treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) All All 24,081,588.00 143 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) ND. UJESJELLESIT Kukes 360 2014-12-30 2014-12-31 7710100582014 Uje lik uji ft726dt22.12.2014 DR.Raj e Tatim Taksave
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 7,429 2014-12-26 2014-12-29 19310100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Dega Has shpe enr. elekt Dega Tropoj KU0OH160023113223 muaji tetor 20142014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 2,200 2014-12-26 2014-12-29 19110100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpe enr. elekt Dega Tropoj KU0T12100002100371 muaji nentor2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 11,581 2014-12-26 2014-12-29 190.10100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Dega Has shpe enr. elekt Dega Tropoj KU0OH160023113223 kamat vonesat Janar 2007-tetor 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) BOGDANI / KUKES Kukes 99,600 2014-12-26 2014-12-29 18710100582014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1010058 Drejt Tatimeve Kukes nr335 dt 16.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) XHELIL DIDA Kukes 10,000 2014-12-26 2014-12-29 20910100582014 Sherbime te tjera 1010058 Drejt Tatimeve Kukes nr25 dt 17.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 5,872 2014-12-26 2014-12-29 19510100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve KukesTropoj shpe enr. elekt Dega Tropoj KU0T12100002100371 kamat vonesat Janar 2007-tetor 20142014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 1,948 2014-12-26 2014-12-29 190..10100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Dega Has shpe enr. elekt Dega Tropoj KU0OH160023113223 Nr619119627dt 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) RAIFFEISEN BANK SH.A Kukes 69,500 2014-12-26 2014-12-29 19210100582013 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Kontrata 90 dt 14.01.2014 fat nr 15-28-9-29-4 muaji dhjetor2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 19,899 2014-12-26 2014-12-29 19910100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpe enr. elekt Dega Kukes KUok170189137680137680 muaji nentor2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 24,501 2014-12-26 2014-12-29 19010100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpe enr. elekt Dega Kukes KUok170189137680137680 kamat vonesa janar 2007-tetor 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 42,016 2014-12-26 2014-12-29 19810100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpe enr. elekt Dega Kukes KUok170189137680137680 muaji dhjetor 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Kukes 3,111 2014-12-26 2014-12-29 19410100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpe enr. elekt Dega Tropoj KU0T12100002100371 muaji nentor2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) LAVDRIM DULLA Kukes 10,000 2014-12-26 2014-12-29 18510100582014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1010058 Drejt Tatimeve Kukes nr16 dt 15.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) XHELIL DIDA Kukes 10,000 2014-12-26 2014-12-29 18610100582014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1010058 Drejt Tatimeve Kukes nr12 dt 16.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Kukes 20,000 2014-12-19 2014-12-22 27.10100582013 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010058 Drejt Tatimeve Kukes siguracion makine fat Nr 22 dt 15.12.2014 Drejt Tatimeve Kukes
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) RAIFFEISEN BANK SH.A Kukes 89,100 2014-12-19 2014-12-19 18410100582013 Udhetim i brendshem 1010058 Drejt Tatimeve Kukes muaji dhjetor 2014 bordoroja
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) UNION BANK SHA Kukes 29,520 2014-12-19 2014-12-19 18810100582013 Udhetim i brendshem 1010058 Drejt Tatimeve Kukes muaji dhjetor 2014 bordoroja
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) PROQUAL Kukes 130,800 2014-12-12 2014-12-19 18210100582014 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1010058 Drejt Tatimeve Kuke fatura nr293-292 dt 09.12...2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Kukes 20,000 2014-12-16 2014-12-16 2710100582013 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010058 Drejt Tatimeve Kukes siguracion makine fat Nr 22 dt 15.12.2014 Drejt Tatimeve Kukes