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 446,633 2014-12-26 2014-12-29 22921590012014 Ndihme ekonomike BASHKIA SELENICE 2159001 NDIHME EKONOMIKE DHJETOR 2014
  Bashkia Selenice (3737) FLAMUR SHAHAJ Vlore 84,000 2014-12-26 2014-12-29 23021590012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji BLERJE AUTOMAT KOMPLET BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.60 DT.26.12.2014
  Bashkia Selenice (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 103,740 2014-12-26 2014-12-29 21321590012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur BASHKIA SELENICE 2159001 KESHILLTARET GUSHT 2014
  Bashkia Selenice (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,031,000 2014-12-26 2014-12-29 22721590012014 Pagese paaftesie BASHKIA SELENICE 2159001 INVALIDE DHJETOR 2014
  Bashkia Selenice (3737) FLAMUR SHAHAJ Vlore 201,600 2014-12-26 2014-12-29 23121590012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj RIPARIM KANALI I UJRAVE TE ZEZA BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.61 DT.26.12.2014
  Bashkia Selenice (3737) BAHAS Vlore 15,005,651 2014-12-26 2014-12-26 22321590012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve BASHKIA SELENICE 2159001 RIKONCEPTIMI I QENDRES SE QYTETIT SELENICE FATURA NR.44 DT.02.12.2014 SERIA 71928988
  Bashkia Selenice (3737) ANA 2001. Vlore 56,400 2014-12-24 2014-12-26 22621590012014 Kancelari BLERJE KANCELARI BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.262 DT.22.12.2014
  Bashkia Selenice (3737) ELVIRA GOGA Vlore 154,200 2014-12-24 2014-12-26 20621590012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative MATERIALE TE TJERA BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA DT.11.12.2014 SERIA 19208811
  Bashkia Selenice (3737) FLAMUR SHAHAJ Vlore 54,000 2014-12-24 2014-12-26 20721590012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine BLERJE PAISJE BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.702 DT.08.12.2014 SERIA 19151702
  Bashkia Selenice (3737) FJORTES Vlore 130,981 2014-12-24 2014-12-26 21521590012014 Karburant dhe vaj BASHKIA SELENICE 2159001 BLERJE KARBURANTI FATURA NR.357 DT.16.12.2014
  Bashkia Selenice (3737) ELVIRA GOGA Vlore 30,300 2014-12-24 2014-12-26 21421590012014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre MATERIALE TE TJERA BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.282 DT.17.12.2014 SERIA 19208825
  Bashkia Selenice (3737) MARIJA KOVI Vlore 456,000 2014-12-24 2014-12-26 20921590012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore MATERIALE TE TJERA BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.772 DT.15.12.2014 SERIA 18140772
  Bashkia Selenice (3737) FLAMUR SHAHAJ Vlore 21,600 2014-12-24 2014-12-26 20821590012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale MATERIALE TE TJERA BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.701 DT.08.12.2014
  Bashkia Selenice (3737) ELVIRA GOGA Vlore 94,500 2014-12-24 2014-12-26 214/21590012014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MATERIALE TE TJERA BASHKIA SELENICE 2159001 FATURA NR.282 DT.17.12.2014 SERIA 19208825
  Bashkia Selenice (3737) S A R D O Vlore 684,000 2014-12-24 2014-12-24 21721590012014 Sherbime te tjera BASHKIA SELENICE 2159001 LYERJE E FASADAVE TE QENDRES FATURA NR.146 DT.15.12.2014
  Bashkia Selenice (3737) "UJESJELLESI " SH.A SELENICE Vlore 92,160 2014-12-19 2014-12-22 21621590012014 Uje BASHKIA SELENICE 2159001 PAGESE UJI I PIJSHEM TETOR-NENTOR 2014 FATURA NR.SERIE 16069428 DHE 16069436
  Bashkia Selenice (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 133,567 2014-12-18 2014-12-19 20521590012014 Elektricitet 2159001 PAGESE ENERGJIE TETOR-NENTOR 2014 BASHKIA SELENICE 2159001 SIPAS AKT-RAKORDIMIT ME OSHEE DT.10.12.2014