treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) All All 24,081,588.00 143 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) POSTA SHQIPTARE SH.A Kukes 804 2014-05-06 2014-05-07 6210100582013 Posta dhe sherbimi korrier 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Dega Tropoj shp postare fat nr107dt31.03.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) POSTA SHQIPTARE SH.A Kukes 17,832 2014-05-06 2014-05-07 6310100582013 Posta dhe sherbimi korrier 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shp postare fat nr152dt31.03.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) ND. UJESJELLESIT Kukes 14,280 2014-05-06 2014-05-07 6010100582014 Uje 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shp uje fat197 dt 29.04.2014 fatnr 141 dt 31.03.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) ALBTELEKOM SH.A. Kukes 804 2014-05-06 2014-05-07 6210100582014 Posta dhe sherbimi korrier 1010058 Drejt Tatimeve Kukes fat717365549dt28.02.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) EAGLE MOBILE Kukes 20,019 2014-05-06 2014-05-07 5910100582013 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1010058 Drejt Tatimeve Kukes muaji shkurt -mars 2014 lik telef akt marrveshja nr 23791 dt21.12.2011Drejt Tatimeve Kukes
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) CEZ SHPERNDARJE Kukes 106,038 2014-05-05 2014-05-06 5210100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpenergji elekt Dega Tropoj k 137680 fat nr 606949863dt30.01.2014fat608152743dt02.03.2014fat609401603dt02.03.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) CEZ SHPERNDARJE Kukes 9,924 2014-05-05 2014-05-06 5110100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Dega Has shp energji H113223 fat nr 602095679dt30.09.2014fat607350914dt13.02.2014fat608510866dt07.03.2014fat609400223dt01.04.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) RAIFFEISEN BANK SH.A Kukes 1,129,092 2014-05-05 2014-05-06 5410100582013 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1010058 Drejt Tatimeve Kukes muaji prill 2014 bordoroja
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) FITIM DOMI (L38515201C) Kukes 9,800 2014-05-06 2014-05-06 5610100582014 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1010058 Drejt Tatimeve likujdim kandeletafatnr22dt29.04.2014fat23dt29.04.2014 Dega Kukes
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) UNION BANK SHA Kukes 720,224 2014-05-05 2014-05-06 5310100582013 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1010058 Drejt Tatimeve Kukes muaji prill 2014 bordoroja
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) FITIM DOMI (L38515201C) Kukes 600 2014-05-06 2014-05-06 57-10100582014 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1010058 Drejt Tatimeve likujdim kandeletafatnr22dt29.04.2014fat23dt29.04.2014 Dega Kukes
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) CEZ SHPERNDARJE Kukes 21,586 2014-05-05 2014-05-06 5010100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shpenergji elekt Dega Tropoj k 100371 fat nr 606949819 dt 30.01.2014 nr 609686030dt 12.04.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) FITIM DOMI (L38515201C) Kukes 9,000 2014-05-06 2014-05-06 5710100582014 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1010058 Drejt Tatimeve likujdim kandeletafatnr22dt29.04.2014fat23dt29.04.2014 Dega Kukes
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) DEMIR CUBI Kukes 8,166 2014-05-05 2014-05-06 5810100582014 Sherbime te tjera 1010058 Drejt Tatimeve Kukesblerje xham dopjo fat nr29 dt 28.04.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) LAVDRIM DULLA Kukes 6,300 2014-05-05 2014-05-06 5510100582014 Sherbime te tjera 1010058 Drejt Tatimeve Kukes blerje fisheke brave dere fat nr 36 dt 20.04.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) CEZ SHPERNDARJE Kukes 8,214 2014-04-02 2014-04-03 4010100582014 Elektricitet 1010058 Drejt Tatimeve ener elek Dega Tropjoj fat 608152713dt02.03.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) ALBTELEKOM SH.A. Kukes 6,828 2014-04-02 2014-04-03 4410100582014 Sherbime telefonike 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shp telefoni fat nr 717305549dt28.02.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) EAGLE MOBILE Kukes 18,047 2014-04-02 2014-04-03 3910100582013 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1010058 Drejt Tatimeve Kukes muaji shkurt 2014 lik telef seri 3761kl C1001964 Drejt Tatimeve Kukes
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) ND. UJESJELLESIT Kukes 3,360 2014-04-02 2014-04-03 4110100582014 Uje 1010058 Drejt Tatimeve Kukes shp uje fat74 dt 26.02.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) POSTA SHQIPTARE SH.A Kukes 480 2014-04-02 2014-04-03 4210100582013 Posta dhe sherbimi korrier 1010058 Drejt Tatimeve Kukes Dega Tropoj shp postare fat 60dt 28.02.2014