treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) All All 113,070,748.00 421 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 5,000 2014-12-31 2014-12-31 50321670012014 Grant per femije te lindur Bashkia ure per shperblim lindje 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 4 2014-12-29 2014-12-30 50421670012014 Sherbimet bankare Bashkia ure kalim komision bankar per kthimin e memove 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) QEMAL HALILAJ Berat 138,240 2014-12-29 2014-12-30 49721670012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia Ure per Qemal Halilaj fat nr 03.12.2012 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 4 2014-12-29 2014-12-30 50121670012014 Sherbimet bankare Bashkia ure kalim komision bankar per kthimin e memove 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 501,000 2014-12-29 2014-12-30 49921670012014 Pagese paaftesie Bashkia ure per invalidet 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 174,000 2014-12-29 2014-12-30 49821670012014 Ndihme ekonomike Bashkia ure per ndihmat 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 104,442 2014-12-29 2014-12-30 50021670012014 Elektricitet 2167001 Bashkia Ure per energjin kontrata B87903 B15346 B42785 B15351 B16032 B15340 B15343 B15344 B42721 B15372 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 65,602 2014-12-29 2014-12-30 49921670012014 Elektricitet 2167001 Bashkia Ure per energjin kontrata B015339 B042844 B015352 B042786 B042844 B042181 B015345 B18748 B042517 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 4 2014-12-29 2014-12-30 50221670012014 Sherbimet bankare Bashkia ure kalim komision bankar per kthimin e memove 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) ALBTELEKOM SH.A. Berat 23,447 2014-12-29 2014-12-29 49621670012014 Sherbime telefonike Bashkia ure per telekomi klienti 71898884 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 107,163 2014-12-29 2014-12-29 49521670012014 Elektricitet 2167001 Bashkia uer per energjin kontrata A16814 bA15874 A15338 A15348 A15349 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) HYSEN QOJLE Berat 50,000 2014-12-29 2014-12-29 49721670012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Bashkia ure per vendimi gjyqesore tofik per Hysenin 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) ALPHA BANK -- ALBANIA Berat 15,000 2014-12-24 2014-12-26 49621670012014 Grant per femije te lindur Bashkia ure shperblim lindje 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) BANKA KOMBETARE TREGTARE Berat 5,000 2014-12-24 2014-12-26 49421670012014 Grant per femije te lindur Bashkia ure shperblim lindje 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 80,000 2014-12-24 2014-12-26 49321670012014 Grant per femije te lindur Bashkia ure shperblim lindje 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) BANKA CREDINS Berat 5,000 2014-12-24 2014-12-26 49521670012014 Grant per femije te lindur Bashkia ure shperblim lindje 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 446,500 2014-12-23 2014-12-24 49221670012014 Ndihme ekonomike Bashkia ure ndihmat konfirmim nr 2604/1 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) ALBANO / BERAT Berat 591,901 2014-12-16 2014-12-18 47921670012014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Bashkia ure Albano pstrim 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 58,950 2014-12-16 2014-12-17 48121670012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia ure per grupi flklorik 2167001
  Bashkia Ura Vajgurore (0202) BANKA KOMBETARE TREGTARE Berat 4,500 2014-12-16 2014-12-17 48321670012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia ure per grupi flklorik 2167001