treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) All All 19,425,226.00 151 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) NEXHAT MEHONIQI (L03202402E) Fier 9,600 2014-12-16 2014-12-17 17721120072014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) NEXHAT MEHONIQI (L03202402E) Fier 8,500 2014-12-16 2014-12-17 17621120072014 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 4,257 2014-12-16 2014-12-17 17821120072014 Elektricitet 2112007 Nd.pastrimit Patos klienti FI1C150021139161 fat. 618438561 Nentor 2014
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) MAG Fier 279,600 2014-12-12 2014-12-12 17521120072014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.pastrimit Patos 2112007 mirembajtje mjeti
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) JULJAN BEHARAJ Fier 45,000 2014-12-12 2014-12-12 17421120072014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) VIOLETA HOXHAJ Fier 31,920 2014-12-10 2014-12-10 17121120072014 Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Nd.pastrimit Patos 2112007 mirembajtje
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) JULJAN BEHARAJ Fier 9,800 2014-12-10 2014-12-10 17321120072014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) ALTIN KARARI Fier 9,900 2014-12-10 2014-12-10 17221120072014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.pastrimit Patos 2112007 mirembajtje mjeti
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) "K O R A B I" Fier 5,950 2014-12-10 2014-12-10 16921120072014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) NDERMARJA E UJESJELLSIT PATOS Fier 5,400 2014-12-10 2014-12-10 17021120072014 Uje Nd.pastrimit Patos 2112007 uje Nentor 2014
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) ZYRA PERMBARIMORE FIER Fier 8,500 2014-12-04 2014-12-04 16421120072014 Paga baze Nd.pastrimit Patos 2112007 pension yshqimor per Kujtim Murati Nentor 2014
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) B O L V - O I L SHA Fier 283,941 2014-12-04 2014-12-04 16721120072014 Karburant dhe vaj Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Fier 14,046 2014-12-04 2014-12-04 16521120072014 Shpenzime te tjera transporti Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Fier 3,000 2014-12-04 2014-12-04 16621120072014 Shpenzime te tjera transporti Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) "SIGAL"(UNIQA GROUP AUSTRIA) Fier 73,000 2014-12-04 2014-12-04 16321120072014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) GEZIM VRENOZI Fier 14,000 2014-12-04 2014-12-04 16821120072014 Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 1,145,074 2014-12-02 2014-12-02 16021120072014 Paga baze Nd.pastrimit Patos 2112007 paga Nentor 2014
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) LILJANA GEGA Fier 94,995 2014-11-25 2014-11-26 15921120072014 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Fier 7,860 2014-11-19 2014-11-19 15721120072014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature
  Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Fier 140,454 2014-11-19 2014-11-19 15821120072014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.pastrimit Patos 2112007 likujdim fature