treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) All All 26,832,578.00 129 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA Durres 60,178 2014-12-30 2014-12-31 19310051212014 Elektricitet 1005121 0707 A K U 1005121 KTHIM FATURA ENERGJI 9.12.2013
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) ILIR PRIFTI(L41308025F) Durres 198,000 2014-12-29 2014-12-30 19210051212014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 0707 A K U 1005121 LIK FAT 17 DT 23.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) RUSLLAN RUSHIT BEBO Durres 119,760 2014-12-24 2014-12-26 19110051212014 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 475 DT 17.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 6,680 2014-12-22 2014-12-23 18910051212014 Pensione per moshe madhore 1005121 0707 A K U 1005121 TATIM SHPERBLIM (TATIM BURIM ) PENSION PLEQERIE
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) BANKA CREDINS Durres 60,120 2014-12-22 2014-12-23 18810051212014 Pensione per moshe madhore 1005121 0707 A K U 1005121 BORDERO SHPERBLIM DALJE NE PENSION
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Durres 73,300 2014-12-22 2014-12-23 19010051212014 Elektricitet 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 9112922 DT 10.12.2014 KONTRATE A117129
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) ALBTELEKOM SH.A. Durres 6,000 2014-12-19 2014-12-22 18210051212014 Sherbime telefonike 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 0527,70529 DT 31.10.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) ALBTELEKOM SH.A. Durres 6,000 2014-12-19 2014-12-22 18310051212014 Sherbime telefonike 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 18595,18596 DT 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) GJOKA + A Durres 179,785 2014-12-16 2014-12-17 18110051212014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 240 dt 15.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Durres 17,784 2014-12-11 2014-12-12 17310051212014 Uje 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 294287 DT 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA Durres 2,470 2014-12-11 2014-12-12 17410051212014 Elektricitet 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 9146 DT 3.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) ALBITAL - CANON Durres 77,760 2014-12-11 2014-12-12 16910051212014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 246 DT 10.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) LEONARD MATA Durres 91,990 2014-12-11 2014-12-12 16810051212014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 125 DT 9.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Durres 732 2014-12-11 2014-12-12 17110051212014 Uje 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 446766 DT 31.10.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Durres 120 2014-12-11 2014-12-12 17210051212014 Uje 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 227543
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA Durres 6,277 2014-12-11 2014-12-12 17010051212014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 908,909 DT 1.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 2,004 2014-12-11 2014-12-12 17510051212014 Posta dhe sherbimi korrier 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 601 DT 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) NO LIMITS Durres 58,680 2014-12-04 2014-12-05 16710051212014 Kancelari 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 1979 ,1978 DT 3.12.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) GJOKA + A Durres 179,785 2014-12-02 2014-12-03 16610051212014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1005121 0707 A K U 1005121 LIK FAT 216 DT 30.11.2014
  Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) BANKA CREDINS Durres 1,862,490 2014-12-01 2014-12-02 16510051212014 Shtese page per vjetersi ne pune 0707 A K U 1005121 PAGA NENTOR 2014