treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) All All 20,348,242.00 76 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 18,100 2014-12-24 2014-12-24 10710051232014 Udhetim i brendshem AKU 1005123 Dieta
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) "ABCOM" Fier 5,325 2014-12-12 2014-12-15 10610051232014 Sherbime telefonike AKU 1005123 shpenzime telefoni
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 18,640 2014-12-09 2014-12-10 10410051232014 Elektricitet 1005123 NENTOR 2014 AUTORIT KOMB I USHQIMIT FIER KNTR A306743
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 240 2014-12-09 2014-12-10 10310051232014 Uje NENTOR 2014 AUTORIT KOMB I USHQIMIT FIER
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) ILIR PRIFTI(L41308025F) Fier 468,000 2014-12-10 2014-12-10 9410051232014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes AKU 1005123 riparim mirembajtje paisje laboratorike
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) ILIR PRIFTI(L41308025F) Fier 228,000 2014-12-04 2014-12-05 9510051232014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme AKU 1005123 paisje laboratorike
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) POSTA SHQIPTARE SH.A Fier 1,314 2014-12-04 2014-12-05 10010051232014 Posta dhe sherbimi korrier AKU 1005123 sherbim postar
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) DEGA E TATIM TAKSAVE Fier 12,800 2014-12-04 2014-12-05 10110051232014 Shpenzime per pritje e percjellje AKU 1005123 taksa per gjykaten administrative vlore
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) "ABCOM" Fier 5,325 2014-12-04 2014-12-05 10210051232014 Sherbime telefonike AKU 1005123 shpenzime telefoni
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 1,493,450 2014-12-01 2014-12-02 9610051232014 Shtese page per vjetersi ne pune AKU 1005123 pagat nentor 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 188,260 2014-11-26 2014-11-27 93100512302014 Elektricitet 1005123 AKU 1005123 energji kontrat A306743 kod klienti FI1A170325306743i tetor 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) POSTA SHQIPTARE SH.A Fier 2,568 2014-11-26 2014-11-27 90100512302014 Posta dhe sherbimi korrier AKU 1005123 sherbim postar
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 380 2014-11-26 2014-11-27 91100512302014 Uje AKU 1005123 uje tetor 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) "ABCOM" Fier 5,325 2014-11-26 2014-11-27 92100512302014 Sherbime telefonike AKU 1005123 sherbim telefoni tetor 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 1,511,448 2014-11-04 2014-11-04 8510051232014 Shtese page per vjetersi ne pune AKU 1005123 pagat tetor 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 390 2014-10-22 2014-10-23 8110051232014 Uje AKU 1005123 uje shtator 2014 nr klienti 1409-8200031-1
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 6,680 2014-10-06 2014-10-06 8410051232014 Pensione per moshe madhore A K U Fier 1005123 tatim ne burim
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) BANKA E TIRANES Fier 60,120 2014-10-06 2014-10-06 83410051232014 Pensione per moshe madhore A K U Fier 1005123 shperblim per dalje ne pension Shazie Korçari
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) POSTA SHQIPTARE SH.A Fier 3,072 2014-10-03 2014-10-03 8010051232014 Posta dhe sherbimi korrier AKU 1005123 Dieta sherbim postar shtator 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 32,000 2014-10-03 2014-10-03 7710051232014 Udhetim i brendshem AKU 1005123 Dieta shtator 2014