treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) All All 27,256,451.00 134 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 44,023 2014-12-30 2014-12-31 19710940052014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Detyrime e gjoba Nipt K63311204P484032;K63311204P48405X;K63311204P484047;Aluizni Valmira Beqiri nr.I45513078I
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) PLUS COMMUNICATION Elbasan 46,892 2014-12-30 2014-12-31 19010940052014 Te tjera paga me kontrate Telefon Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 235,756 2014-12-30 2014-12-31 19810940052014 Kontribute per sigurime shoqerore Sig.Shoq.Punt.Kontrate Nipt.K63311204P484016 Aluizni
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DILAVER TERZIU Elbasan 9,800 2014-12-31 2014-12-31 18610940052014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirm.paisje Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 26,719 2014-12-30 2014-12-31 19510940052014 Kontribute per sigurime shendetesore Sig.Shendetsore.Punt.Kontrate Nipt.K63311204P484016 Aluizni
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 26,719 2014-12-30 2014-12-31 PT19210940052014 Te tjera paga me kontrate Sig.Shendetsore.Punt.Kontrate Nipt.K63311204P484016 Aluizni
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 149,312 2014-12-30 2014-12-31 19110940052014 Te tjera paga me kontrate Sig.Shoq.Punt.Kontrate Nipt.K63311204P484016 Aluizni
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 95,408 2014-12-30 2014-12-31 19410940052014 Te tjera paga me kontrate Tatim page Punt.Kontrate Nipt.K63311204P484024 Aluizni
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Elbasan 1,253,375 2014-12-30 2014-12-31 18910940052014 Te tjera paga me kontrate Paga Kontrate Aluizni Valmira Beqiri nr.I45513078I
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) ERZEN LITA Elbasan 29,040 2014-12-30 2014-12-30 18810940052014 Kancelari Kanceleri Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) PETRIT LIKA Elbasan 10,000 2014-12-30 2014-12-30 19610940052014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Paisje Zyre Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) TUFIK KURTI Elbasan 22,920 2014-12-29 2014-12-29 18710940052014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre PAISJE ZYRE ALUIZNI
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) UNIVERSAL SH.P.K Elbasan 23,580 2014-12-26 2014-12-29 18210940052014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Mirm.objekti Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DION SECURITY Elbasan 28,000 2014-12-26 2014-12-29 18510940052014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Roje Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) PETRIT LIKA Elbasan 467,040 2014-12-29 2014-12-29 18010940052014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre PAISJE ZYRE ALUIZNI
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) PC STORE Elbasan 22,680 2014-12-26 2014-12-29 17910940052014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Paisje kompjuterike Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) AGFA / ELBASAN Elbasan 85,560 2014-12-26 2014-12-29 18110940052014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Mirmbajtje objekti Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) HARD & SOFT PROFESSIONAL Elbasan 9,432 2014-12-26 2014-12-29 18410940052014 Kancelari Kanceleri Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) HARD & SOFT PROFESSIONAL Elbasan 33,000 2014-12-26 2014-12-29 17810940052014 Kancelari Kanceleri Aluizni Elbasan
  ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) KELMEND DALIPI Elbasan 9,200 2014-12-26 2014-12-29 18710940052014 Sherbime te printimit dhe publikimit Shpenzime printimi Aluizni Elbasan