treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) All All 21,436,639.00 150 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) EAGLE MOBILE Tirane 4,682 2014-12-31 2014-12-31 17010910012014 Sherbime telefonike 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,tel, kod 470003319064,fat 123083956 d 30/11/14
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 3,462 2014-12-31 2014-12-31 16310910012014 Posta dhe sherbimi korrier 1091001 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,POSTA, FAT 3542 D 28/8/14 S 11519722
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 206,097 2014-12-31 2014-12-31 16510910012014 Posta dhe sherbimi korrier 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,posta up 217 d 29/12/14, kon 26/12/14,fat 529 d 12594979 d 26/12/14
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 4,986 2014-12-31 2014-12-31 16910910012014 Posta dhe sherbimi korrier 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,posta up 220 d 30/12/14, fat 5005 d 26/12/14 s 16482580
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 22,938 2014-12-31 2014-12-31 16410910012014 Elektricitet 1091001 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,energji, kontr TR1B030086261792 FAT 619211499 D 17/12/14
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Tirane 1,960 2014-12-24 2014-12-26 16110910012014 Shpenzime te tjera transporti 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,SHP TRANSPORTI, URDHER 210 D 23/12/14,FAT 1514 D 23/12/14
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Tirane 3,671 2014-12-24 2014-12-26 16210910012014 Shpenzime te tjera transporti 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,SHP TRANSPORTI, URDHER 209 D 23/12/14,FAT 1514 D 23/12/14
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) FONDI I ZHVILLIMIT SHQIPTAR Tirane 71,970 2014-12-24 2014-12-26 16010910012014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 602,Kom.per mbro nga diskriminimi SIG MAREVESHJE 587 D 30/12/11,URDHER 211 D 24/12/14,FAT 542 D 3/12/14
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) BANKA CREDINS Tirane 17,500 2014-12-23 2014-12-26 15710910012014 Udhetim i brendshem 602,Kom.per mbro nga diskriminimi dieta, urdher 208 s 22/12/14,list pagese 2014
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) BANKA CREDINS Tirane 1,330 2014-12-23 2014-12-24 141109100120141 Udhetim jashte shtetit 602,Kom.per mbro nga diskriminimi dieta,urdher 182 d 21/11/14,list pagese 2014
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) GANI AUTO Tirane 20,400 2014-12-23 2014-12-24 15610910012014 Pjese kembimi, goma dhe bateri 602,Kom.per mbro nga diskriminimi sherbim mjeti, pv emergjence 19/12/14 ,fat 986 d 22/12/14 s 18619645
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) FASTECH Tirane 394,800 2014-12-22 2014-12-24 14910910012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 231 Kom.per mbro nga diskriminimi ,spenzim centrali,up 164 d 4/11/14,kontr 1060 d 9/12/14,fat 1340 d 12/12/14 s 18444642
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 6,500 2014-12-23 2014-12-24 15810910012014 Udhetim i brendshem 602,Kom.per mbro nga diskriminimi dieta, urdher 208 s 22/12/14,list pagese 2014
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Tirane 32,452 2014-12-23 2014-12-24 15910910012014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 602,Kom.per mbro nga diskriminimi sig makine up 194 d 3/12/14,njf 9/12/14,fat 1166 d 11/12/14 s 9734034,
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 1,958 2014-12-19 2014-12-23 15210910012014 Sherbime telefonike 602, Kom.per mbro nga diskriminimi TEL, KONTR 431077,KLIENT 310001950145,FAT NENTOR 2014 S 718977629
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) MAGRIP BANA Tirane 50,400 2014-12-19 2014-12-23 15010910012014 Blerje dokumentacioni 602, Kom.per mbro nga diskriminimi DOKUMENT, UP 195 D 3/12/14,FT OF 3/12/14,FAT 444 D 9/12/14 S 18704094
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 2,078 2014-12-19 2014-12-23 15110910012014 Sherbime telefonike 602, Kom.per mbro nga diskriminimi TEL, KONTR 431076,KLIENT 310001950145,FAT NENTOR 2014 S 718977628
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 14,416 2014-12-19 2014-12-23 15310910012014 Sherbime telefonike 602, Kom.per mbro nga diskriminimi TEL, KONTR 431078,KLIENT 310001950145,FAT NNTOR 2014 S 718977630
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) FONDI I ZHVILLIMIT SHQIPTAR Tirane 325,191 2014-12-10 2014-12-11 14210910012014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 602,Kom.per mbro nga diskriminimi ,ROJE, UP 192 D 2/12/14,MAREVESHJE 587 D 30/12/11
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) ALBTOURS"D"-VAS TOUR OPERATORE Tirane 136,186 2014-12-10 2014-12-11 14410910012014 Udhetim jashte shtetit 602, Kom.per mbro nga diskriminimi BILETA,PV EMERGJ 1/12/14,FAT 828 D 9/12/14 S 18972448