treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) All All 165,332,332.00 165 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) VJOLLCA XHAXHO Vlore 48,000 2014-12-30 2014-12-31 18510100762014 Shpenzime gjyqesore SHPENZIME GJYQESORE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.30 DT.29.04.2014 SERIA 12857135
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) LUÇIANA LASKA Vlore 36,000 2014-12-30 2014-12-31 18410100762014 Shpenzime gjyqesore SHPENZIME GJYQESORE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.96 DT.18.06.2014 SERIA 11587530
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BANKA CREDINS Vlore 88,000 2014-12-30 2014-12-30 29010100762014 Udhetim i brendshem DIETA DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) LULJETA CENAJ Vlore 749,721 2014-12-30 2014-12-30 4710100762014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 RIMBURSIM TVSH
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Vlore 93,601 2014-12-19 2014-12-23 16410100762014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 SIGURIMI I PASURISE PER VITIN 2015 FATURA NR.111 DT.11.12.2014.SERIA 09734845
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 2,256 2014-12-22 2014-12-23 17210100762014 Uje UJE I PIJSHEM DHJETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.2430542 DT.22.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 2,256 2014-12-22 2014-12-23 17110100762014 Posta dhe sherbimi korrier UJE I PIJSHEM NENTOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.2418972 DT.30.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) NISATEL Vlore 16,820 2014-12-22 2014-12-23 17310100762014 Sherbime telefonike TELEFONAT NENTOR 2014 TATIM TAKSAT 1010076 FATURA NR.3394 DT.30.11.2014 SERIA 18150099
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 3,292 2014-12-22 2014-12-23 17010100762014 Elektricitet 1010076 PAGESE ENERGJIE NENTOR 2014 ZYRA E SHERBIMIT TATIM TAKSAT 1010076 FATURA NR.618588925 KONTRATA A 103120
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 45,309 2014-12-22 2014-12-23 16910100762014 Elektricitet 1010076 PAGESE ENERGJIE NENTOR 2014 TATIM TAKSAT 1010076 FATURA NR.618650451 KONTRATA A 2886 A
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BENARD FRAKULLA Vlore 40,000 2014-12-22 2014-12-23 17510100762014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 QERA AMBIENTI DJETOR 2014 FATURA NR.41 DT.07.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 119,996 2014-12-22 2014-12-23 17410100762014 Posta dhe sherbimi korrier SHERBIME POSTARE NENTOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.04,01,673,672
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Vlore 41,530 2014-12-19 2014-12-23 16510100762014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 SIGURIMI I MJETEVE PER VITIN 2015 FATURA NR.111 DT.11.12.2014.SERIA 09734845
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) DELTA Vlore 16,000 2014-12-15 2014-12-16 4410100762014 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 RIMBURSIM TVSH
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) B.R.D.M AUTO TRANSPORTI Vlore 203,662 2014-12-15 2014-12-16 4610100762014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 RIMBURSIM TVSH
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) DELTA Vlore 10,879,926 2014-12-15 2014-12-16 4510100762014 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 RIMBURSIM TVSH
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BANKA CREDINS Vlore 2,387,927 2014-12-01 2014-12-01 15610100762014 Shtese page per vjetersi ne pune PAGAT MUAJI NENTOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) VODAFONE ALBANIA Vlore 9,416 2014-12-01 2014-12-01 15710100762014 Shtese page per funksionin PAGESE VODAFONI TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA 122558571
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BENARD FRAKULLA Vlore 40,000 2014-11-26 2014-11-27 15310100762014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh QERA AMBIENTI MUAJI NENTOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.40 DT 15.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) VODAFONE ALBANIA Vlore 11,729 2014-11-26 2014-11-27 14710100762014 Shtese page per funksionin PAGESE VODAFONI TETOR 2014 SIPAS AKT-RAKORDIMIT DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076