treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) All All 118,102,889.00 323 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) QENDRA PER STUDIME TE AVANCUARA Tirane 180,000 2014-12-29 2014-12-30 34110880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese 604,Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 172/1 D 21/7/14,KONTR 27 D 30/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) SHOQ MBROJ DHE ZHV MJEDIS SOC "ILIRIA" Tirane 660,000 2014-12-23 2014-12-24 34810880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 172/1 D 21/7/14,KONTR 8 D 25/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) A R S A L D Tirane 1,296,120 2014-12-18 2014-12-19 35710880012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Agjen per mbesh e shoq civile ristrukt UP 409/4 D 24/11/14,NJF 12/2014,KONTR 425/1 D 2/12/14,FAT 73 D 15/12/14 S 17330017,AKT MARR DORESIM 442 D 15/12/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) INA Tirane 309,600 2014-12-15 2014-12-16 33910880012014 Sherbime te tjera Agjen per mbesh e shoq civile rip up 22 d 4/11/14,pv 17/11/14,fat 2 d 9/12/14 s 19337602
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE Tirane 600,000 2014-12-15 2014-12-16 35410880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 2 D 25/9/14,KONTR 18/2 D 30/9/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Tirane 8,267 2014-12-15 2014-12-16 35610880012014 Sherbime telefonike Agjen per mbesh e shoq civile tel,kod ab 549762,fat 00000001212902538 d 30/11/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) SHOQATA "ARDHMERI PA VESE E DHUNE" Tirane 630,000 2014-12-15 2014-12-16 35510880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 2 D 25/9/14,KON 35/2 D 30/9/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) "QENDRA OPTIMUM" Tirane 960,000 2014-12-12 2014-12-15 35110880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese 604 Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 2 D 25/9/14,nr prot 294/1,kontrate nr 52/2 dt 02.10.2014
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) UNIONI EUROPIAN SHQIPTAR Tirane 600,000 2014-12-11 2014-12-15 34710880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% VENDIM 172/1 D 21/7/14,KONTR 23 D 30/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) QENDRA PER ZHVILLIM KOMUNITAR Tirane 960,000 2014-12-12 2014-12-15 35210880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese 604 Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 2 D 25/9/14,nr prot 294/1,kontrate nr 21/2 dt 02.10.2014,
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) QENDRA Q.ZH.ZH.Q Tirane 660,000 2014-12-12 2014-12-15 35310880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 172/1 D 21/7/14,KONTR 7 D 25/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 3,036 2014-12-11 2014-12-12 34510880012014 Uje Agjen per mbesh e shoq civile UJI,KONTR 359577,FAT 1409-359577-1-1 D 30/9/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) EAGLE MOBILE Tirane 242 2014-12-11 2014-12-12 34410880012014 Sherbime telefonike Agjen per mbesh e shoq civile TEL,ABONENT 315447 FAT 0000000123079188
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) FONDACIONI "MIRESIA" Tirane 240,000 2014-12-11 2014-12-12 34310880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 172/1 D 21/7/14,KONTR 31 D 31/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) QENDRA PER BASHKPUNIM DHE ZHVILLIM RAJONAL Tirane 300,000 2014-12-11 2014-12-12 34010880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 172/1 D 21/7/14,KONTR 40 D 1/8/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) QENDRA "PRENTICE LEARNING CENTER" Tirane 720,000 2014-12-11 2014-12-12 346110880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% NENDIM BORD 21/7/14 NR 172/1,KONTR 2 D 25/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) Q.K.L.A QEND KOMB. LEVIZ. AMBIENTALISTE Tirane 660,000 2014-12-11 2014-12-12 34210880012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Agjen per mbesh e shoq civile disbursime 30% v bordi 172/1 D 21/7/14,KONTR 6 D 25/7/14
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) FATMIRA SINANI Tirane 14,500 2014-12-10 2014-12-11 33310880012014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Agjen per mbesh e shoq civile LARJE MAK,UP 7 D 26/6/14,KON VAZH 168 D 14/7/14,FAT 2 D 2/12/14 S 6984421
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) 2 A-P Tirane 120,000 2014-12-10 2014-12-11 33210880012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Agjen per mbesh e shoq civile RIK,UP 24 D 17/11/14,NJF 11/2014,FAT 49 D 2/12/14 S 02171349
  Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) 2 A-P Tirane 294,000 2014-12-10 2014-12-11 33110880012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Agjen per mbesh e shoq civile DYER DRITARE,UP 23 D 17/11/14,FAT 50 D 2/12/14 S 02171350,FH 10 D 2/12/14