treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Qarku Gjirokaster (1111) All All 47,718,962.00 336 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Qarku Gjirokaster (1111) MOSKETIER MOKET TIRANA Gjirokaster 155,999 2014-12-30 2014-12-31 42620110012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER GRILA FAT NR 18 DT 26.11.2014 NR SER 15723520 UP NR 4 DT 17.11.2014 FTES OFERTE PREVENT NJOFT FITUES
  Qarku Gjirokaster (1111) LORENC LAZO Gjirokaster 49,440 2014-12-29 2014-12-30 42220110012014 Kancelari 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KANCELARI FAT NR 177 DT 17.12.2014 NR SER 17692409 UP NR 10 DT 10.12.2014 FTES OFERTE NJOFT FITUES VLERES PERF
  Qarku Gjirokaster (1111) BLEK-K Gjirokaster 50,000 2014-12-29 2014-12-30 41520110012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER PER ARSOLA MUZHA NENTOR DHJETOR 2014
  Qarku Gjirokaster (1111) BLEK-K Gjirokaster 70,000 2014-12-29 2014-12-30 41420110012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER PER HEKTOR DUKA NENTOR DHJETOR 2014
  Qarku Gjirokaster (1111) FLADY PETROLEUM Gjirokaster 128,501 2014-12-29 2014-12-30 42520110012014 Karburant dhe vaj 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KARBURANT FAT NR 554 DT 11.12.2014 15827230 KONTR NR REF 001 DT 26.03.2014 FH NR 13 DT 12.12.2014
  Qarku Gjirokaster (1111) VANGJEL KERO Gjirokaster 7,540 2014-12-29 2014-12-30 41920110012014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER MATERIALE PASTRIMI FAT NR 21 DT 10.12.2014 NR SER 7603981 FH NR 2 DT 10.12.2014 PV MARJE DOREZ
  Qarku Gjirokaster (1111) FERIT MYFTARI Gjirokaster 35,880 2014-12-29 2014-12-30 42020110012014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER MATERIALE ZYRE FAT NR 194 DT 16.12.2014 NR SER 17681316 UP NR 9 DT 10.12.2014 FTES OFERTE FTES OFERTE
  Qarku Gjirokaster (1111) ENEA MIJO Gjirokaster 16,000 2014-12-29 2014-12-30 42120110012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KARTOLINA FAT NR 15 DT 15.12.2014 NR SER 7340468 UP NR 8 DT 09.12.2014 FTES OFERTE PV VLERES PERF
  Qarku Gjirokaster (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Gjirokaster 4,099 2014-12-24 2014-12-26 41620110012014 Elektricitet 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENER ELEKTRIKE URBANISTIKA TETOR 2014. NR KONTRAT 45350 NR FAT 617933427. DT 11.11.2014
  Qarku Gjirokaster (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Gjirokaster 25,233 2014-12-24 2014-12-26 42320110012014 Elektricitet 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENER E;LEKTRIKE MUAJ MARS 2014. KONTRATA NR 45111 FAT NR 608993050 DT 27.03.2014
  Qarku Gjirokaster (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Gjirokaster 9,358 2014-12-24 2014-12-26 41820110012014 Elektricitet 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENER ELEKTRIKE MUAJ NENTOR 2014. NR FAT N618653047 KONTRA 45111.KORRIGJUAR ME VLEREN E FAT GUSHT LIKUJ 2 HERE
  Qarku Gjirokaster (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Gjirokaster 14,867 2014-12-24 2014-12-26 41720110012014 Elektricitet 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENER ELEKTRIKE URBANISTIKA NENTOR 2014.NR KONTRA 45350 NR FAT 618653068
  Qarku Gjirokaster (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Gjirokaster 6,418 2014-12-24 2014-12-26 42420110012014 Elektricitet 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENER ELEKTRIK MUAJ TETOR 2010 NR KONTRA 45111 NR FAT 64462225 DT 28.10.2010
  Qarku Gjirokaster (1111) TIRANA BANK Gjirokaster 141,480 2014-12-18 2014-12-19 40420110012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KESHILLTARE SHTATOR TETOR 2014
  Qarku Gjirokaster (1111) RAIFFEISEN BANK SH.A Gjirokaster 424,440 2014-12-18 2014-12-19 40220110012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KESHILLTARE SHTATOR TETOR 2014
  Qarku Gjirokaster (1111) BANKA KOMBETARE TREGTARE Gjirokaster 1,800 2014-12-18 2014-12-19 41220110012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KOMISION STATUS DESHMORI LISTE PAGESE
  Qarku Gjirokaster (1111) DEGA TATIMEVE GJIROKASTER Gjirokaster 1,400 2014-12-18 2014-12-19 41320110012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER TATIM NE BURIM KOMISION STATUS DESHMORI LISTE PAGESE
  Qarku Gjirokaster (1111) ALBTELEKOM SH.A. Gjirokaster 24,548 2014-12-18 2014-12-19 39220110012014 Sherbime telefonike 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER TELEFON NENTOR 2014 NR KL 310001812859 NR 084262486-3721-2553-2553-2225-3723
  Qarku Gjirokaster (1111) ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Gjirokaster 7,051 2014-12-18 2014-12-19 39120110012014 Uje 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER UJE NENTOR FAT NR 91299 NR SER 118792979 KONTR 46005
  Qarku Gjirokaster (1111) DEGA TATIMEVE GJIROKASTER Gjirokaster 112,660 2014-12-18 2014-12-19 40720110012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER TATIM BURIM KESHILLTARE SHTATOR TETOR 2014