treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) All All 273,878,581.00 322 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG Tirane 17,597 2014-12-15 2014-12-22 33021011462014 Paga baze DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT DEBITOR FATMIR SORRA URDHER 1559 TD 19.07.13
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) RINA Tirane 64,200 2014-12-19 2014-12-22 34721011462014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT 5% PAJIJSE ZYRE KONT 1302 DT 03.09.08 FAT 130 DT 29.09.08 SR 38415717
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 14,631 2014-12-19 2014-12-22 35321011462014 Sherbime telefonike DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT TELEFON FAT 718712064 +718728056 DT 30.10.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE Tirane 5,000 2014-12-15 2014-12-22 33121011462014 Paga baze DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT DEBITOR MALJINDA BAKU VENDIM 1478 DT 06.09.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) "SHPRESA" SHPK Tirane 34,992 2014-12-19 2014-12-22 34621011462014 Shpenz. per rritjen e AQT - makina 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet 5% AUTORVETURE UP 715 DT 16.06.08 KONT 12777 DT 29.08.08 FAT 40 DT 13.9.08 SR 38855189
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) VIVO COMMUNICATIONS Tirane 3,350 2014-12-19 2014-12-22 35521011462014 Sherbime telefonike DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT INERNET KOTN NE VAZHD 245/1 DT 17.04.14 FAT 74757033 DT 02.12.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) MURATI D Tirane 38,292 2014-12-19 2014-12-22 35421011462014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT FRUTA KONR NE VAZHD 611/1 DT 26.03.14 FAT 112 DT 27.11.14 SR 18646112 FH 21 DT 27.11.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) "SHPRESA" SHPK Tirane 169,346 2014-12-19 2014-12-19 34521011462014 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet 5% RIKONSTRUKSION ZYRE KONT 1113 DT 28.07.08 FAT 127 DT 2.08.08 SR 38855183 FAT 41 DT 17.09.08 SR 3855190
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) LILJANA MEKOLLARI Tirane 13,486 2014-12-19 2014-12-19 34221011462014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet KOLAUDIM PUNIMESH KONT NE VAZHD 2093/2 DT 09.10.12 FAT 11 DT 20.12.12 SR 86777464
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) MURATI D Tirane 168,180 2014-12-19 2014-12-19 34421011462014 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet 5% PAJISJE VEGLA PUNE KONT NE VAZHD 1620 DT 310.10.08 FAT 61 DT 30.11.08 SR 40893961
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) TECHNO - ALB Tirane 78,000 2014-12-19 2014-12-19 34321011462014 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet 5% GARANIC KOSHA RRUGORE KONT NE VAZHD 1384 DT 16.09.08 FAT 07 DT 15.10.08 SR 35827257
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) PASTRIME SILVIO Tirane 2,460,000 2014-12-18 2014-12-19 33821011462014 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet AUTOVIN UP 1625 DT 09.09.14 PV 22.09.14 NJOF FT 1625/10 DT 20.10.14 KONT 1625/11 DT 29.10.14 FAT 649 DT 07.11.14 SR 17650097 FH 12 DT 07.11.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) BILBIL HARKA Tirane 40,806 2014-12-19 2014-12-19 34121011462014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 2101146 Drej Nd.Pr 1 Punet MBIKQ KONT SHTESE 1870/1 DT 28.09.12 FAT 6 SR 04311306
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) HAXHI KASA Tirane 370,000 2014-12-16 2014-12-18 33921011462014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Drej Nd.Pr 1 Punet lik rip gomash up 644 dt 28.03.14 njof fit 15.04.14 kont 773 dt 16.04.14 fat 15 dt 24.11.14 sr 001921
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) SHPRESA - AL Tirane 850,000 2014-12-16 2014-12-18 35221011462014 Karburant dhe vaj Drej Nd.Pr 1 Punet karburant kont ne vazhd 821/4 dt 30.04.14 fat 45 dt 27.06.14 sr 11501796 fh 13 dt 27.06.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) SHPRESA - AL Tirane 5,500,000 2014-12-16 2014-12-18 34021011462014 Karburant dhe vaj Drej Nd.Pr 1 Punet lik karburant ,kont ne vazhd 821/4 dt 30.04.14 fat 45 dt 27.06.14 sr 11501796 fh 13 dt 27.06.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 18,782 2014-12-16 2014-12-18 35121011462014 Sherbime telefonike Drej Nd.Pr 1 Punet telefon fa 718872755+718878694 dt 30.11.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) " BREÇANI - R.O.S.P " Tirane 1,519,290 2014-12-16 2014-12-18 33721011462014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Drej Nd.Pr 1 Punet ROJE KONT NE VAZHD 1406 DT 25.07.14 FAT 1598 dt 30.11.14 sr 16284918
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) AN&RA Tirane 196,156 2014-12-16 2014-12-18 33621011462014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Drej Nd.Pr 1 Punet lik MISH HOMARI KONT NE VAZHD 542 DT 12.03.14 FAT 884 dt 31.11.14 sr 16977790 fh 21 dt 30.11.14
  Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 157,760 2014-12-15 2014-12-16 33521011462014 Uje DREJT NR 1 E PUNETOREVE TE QYT UJE FAT 30.11.14 KONT 159092+159410+359498+359549