treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) All All 2,065,015,430.00 307 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) "FREDI" Tirane 16,800 2014-12-23 2014-12-26 36010100402014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft mirmb ashensori kv dt 26.5.2014, seri 15892634 dt 18.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) ÇAUSHI - TRANS Tirane 3,796,221 2014-12-22 2014-12-23 9710100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimb TVSH koherente sipas kerkeses subjektit dhe miratimit nga inst dt 19.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) PHARMA NEXT Tirane 5,846,354 2014-12-22 2014-12-23 9510100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimb TVSH koherente sipas kerkeses subjektit dhe miratimit nga inst dt 19.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION Tirane 88,692,789 2014-12-22 2014-12-23 9610100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimb TVSH koherente sipas kerkeses subjektit dhe miratimit nga inst dt 19.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) GENC BOGA METALGIPS Tirane 5,608,011 2014-12-23 2014-12-23 9410100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimbursim TVSH koherente sipas kerkeses subjektit dhe miratimit nga tit dt 19.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) TIRANA-DEVELOPMENT-CORPORATION Tirane 3,650,629 2014-12-23 2014-12-23 1510100402014 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Drejtoria Rajonale e Tatimeve .kthim tat fitimi i derdhur teper sipas vlersimit dhe urdher tit dt 18.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 104,927 2014-12-18 2014-12-19 35810100402014 Te tjera transferta tek individet 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik shperblim dalje ne pension sipas celjes nga min fin dt 11.11.2014 dhe urdher tit dt 22.10.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) DBS GROUP Tirane 1,800,695 2014-12-15 2014-12-19 9010100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimbursim tvsh koherente sipas kerkeses subjektit dt 29.8.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 106,773 2014-12-18 2014-12-19 33510100402014 Sherbime telefonike 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft tel nentor 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) PSZ ALBANIA GMBH Tirane 34,680 2014-12-18 2014-12-19 9310100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimbursim tvsh koherente sipas kerkeses subjektit dhe urdher tit dt 17.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 6,713 2014-12-18 2014-12-19 35910100402014 Te tjera transferta tek individet 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik tat shperblim dalje ne pension sipas celjes nga min fin dt 11.11.2014 dhe urdher tit dt 22.10.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 35,500 2014-12-17 2014-12-18 33910100402014 Posta dhe sherbimi korrier 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft poste diference e papguar e ft seri 12596089 dt 26.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 1,920 2014-12-17 2014-12-17 336101004020141 Sherbime telefonike 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft tel nentor 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 30,900 2014-12-17 2014-12-17 33210100402014 Uje 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft uji nentor 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 187,005 2014-12-16 2014-12-17 33310100402014 Elektricitet 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft energjie dt 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 85,960 2014-12-16 2014-12-16 33410100402014 Elektricitet 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft energjie dt 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) L U L J A Tirane 1,353,000 2014-12-15 2014-12-15 9110100402014 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik rimb TVSH e prapambetur sipas kerkeses subjektit dhe celjes nga min fin 9061/1 dt 23.6.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) JA-ADA Tirane 1,311,842 2014-12-15 2014-12-15 9210100402014 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Drejtoria Rajonale e Tatimeve .rimbursim tvsh koherente sipas kerkeses subjektit dt 22.10.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S Tirane 475,382 2014-12-12 2014-12-15 1410100402014 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Drejtoria Rajonale e Tatimeve .kthim tat e derdhur teper
  Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 101,345 2014-12-10 2014-12-11 33010100402014 Shtesa page te tjera 1010040 DREJT RAJONALE TAT TIRANE.lik ft cel mb ne page