treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) All All 9,221,319.00 31 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 269,405 2014-09-01 2014-09-02 4710170802014 Paga baze ISPMB sigurime muaji gusht 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 781,232 2014-09-01 2014-09-02 4610170802014 Shtese page per gradat ushtarake ISPMB Paga muaji gusht 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 57,721 2014-09-01 2014-09-02 4810170802014 Paga baze ISPMB tatim page muaji gusht 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 75,000 2014-08-13 2014-08-14 4410170802014 Udhetim i brendshem ISPMB dieta,urdher min 284/1 d 11/4/11,lit pagese 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) PRESTIGE BAILIFF SERVICES Tirane 978,644 2014-08-11 2014-08-11 4510170802014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna ISPMB ,VENDIM GJYQI VITI 2014,SILVANA REKA,AUTORIZIM 4974/3 D 19/6/14,
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 781,413 2014-08-01 2014-08-01 4010170802014 Shtese page per funksionin ISPMB Paga muaji korik 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 41,680 2014-07-18 2014-07-21 4010170802014 Elektricitet 1017080 ISPMB energji fat.qershor 14 dt 1.7.14 kontrata A113837
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 778,687 2014-07-01 2014-07-02 3610170802014 Shtese page per funksionin ISPMB Paga muaji qershor 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 27,500 2014-06-20 2014-06-20 3410170802014 Udhetim i brendshem ISPMB dieta urdher ministri 284/1 dt 11.4.11 listpagesa janar - qershor 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) ALIMADHI Tirane 27,600 2014-06-20 2014-06-20 3510170802014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1017080 ISPMB pagese shpenzime permbarimore Donika Oshafi urdher i brendshem 383/1 dt 18.6.14 urdher ekzek. 582 dt 8.2.13
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) ALIMADHI Tirane 216,790 2014-06-12 2014-06-13 3310170802014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1017080 ISPMB pagese vendim gjyqi ne favorf te Donika Oshafi shkresa min.fin. 8123/32 dt 9.6.14 grafik 12609 dt.20.12.2012 urdher per egzekutim 582 dt.08.02.2013
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 70,623 2014-06-11 2014-06-12 3210170802014 Sherbime telefonike 1017080 ISPMB energji fat. 611628526 dt 1.6.14 kontrata A113837
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 774,963 2014-06-02 2014-06-02 2910170802014 Shtese page per vjetersi ne pune ISPMB Paga muaji maj 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 90,434 2014-05-13 2014-05-14 2810170802014 Sherbime telefonike 1017080 ISPMB energji fat. 610760239 prill 2014 kontrata A113837
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 779,770 2014-05-02 2014-05-02 2510170802014 Paga baze ISPMB Paga muaji prill 2014 nr.punonjesve Plan 18 Fakt 17
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 80,270 2014-04-14 2014-04-15 2210170802014 Sherbime telefonike 1017080 ISPMB energji fat. 609683836 kontrata A113837
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 26,040 2014-04-10 2014-04-11 2310170802014 Uje ISPMB uji fat.1404-159344-1-1 mars 2014
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) ALIMADHI Tirane 5,000 2014-04-10 2014-04-11 2110170802014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1017080 ISPMB pagese vendim gjyqi ne favorf te Donika Oshafi grafik 12609 dt.20.12.2012 urdher per egzekutim 582 dt.08.02.2013
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 19,850 2014-04-10 2014-04-10 2410170802014 Sherbimet bankare ISPMB terheqje me cek shpenzime te ndryshme tarifa permarimore etj UB nr.224 dt.09.04.2014 pv emergjence fat.20 dt 280.03.2014 seria 011795
  Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 791,488 2014-04-01 2014-04-01 1810170802014 Shtese page per vjetersi ne pune ISPMB Paga muaji mars 2014 nr.punonjesve Plan/Fakt 18