treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Dega e Thesarit Lac (2019) All All 3,564,191.00 79 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALDI Laç 64,680 2014-12-30 2014-12-31 9910100192014 Kancelari KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM SHPENZIME PER KANCELARI UPROK NR 9 DT 19.12.2014 FT NR 9 DT 30.12.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALDI Laç 78,181 2014-12-30 2014-12-31 10010100192014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM SHPENZIME PER KANCELARI UPROK NR 8 DT 15.12.2014 FT NR 8 DT 30.12.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) OMEGA & CO Laç 24,960 2014-12-30 2014-12-31 9810100192014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM SHPENZIME PER FURNIZ DHE VENDSJE GRILLA UP NR 7 DT 10.12.2014 FOF 22.12.2014 FT NR 103 DT 30.12.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Laç 9,559 2014-12-11 2014-12-12 9210100192014 Elektricitet 1010019 KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM PRILL 2014 FT NR 610072121 DT 25.04.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) POSTA SHQIPTARE SH.A Laç 804 2014-12-11 2014-12-12 9410100192014 Posta dhe sherbimi korrier KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM POSTE E MUAJIT NENTOR 2014 FT NR 325 DT 30.11.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALBTELEKOM SH.A. Laç 5,420 2014-12-11 2014-12-12 9310100192014 Sherbime telefonike KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM TELEFON E NENTOR 2014 FT NR 718970303 DT 30.11.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) NDERMARJA UJESJELLSIT LAC Laç 2,930 2014-12-11 2014-12-12 9110100192014 Uje KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM uji per muajin nentor 2014 ft 492 dt 29.11.2014 ser 18147836
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALPHA BANK -- ALBANIA Laç 56,881 2014-12-01 2014-12-01 8910100192014 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC PAGUAR PAGAT NENTOR 2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) RAIFFEISEN BANK SH.A Laç 101,338 2014-12-01 2014-12-01 9010100192014 Shtese page per funksionin KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC PAGUAR PAGAT NENTOR 2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Laç 6,034 2014-11-24 2014-11-25 8810100192014 Elektricitet 1010019 KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM ENERGJI FT NR 617928401 DT 11.11.2014 AKT RAKORDIM I DT 11.11.2014 KOD BUOE10104094492
  Dega e Thesarit Lac (2019) NDERMARJA UJESJELLSIT LAC Laç 2,930 2014-11-13 2014-11-19 8510100192014 Uje KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM UJI PER TETOR 2014 FT NR 445 DT 31.10.2014 SER 16419989
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALBTELEKOM SH.A. Laç 3,897 2014-11-13 2014-11-13 8710100192014 Sherbime telefonike KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM TELEFON E TETOR 2014 FT NR 718818537 DT 31.10.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) POSTA SHQIPTARE SH.A Laç 2,982 2014-11-13 2014-11-13 8610100192014 Posta dhe sherbimi korrier KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM POSTE E MUAJIT TETOR 2014 FT NR 293 DT 31.10.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALPHA BANK -- ALBANIA Laç 56,881 2014-11-03 2014-11-04 8210100192014 Shtese page per vjetersi ne pune KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC PAGUAR PAGAT E MUAJIT TETOR 2014 SIPAS BORDOROSE
  Dega e Thesarit Lac (2019) RAIFFEISEN BANK SH.A Laç 101,338 2014-11-03 2014-11-04 8110100192014 Paga baze KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC PAGUAR PAGAT E MUAJIT TETOR 2014 SIPAS BORDOROSE
  Dega e Thesarit Lac (2019) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Laç 9,911 2014-10-15 2014-10-16 7810100192014 Elektricitet 1010019 KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM ENERGJIE E MUAJIT SHTATOR FT NR 61633167 DT 01.10.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) ALBTELEKOM SH.A. Laç 3,406 2014-10-15 2014-10-16 7910100192014 Sherbime telefonike KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM TELEFON SHTATOR 2014 FT 718654918 DT 30.09.2014 NR KLIENTI 310001925046
  Dega e Thesarit Lac (2019) POSTA SHQIPTARE SH.A Laç 2,214 2014-10-15 2014-10-16 8010100192014 Posta dhe sherbimi korrier KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM POSTE E MUAJIT SHTATOR 2014 FT NR 268 DT 30.09.2014 SER 12589641
  Dega e Thesarit Lac (2019) NDERMARJA UJESJELLSIT LAC Laç 2,930 2014-10-15 2014-10-16 7710100192014 Uje KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC LIKUIDIM SHPENZIM UJI shtator 2014 ft nr 397 dt 30.09.2014
  Dega e Thesarit Lac (2019) RAIFFEISEN BANK SH.A Laç 101,338 2014-10-01 2014-10-02 7410100192014 Shtese page per funksionin KOD INST 1010019 DEGA E THESARIT LAC PAGUAR PAGAT SHTATOR 2014 SIPAS LISTE PAGESES