treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Avokati i popullit (3535) All All 60,566,295.00 273 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Avokati i popullit (3535) NIKA Tirane 670,514 2014-12-30 2014-12-30 29610660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore AVOKATI I POPULLIT.lik.rikonstruk.godine.p.aftesi kufizuar,kont nr 290/4 dt 01.12.14,- 5% garanci pun.lik. pjesor ft 15 seri 19467165 dt 26.12.14,sipas p.vb.perfund. punimesh dt 26.12.14situac.perfd. + akt kolaudimi punim dt 27.12.14
  Avokati i popullit (3535) ATLANTIK 3 Tirane 480,000 2014-12-29 2014-12-30 29410660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore AVOKATI I POPULLIT.blerje udhezues ne audio per te verberit, u.p. nr 52 dt 12.12..14, f,oft.dt 15.12.14, nj.fit app dt 24.12..14,fat nr 225 dt 24..12.2014,seri 09506834, p.verbmarje dorezim 24..12.2014,fh.30 dt 24.12.14
  Avokati i popullit (3535) PC STORE Tirane 70,800 2014-12-29 2014-12-30 29310660012014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes AVOKATI I POPULLIT.liksherbime riparimi, u.p. nr 49 dt 10.12..14, f,oft.dt 11.12.14, nj.fit dt 26.12..14,fat nr 3950 dt 26..12.2014,seri 19423320, p.verbmarje dorezim 26..12.2014
  Avokati i popullit (3535) NIKA Tirane 521,036 2014-12-30 2014-12-30 29510660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore AVOKATI I POPULLIT.lik.rikonstruk.godine.p.aftesi kufizuar,kont nr 290/4 dt 01.12.14,- 5% garanci pun.lik. pjesor ft 15 seri 19467165 dt 26.12.14,sipas p.vb.perfund. punimesh dt 26.12.14situac.perfd. + akt kolaudimi punim dt 27.12.14
  Avokati i popullit (3535) "AGJENSIA E ABONIMIT TE SHTYPIT" Tirane 35,466 2014-12-24 2014-12-26 29110660012014 Libra dhe publikime profesionale AVOKATI I POPULLIT. ABONIM NE SHTYP PERIUDHA TETOR-DHJETOR 2014, U.P.nr 5 dt 29.01.2014, f.oft dt 29.01.14, nj.fit dt 30.1.14,kont sherbimi nr 49 dt 01.02.14.fat nr 219 dt 23.12.14,seri 18372012.
  Avokati i popullit (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 169,200 2014-12-24 2014-12-26 29210660012014 Shpenzime te tjera transporti AVOKATI I POPULLIT. likjd. detyrim i prapamb i vitit 2006,fat NR 94 DT 05.07.2006,SERI 20278094;FAT NR 133 DT 10.10.2006,SERI 20278386,parkim m/koorik-shtator ;tetor-dhjetor 2006.shkrese miratim fondI M-F NR 17056/1 DT 16.12.2014
  Avokati i popullit (3535) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Tirane 4,607 2014-12-23 2014-12-24 28810660012014 Sherbime telefonike AVOKATI I POPULLIT. likjd. detyrim i prapambetur i vitit 2013,fat seri 1131237669/1131517474/1131803353/1141398691,dt 01/01;01/02;01/03;01/04, 2013, miratim fondesh M-F nr 17056/1dt 16.12.2014nr klienti 42989
  Avokati i popullit (3535) SHKELQIM BIRACI Tirane 7,450 2014-12-23 2014-12-24 28710660012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj AVOKATI I POPULLIT. likjd. detyrim i prapambetur i vitit 2013,fat nr 26 dt 13.12.2013,seri 6873310, riparim dere,shkrese miratim fondesh M-F nr 17056/1dt 16.12.2014,p.v. emergjence form 4 dt 13.12.2013
  Avokati i popullit (3535) GRAPHIC LINE - 01 Tirane 33,480 2014-12-23 2014-12-24 28910660012014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme AVOKATI I POPULLIT.blerje kartolina urimi , u.p. nr 50 dt 11.12.14, f,oft.dt 12.12..14, nj.fit APPdt 19.12.14,fat nr 1233dt 19.12.2014, p.verbmarje dorezim 19.12.14,,f.hyrje nr 29 dt 19.12.14.
