treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) All All 39,937,007.00 545 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) DEGA TATIMEVE KUCOVE Kuçove 10,600 2014-12-30 2014-12-31 68521240092014 Paga baze shpenzime per tatim argetimi qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) RAIFFEISEN BANK SH.A Kuçove 2,000 2014-12-30 2014-12-31 68021240092014 Sherbime te tjera shpenzime per kthim kuote qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) RAIFFEISEN BANK SH.A Kuçove 238,680 2014-12-30 2014-12-31 68221240092014 Udhetim i brendshem shpenzime per dieta qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) BANKA KOMBETARE TREGTARE Kuçove 1,600 2014-12-30 2014-12-31 68121240092014 Sherbime te tjera shpenzime per kthim kuote qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) DEGA TATIMEVE KUCOVE Kuçove 8,400 2014-12-30 2014-12-31 68421240092014 Shpenzime per honorare shpenzime per tatim honorare qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) RAIFFEISEN BANK SH.A Kuçove 95,400 2014-12-30 2014-12-31 68421240092014 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin shpenzime per argetim qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) RAIFFEISEN BANK SH.A Kuçove 75,600 2014-12-30 2014-12-31 68321240092014 Shpenzime per honorare shpenzime per honorare qendra ekonomike arsimit kod.2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 12,412 2014-12-23 2014-12-23 67921240092014 Elektricitet 2124009 pagese energjie muaji nentor 2014 qendra ekonomike arsimit kod.2124009 kod.klient.BE1DO20061089175 fat.618659168
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 901 2014-12-22 2014-12-23 67821240092014 Elektricitet 2124009 pagese energjie muaji nentor 2014 qendra ekon. arsimit kod.2124009 kod.klient BE1D020139086269 fat.618649896
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 12,330 2014-12-19 2014-12-22 66521240092014 Elektricitet 2124009 fat. energj. nr 618649921 dt 30.11.2014 kontr. nr be 1d020164086266 kodi 2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 340 2014-12-19 2014-12-22 66721240092014 Elektricitet 2124009 fat. nr 619116726 dt 10.12.2014 kontr. nr be 1d 020162086270 kodi 2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 13,053 2014-12-19 2014-12-22 66121240092014 Elektricitet 2124009 fat. energj. nr 618649818 dt 30.11.2014 kontr. nr be1d020122086264 kdi 2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 4,004 2014-12-19 2014-12-22 65821240092014 Elektricitet 2124009 fat. energj. nentor 2014 nr 618649896 kontr. nr be 1 d0201139086269
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 4,552 2014-12-19 2014-12-22 67121240092014 Elektricitet 2124009 fat energj. nr 618649898 dt 30.11.2014 kontr. nr be1d020139086255
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 7,979 2014-12-19 2014-12-22 65921240092014 Elektricitet 2124009 fat. energjie. nr 618649925 kontrat be1d0201166086259 dt 30.11.2014 kodi 2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 4,602 2014-12-19 2014-12-22 67721240092014 Elektricitet 2124009 fat energj. nr618649822 dt 30.11.2014 kontr . nr be1d020123086257
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 14,548 2014-12-19 2014-12-22 67521240092014 Elektricitet 2124009 fat. energj.nr 618648771 dt 30.11.2014 kontr nr be1d1300227086261
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 3,292 2014-12-19 2014-12-22 67221240092014 Elektricitet 2124009 fat energj. nr 619116608 dt 10.12.2014 kontr/. nr be1d020126086260
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kuçove 13,590 2014-12-19 2014-12-22 66821240092014 Elektricitet 2124009 fat. nr 618649808 dt 30.11.2014 kontr. nr be 1d 020117086268 kodi 2124009
  Qendra Ekonomike Arsimit (0217) M. B. KURTI Kuçove 19,920 2014-12-19 2014-12-22 66221240092014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat pagese per ushqime fat nr 10344818 dt 17.12.2014 kodi 2124009