treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Dega e Thesarit Korce (1515) All All 17,460,007.00 128 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Dega e Thesarit Korce (1515) DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE Korçe 200 2014-12-30 2014-12-30 19710100152014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni DEGA E THESARIT KORCE SHPENZIME PER PULLA GJYKATA E RRETHIT KORCE
  Dega e Thesarit Korce (1515) JOSIF DELIU Korçe 60,000 2014-12-26 2014-12-29 19610100152014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes DEGA E THESARIT KORCE RIPARIM GJENERATORI LIK FAT NR.618 DT.26.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) N E P T U N Korçe 5,990 2014-12-22 2014-12-23 19510100152014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale DEGA E THESARIT KORCE MATERIALE ZYRE LIK FAT NR.551 DT.19.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) ILIRJAN POSTOLI Korçe 6,000 2014-12-22 2014-12-23 19410100152014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme DEGA E THESARIT KORCE MATERIALE ZYRE LIK FAT NR.1096 DT.19.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE Korçe 200 2014-12-22 2014-12-23 19310100152014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni DEGA E THESARIT KORCE SHPENZIME GJYQSORE PULLA PER GJYKATEN E APELIT KORCE
  Dega e Thesarit Korce (1515) VASKE GAQI Korçe 23,400 2014-12-18 2014-12-19 19210100152014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave DEGA E THESARIT KORCE MIREMBAJTJE CENTRALI TEL LIK FAT NR.438 DT.17.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) POSTA SHQIPTARE SH.A Korçe 16,000 2014-12-18 2014-12-19 19110100152014 Libra dhe publikime profesionale DEGA E THESARIT KORCE ABONIM GAZETA ZYRTARE LIK FAT NR.2 DT.17.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) ILIR KOCI MITA Korçe 1,500 2014-12-16 2014-12-17 18510100152014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave DEGA E THESARIT KORCE MIREMBAJTJE KONDICIONERI LIK FAT NR.30 DT.15.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) PROMO PRINT Korçe 88,560 2014-12-11 2014-12-12 18410100152014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme DEGA E THESARIT KORCE MATERIALE ZYRE LIK FAT NR.188 DT.10.12.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) ALBTELEKOM SH.A. Korçe 5,378 2014-12-11 2014-12-12 18310100152014 Sherbime telefonike DEGA E THESARIT KORCE TELEFON KLIENTI NR.310001770099 FAT NR.718913067 DT.30.11.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) SUPPORT - 07 SH.P.K Korçe 30,000 2014-12-11 2014-12-11 18010100152014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale DEGA E THESARIT KORCE MATERIALE FAT.09 DT 05.12.14
  Dega e Thesarit Korce (1515) POSTA SHQIPTARE SH.A Korçe 6,480 2014-12-09 2014-12-10 18210100152014 Posta dhe sherbimi korrier DEGA E THESARIT KORCE POSTARE FAT.1268 DT 30.11.14
  Dega e Thesarit Korce (1515) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Korçe 20,630 2014-12-09 2014-12-10 17910100152014 Elektricitet 1010015 DEGA E THESARIT KORCE ENERGJI NENTOR KR0A060008028935
  Dega e Thesarit Korce (1515) VASILIKA ZALLËMI Korçe 49,000 2014-12-09 2014-12-10 18110100152014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme DEGA E THESARIT KORCE MATERIALE FAT.111 DT 25.11.14
  Dega e Thesarit Korce (1515) BANKA CREDINS Korçe 6,924 2014-12-04 2014-12-09 17810100152014 Udhetim i brendshem DEGA E THESARIT KORCE DIETA SHERBIMI SIPAS BORDEROSE
  Dega e Thesarit Korce (1515) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Korçe 520 2014-12-01 2014-12-01 17610100152014 Elektricitet 1010015 DEGA E THESARIT KORCE KAMAT VONESE PER KONTRATEN 28935 SHKURT 2013
  Dega e Thesarit Korce (1515) BANKA CREDINS Korçe 435,761 2014-12-01 2014-12-01 17410100152014 Paga baze DEGA E THESARIT KORCE PAGA NENTOR 2014 KODI INSTITUC 1010015
  Dega e Thesarit Korce (1515) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Korçe 64 2014-12-01 2014-12-01 17710100152014 Elektricitet 1010015 DEGA E THESARIT KORCE KAMAT VONESE PER KONTRATEN 28935 SHKURT 2012
  Dega e Thesarit Korce (1515) ILIRJAN POSTOLI Korçe 4,212 2014-11-24 2014-11-27 17210100152014 Kancelari DEGA E THESARIT KORCE BLERJE KANCELARI LIIK FAT NR.954 DT.19.11.2014
  Dega e Thesarit Korce (1515) CITRUS Korçe 26,040 2014-11-24 2014-11-25 17110100152014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres DEGA E THESARIT KORCE BLERJE TONERA LIIK FAT NR.316 DT.20.11.2014