treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Ministria e Integrimit (3535) All All 111,973,701.00 439 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Ministria e Integrimit (3535) AMBASADA AUSTRIAKE Tirane 577,300 2014-12-30 2014-12-31 53710780012014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT MINISTRIA E INTEGRIMIT TVSH per PPF urdher 175 dt.29.12.2014 kerk lista prot.2090 dt.16.12.2014 per rimbursim
  Ministria e Integrimit (3535) ALBA GLOBAL GROUP Tirane 469,000 2014-12-30 2014-12-31 52010780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT Sherbim perkthimi ,urdh78 dt.13.10.14 ft.14.10.14 ref.59687 dt.13.10.2014 fit.04.11.2014 fat.570 dt.26.12.2014 seria 14474670
  Ministria e Integrimit (3535) ROGAT SECURITY GROUP Tirane 15,000 2014-12-30 2014-12-31 54010780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT sherbim transporti urdh.151 dt.11.11.2014 pv. emergjence dt.11.11.2014 fat.8281 dt.02.12.2014 seria 18228281
  Ministria e Integrimit (3535) GECI Tirane 519,960 2014-12-30 2014-12-31 54110780012014 Shpenzime per pritje e percjellje MINISTRIA E INTEGRIMIT Pritje percjellje urdh.134 dt.07.10.2014 program pune 07.10.2014 fat.9746 dt.07.12.2014 seria 17809746
  Ministria e Integrimit (3535) GECI Tirane 502,264 2014-12-30 2014-12-31 53810780012014 Shpenzime per pritje e percjellje MINISTRIA E INTEGRIMIT pritje percjellje urdh.162 dt.02.12.2014 program 02.12.2014 fat.829 dt.04.12.2014 seria 17809729
  Ministria e Integrimit (3535) FONDACIONI YAPS Tirane 90,960 2014-12-30 2014-12-31 51910780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT shpenzime te paparashik.sherb.hidraulike pv. emergjence dt.01.07.2014 fat.301 dt.01.07.2014 seria 15256085 fh.52 dt.09.09.2014
  Ministria e Integrimit (3535) B R A T I Tirane 456,000 2014-12-30 2014-12-31 52210780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT shpenzime te paparashik.dhe transportim materiale, up105 dt.04.12.14 ft.05.12.14 njof. fit.05.11.14 fat218 dt.10.12.14 seria 16794586
  Ministria e Integrimit (3535) MONTELA Tirane 390,000 2014-12-30 2014-12-31 51010780012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale MINISTRIA E INTEGRIMIT Sherb projekti dhe sistemim up.92 dt.04.11.14 ft.05.11.2014 ref.649611104.2014 dt,04.11.2014 njof. fit12.11.2014 fat.28 dt.25.11.14 seria 84138878
  Ministria e Integrimit (3535) ASTRIT KOLLI Tirane 370,000 2014-12-30 2014-12-31 53910780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT Blerje kartolina up.112 dt.22.12.2014 ft. of. 23.12.2014 njof. fit.24.12.2014 fat.7 dt.26.12.2014 seria 7651057 fh. nr.67 dt.29.12.2014
  Ministria e Integrimit (3535) EFEKT Tirane 30,000 2014-12-30 2014-12-31 52410780012014 Shpenzime per pritje e percjellje MINISTRIA E INTEGRIMIT Shpenzime pritje, urdh 135 dt.09.10.2014 pv. emergjence 09.10.2014 fat.29 dt.09.10.2014 seria 1105587 up.101 dt.25.11.2014
  Ministria e Integrimit (3535) AL-TEK Tirane 306,000 2014-12-30 2014-12-31 53910780012014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT MINISTRIA E INTEGRIMIT Kondicionere up.87 dt.31.10.14 ft. of.31.10.14 njof. fit.07.11.2014 fat.464 dt.13.11.2014 seria 18001446 fh.51 dt.29.12.2014
  Ministria e Integrimit (3535) INSTITUTI I MODELIMEVE NE BIZNES Tirane 63,000 2014-12-30 2014-12-31 52810780012014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT MINISTRIA E INTEGRIMIT Blerje program , up.86 dt.31.10.14 up.91 dt.04.11.14 ft.03.11.14 njof. fit.anullim procedure form 6 dt.11.11.2014 ft.827 dt.11.11.2014 seria 16310527 fh.50 dt.29.12.2014
  Ministria e Integrimit (3535) AR & LO Tirane 39,198 2014-12-30 2014-12-31 52610780012014 Udhetim jashte shtetit Ministria e Integrimit bileta avioni urdh.169 dt19.12.2014 up.111 dt.19.12.2014 njof. ft. 24.12.14 ref.79905-12-19-2014 dt.19.12.14 fat.4290dt.22.12.14 seria 19005740
  Ministria e Integrimit (3535) ALBERT KURHANI Tirane 149,856 2014-12-30 2014-12-31 54310780012014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT MINISTRIA E INTEGRIMIT Blerje aparat up.121 dt.10.09.14 ft.25.09.14 pv. form 6 dt.26.12.2014 fat.0388 dt.26.12.2014anullim procedure seri 85303244 fh.52 dt.30.12.2014
  Ministria e Integrimit (3535) INSTITUTI I MODELIMEVE NE BIZNES Tirane 130,000 2014-12-30 2014-12-31 52710780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT Mirembajtje programi up.96 dt.25.11.2014 ft.23.12.2014 njof. fit.26.12.2014 ft.940 dt.24.12.14 seria 16310641
  Ministria e Integrimit (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 119,912 2014-12-30 2014-12-31 53710780012014 Elektricitet 1078001 MINISTRIA E INTEGRIMIT energji ft 619121112 dt 10.12.2014nr.kontrates tr1b080024110042 nr kont.b110042
  Ministria e Integrimit (3535) SILVANA SHAKA Tirane 13,600 2014-12-30 2014-12-31 52710780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT lavazh, kont ne vazhdim 31.12.2013 fat.103 dt.29.12.2014 seria 001015
  Ministria e Integrimit (3535) AR & LO Tirane 83,696 2014-12-30 2014-12-31 52510780012014 Udhetim jashte shtetit MINISTRIA E INTEGRIMIT bileta avioni S.Zotaj urdher 120 dt.10.09.2014 pv. emergjence dt.10.09.2014 fat.4028 dt.25.10.2014 seria 17154228
  Ministria e Integrimit (3535) AR & LO Tirane 82,000 2014-12-30 2014-12-31 53410780012014 Udhetim jashte shtetit MINISTRIA E INTEGRIMIT Bileta Avioni Xhezo Elezi Bruksel urdh.136 dt.10.10.2014 up.82 dt.16.10.2014 ft.17.10.14 njof. fit.22.10.14 fat.4290 dt.24.12.14 seria 19005750
  Ministria e Integrimit (3535) MUCA Tirane 1,998,600 2014-12-30 2014-12-31 52310780012014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT MINISTRIA E INTEGRIMIT blerje paisje up.23 dt.06.05.2014 njof. fit 23/5 dt.24.07.2014 kont.1426/4 dt.04.09.2014 pv. marrje dorez.18.11.2014 fat4636 dt.03.11.14 seria 16468537 fh55 dt.18.11.2014