treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) All All 7,763,233.00 83 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) RAIFFEISEN BANK SH.A Tropoje 25,652 2014-12-30 2014-12-30 13810100362014 Udhetim i brendshem Dega Thesarit Tropoje, dieta dhjetor 2014 sipas liste-pageses dhe permbledhses perkatese
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) UKE KORTOÇI Tropoje 78,880 2014-12-29 2014-12-29 13710100362014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Dega Thesarit Tropoje, likujdim mbushje kondicioner, ft 26.12.2014, PV 26.12.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) BESAR OSMANI Tropoje 96,320 2014-12-23 2014-12-24 14110100362014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Dega e Thesarit Tropoje mirmbejtje paisjeve te zyrave pv date 20.12.2014 up nr 15 dt 20.12.2014 situacion date 23.12.2014 ft nr 12 dt 23.12.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) ALBTELEKOM SH.A. Tropoje 4,367 2014-12-12 2014-12-12 13510100362014 Sherbime telefonike D.Thesarit Tropoje, likujtim tel fat 718955453 dt. 30.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tropoje 10,919 2014-12-10 2014-12-11 13410100362014 Elektricitet 1010036 Dega Thesarit Tropoje, likujdim energji fat 618652259 dt. 30.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) POSTA SHQIPTARE SH.A Tropoje 528 2014-12-05 2014-12-09 13310100362014 Posta dhe sherbimi korrier D.Thesarit Tropoje, likujdim posta, FT 498 dt.27.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) UKE KORTOÇI Tropoje 150,000 2014-12-04 2014-12-04 13210100362014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Dega Thesarit Tropoje, likujdim sherbim gjeneratori, UB 1 dt.18.11.2014, PV 1 dt.1.12.2014,sit FT 49 dt.4.12.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) RAIFFEISEN BANK SH.A Tropoje 200,325 2014-12-01 2014-12-01 13110100362014 Shtese page per funksionin Dega Thesarit Tropoje, paga muajt nentor 2014 sipas liste-pageses dhe permbledhses perkatese
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) GEZA Tropoje 14,000 2014-11-19 2014-11-20 12910100362014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Dega e Thesarit Tropoje sherbim pastrimi kontrat dt 30.03.2014 ft nr 20 dt 19.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) UKE KORTOÇI Tropoje 89,800 2014-11-19 2014-11-20 13010100362014 Ilaçe dhe materiale mjeksore Dega e Thesarit Tropoje kancelari up nr 8 dt 03.11.2014 app dt 19.11.14 fh nr 70 dt 19.11.2014 fh nr 7 dt 19.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) ALBTELEKOM SH.A. Tropoje 7,963 2014-11-19 2014-11-19 12510100362014 Sherbime telefonike Dega Thesarit Tropoje, likujdim sherbim tel, fat 718804766 dt.30.10.2014, klienti 310001877986
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) UKE KORTOÇI Tropoje 48,200 2014-11-19 2014-11-19 12610100362014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Dega Thesarit Tropoje, likujdim riparim fotokopje, UB 9 dt.3.11.2014,app 13.11.2014,situacion akt-marrje dorzim 17.11.2014,ft 69 dt.17.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) UKE KORTOÇI Tropoje 14,980 2014-11-19 2014-11-19 12710100362014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Dega Thesarit Tropoje, likujdim materiale pastrimi, UB 10 dt.3.11.2014,app 13.11.2014,akt-marrje dorzim 14.11.2014,ft 68 dt.14.11.2014, fh 6 dt. 14.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) SAMI ISUFI "BESIMI" Tropoje 78,000 2014-11-19 2014-11-19 12810100362014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Dega Thesarit Tropoje, likujdim riparime elktrike, UB 11 dt.3.11.2014,app 13.11.2014,situacion, akt-marrje dorzim 17.11.2014,ft 23 dt.17.11.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tropoje 6,148 2014-11-12 2014-11-13 12410100362014 Elektricitet 1010036 Dega Thesarit Tropoje,likujdim energji periudhes 20.9-22.10.2014 fat 617288071 dt. 26.10.2014,T100353
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) POSTA SHQIPTARE SH.A Tropoje 1,980 2014-11-10 2014-11-11 12310100362014 Posta dhe sherbimi korrier Dega Thesarit Tropoje, likujdim posta, ft 449 dt.31.10.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) RAIFFEISEN BANK SH.A Tropoje 204,518 2014-11-03 2014-11-04 11710100362014 Shtesa page te tjera Dega Thesarit Tropoje, paga mujt tetor 2014 sipas permbledhses dhe liste-pageses perkatese mujore
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) RAIFFEISEN BANK SH.A Tropoje 4 2014-10-28 2014-10-29 11510100362014 Paga baze Dega Thesari Tropoje kosto komisioni poste banke 26.04.2014 pv dt 26.04.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tropoje 12,700 2014-10-28 2014-10-29 11610100362014 Elektricitet 1010036 Dega e Thesarit Tropoje kontrate T100353 per periudhen 20.08.2014-20.09.2014 ft nr 616745080 dt 12.10.2014
  Dega e Thesarit Tropoje (1836) ALBTELEKOM SH.A. Tropoje 6,937 2014-10-15 2014-10-21 P11310100362014 Sherbime telefonike Dega e Thesari Tropoje tel nr klienti 310001877986 ft nr 718639084 dt 30.09.2014