  Avokati i popullit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 14,246 2014-12-23 2014-12-24 28410660012014 Shpenzime per honorare AVOKATI I POPULLIT. sherbim perkthyese e jashtme per Enkela Xhamaj sipas udhezimi - MF-MD NR 3165 dt 12.02.2004i ndryshuar, urdher titull nr 208/2dt 21.11.2014 p.v.perkthimi + kontrate,liste pagese dhjetor 2014
  Avokati i popullit (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 9,573 2014-12-23 2014-12-24 28510660012014 Shpenzime per honorare AVOKATI I POPULLIT. tatim 10% per sherbim perkthyese e jashtme sipas udhezimi - MF-MD NR 3165 dt 12.02.2004i ndryshuar, urdher titull nr 208,208/1,208/2,227,dt 05,21,25.11.2014 liste pagese dhjetor2014
  Avokati i popullit (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 64,771 2014-12-23 2014-12-24 28310660012014 Shpenzime per honorare AVOKATI I POPULLIT. sherbim perkthyese e jashtme per Agron Agalliu dhe Silvana Dervishi sipas udhezimi - MF-MD NR 3165 dt 12.02.2004i ndryshuar, urdher titull nr 208,208/1,dt 05.11.2014 p.v.perkthimi + liste pagese dhjetor 2014
  Avokati i popullit (3535) BANKA KOMBETARE E GREQISE Tirane 7,137 2014-12-24 2014-12-24 29010660012014 Shpenzime per honorare AVOKATI I POPULLIT. sherbim perkthyese e jashtme per Sairud Spahija, sipas udhezimi - MF-MD NR 3165 dt 12.02.2004i ndryshuar, urdher titull nr 227 dt 25.11.2014, p.v.perkthimi + liste pagese dhjetor 2014
  Avokati i popullit (3535) ALFLEXIM Tirane 9,600 2014-12-23 2014-12-24 28610660012014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes AVOKATI I POPULLIT. likjd. detyrim i prapambetur i vitit 2013,fat nr 75/2 dt 23.12.2013,seri 88637944, kartat elektrn.punonjsve,shkrese miratim fondesh M-F nr 17056/1dt 16.12.2014,p.v. nr 5 dt 13.12.2013,u.p.nr 39 dt 13.12.2013
  Avokati i popullit (3535) HASANAGO Tirane 444,000 2014-12-19 2014-12-23 28210660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre AVOKATI I POPULLIT. blerje inventar ekonomik,orendi zyre,u. p.nr 48,dt ,09.12..2014,nj.fit APP,dt 19.12.14,p.v.marje dorrezim dt 19.12.14, fat nr 140 dt 19.12.2014,seri 08179490,f.hyrje nr 28 dt 19.12.14
  Avokati i popullit (3535) "FRADA " SHPK Tirane 270,000 2014-12-19 2014-12-23 28110660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik AVOKATI I POPULLIT. blerje mjete e paisje teknike,u. p.nr 45,46,dt 03,09.12..2014,nj.fit APP,dt 17.12.14,p.v.marje dorrezim dt 17..12.14, fat nr 151 dt 17.12.2014,seri 42063753,f.hyrje nr 27 dt 17.12.14
  Avokati i popullit (3535) BANKA CREDINS Tirane 10,700 2014-12-19 2014-12-22 27910660012014 Udhetim i brendshem AVOKATI I POPULLIT.paguar dieta brenda vendit U.brend nr 215,222,236,238,242, dt 17,20,11,15,18,-nentor -dhjetor.2014,autorizim pagese dhe borderose dhjetor 2014
  Avokati i popullit (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 2,000 2014-12-19 2014-12-19 28010660012014 Udhetim i brendshem AVOKATI I POPULLIT.paguar dieta brenda vendit U.brend nr 215,238,, dt 11,15,17,-12-.2014,autorizim pagese dhe borderose dhjetor 2014
  Avokati i popullit (3535) BANKA CREDINS Tirane 142,769 2014-12-18 2014-12-19 27810660012014 Udhetim jashte shtetit AVOKATI I POPULLIT.dieta jashte vendit ne Belgjike,Gjermmani, Hungari, valute 1.004 euro kursi 142.2 leke urdher brend. nr 216,225,226, dt 17,24,25,-11-214,autirizim nr 374 dt 18.12.2014
  Avokati i popullit (3535) FERDINAND KAFEJA Tirane 11,000 2014-12-16 2014-12-16 27610660012014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes AVOKATI I POPULLIT.lik perfundmt, miremb,centali telefonik,kntr.dt 28.02.14, u.p. nr 08 dt 18.02.14, f,oft.dt 19.02.14, nj.fit dt 27.02.14,fat nr 42 dt 15..12.2014, p.verb.sherbimi dt 15.12.2014