treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) All All 1,000,000.00 8 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) DREJTORIA TATIMEVE DIBER Diber 212,887 2014-11-12 2014-11-13 0821060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012lik.pjesor sig shoq. tetor 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) DREJTORIA TATIMEVE DIBER Diber 279,413 2014-08-07 2014-08-07 0721060122014 Subvencione te tjera SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 pages e sig shoq. dhe shend. te Muait Korrik 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) DREJTORIA TATIMEVE DIBER Diber 24,154 2014-07-15 2014-07-16 0621060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 pages pjesore e sig shoq. dhe shend. te prapambetura
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) DREJTORIA TATIMEVE DIBER Diber 75,846 2014-07-15 2014-07-16 0521060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 pages pjesore e sig shoq. dhe shend. te prapambetura
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) SHEHAT ELEZI Diber 148,000 2014-07-14 2014-07-14 0721060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 BLERJE materiale FAT NR 06 DATE 03.07.14
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) E.R.R.U. PIJSHEM DHE NDOTURA Diber 122,500 2014-06-26 2014-07-02 0321060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 LIOK.PAGESASH PER GJASHTEMUJORIN E DYTE 2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) YLBER CANI Diber 25,200 2014-06-24 2014-06-25 0121060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 BLERJE NJESI QENDRORE FAT NR 85 DATE 02.06.14
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) END & ERBLIN Diber 112,000 2014-06-24 2014-06-25 0221060122014 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme SHA.UJESJELLESI PESHKOPI 2106012 BLERJE DRU ZJARRI FAT NR 05 DATE 16.06.14
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >