treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) All All 165,332,332.00 165 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 3,350 2014-11-26 2014-11-26 14910100762014 Elektricitet 1010076 PAGESE ENERGJIE TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.617539793 KONTRATA A103120
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) NISATEL Vlore 17,680 2014-11-26 2014-11-26 15110100762014 Sherbime telefonike PAGESE TELEFONI TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.3095 DT.31.10.2014 SERIA 16672897
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 84,036 2014-11-26 2014-11-26 15210100762014 Posta dhe sherbimi korrier SHERBIME POSTARE TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.605,13,01 DT.31.10.2014 SERIA 11514551,11514713,12598520
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Vlore 21,445 2014-11-26 2014-11-26 15510100762014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni TAKSA PER MJETIN VL 3030 C DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.118607548,118607581 DT.24.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Vlore 15,104 2014-11-26 2014-11-26 15410100762014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni TAKSA PER MJETIN AA147CE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.118607437,112188324,118607454
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 60,395 2014-11-26 2014-11-26 14810100762014 Elektricitet 1010076 PAGESE ENERGJIE TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.617929750 KONTRATA A02886
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 2,256 2014-11-26 2014-11-26 15010100762014 Uje PAGESE UJI I PIJSHEM TERTOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA 2386952
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BANKA CREDINS Vlore 28,294 2014-11-04 2014-11-05 14210100762014 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe PAGAT MUAJI TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BANKA CREDINS Vlore 2,394,008 2014-11-03 2014-11-03 14110100762014 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi PAGAT MUAJI TETOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) RRAPO XHAFERAJ Vlore 120,000 2014-10-24 2014-10-27 13610100762014 Shpenzime gjyqesore SHPENZIME GJYQESORE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.44E45 DT.11.092014 SERIA 06378494 DHE 06378495
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) AUDITING 33 Vlore 360,000 2014-10-22 2014-10-23 13410100762014 Shpenzime gjyqesore SHPENZIME GJYQESORE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.SERIE 10013332,10013333,10013321,10013328,10013329,10013330
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BLEDAR HARIZAJ Vlore 150,000 2014-10-22 2014-10-23 13910100762014 Shpenzime gjyqesore SHPENZIME GJYQESORE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.SERIE 12881577,12881574,12881573
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) SHPRESA BREÇANI Vlore 60,000 2014-10-22 2014-10-23 13310100762014 Shpenzime gjyqesore SHPENZIME GJYQESORE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.SERIE 15908311
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 65,486 2014-10-17 2014-10-20 12410100762014 Elektricitet 1010076 PAGESE ENERGJIE SHTATOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.616332733 KODI I KLIENTIT FI0A020011002886
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) BENARD FRAKULLA Vlore 40,000 2014-10-17 2014-10-20 12910100762014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh QERA ZYRE SHTATOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.39 DT.15.10.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) NISATEL Vlore 18,060 2014-10-17 2014-10-20 12710100762014 Sherbime telefonike PAGESE TELEFONI SHTATOR 23014 TATIM TAKSAT 1010076 FATURA NR.2824 DT.30.09.2014 SERIA 16672724
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 2,256 2014-10-17 2014-10-20 12610100762014 Uje PAGESE UJI I PIJSHEM SHTATOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA 2343824
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 78,366 2014-10-17 2014-10-20 12810100762014 Posta dhe sherbimi korrier SHERBIME POSTARE SHTATOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.01 DT.30.09.2014 SERIA 12598990
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Vlore 3,496 2014-10-17 2014-10-20 12510100762014 Elektricitet 1010076 PAGESE ENERGJIE SHTATOR 2014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010076 FATURA NR.616271363 NR.KONTRATE A 103120
  Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) GFA ASFALTI Vlore 1,495,919 2014-10-14 2014-10-15 4310100762014 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH RIMBURSIM TVSH TATIM TAKSAT 1010076